"Anelliklerden biri hangi kayitstalık değildir? Bütçe doğrusunun eğimini hangi oran veriyor?"

Aşağıdakilerden hangisi hangisi kayitstalık Anelliklerinden biri değildir ?

 • Genellikle orjine dişbükeydirler .
 • Usmeki kayıtsızlık eğrisi alttakine göre daha yüksek bir fayda direyini temsil eder .
 • Tam tamamlayıcı mallarda kayıtsızlık eğrisi doğru şeklinde
  Aşağıdakilerden hangisi bütçe doğrusunun eğimini vermektedir ?
 • Malların marjinal faydaları oranı
 • Mallarm fiyatlarını oranı
 • Malların toplam faydaları oranı
 • Tüketicilerin gelirleri oranı
 • Malın tüketici bütçesindeki yeri
  I nasıl bir