26 Nisan '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
IM Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     İş & Meslek  > Örnek Uygulamalar İş & Meslek Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Örn. Başlığı Kullanıcı Puan Tarih  
1-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KOSGEB KOBİ'lerin Ar-Ge Çalışmalarını Destekliyor 881211 10 12 Ocak '09 
"Ekonomide, zorlu bir viraja girildiği her gün bir başka alanda ortaya çıkan daralmayla daha da iyi anlaşılıyor. Peki, bu özellik....."
Bölüm: İş & Meslek
2-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kanunen kabul edilmeyen giderlerin muhasebeleştiri yasara 10 1 Nisan '06 
"Kanunen Kabul Edilmeyen GiderlerVergi Usul kanununa göre işletme faaliyeti ile ilgili olmayan veya V.....
"
Bölüm: Vergi Hukuku
3-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SERBEST BÖLGELER hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi synyrlary içinde olmakla beraber gümrük hatty dy?ynda sayylan, ülkede geçerli tica....."
Bölüm: İş & Meslek
4-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıHRACAT REJıMı hakanalinak 60 19 Haziran '05 
"Yhracat rejimi, serbest dola?ymda bulunan e?yanyn ihraç amacyyla Türkiye Gümrük Bölgesi dy?yna çyky?yna ili?kin hükümlerin uygul....."
Bölüm: İş & Meslek
5-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ANTREPO REJıMı hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"Gümrük Antreposu; gümrük gözetimi altynda bulunan e?yanyn veya izin verildi?i durumlarda ihraç e?yasynyn konulabildi?i genel vey....."
Bölüm: İş & Meslek
6-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SERBEST DOLAşIM (ışALAT) hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"Türkiye Gümrük Bölgesine gelen e?yanyn serbest dola?yma giri?i; ticaret politikasy önlemlerinin uygulanmasy, e?yanyn ithali için....."
Bölüm: İş & Meslek
7-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FıKRı VE SINAı MÜLKıYET HAKLARI hakanalinak 45 19 Haziran '05 
"Fikri ve synai mülkiyet haklarynyn korunmasy mevzuatyna göre, marka, co?rafi i?aret, endüstriyel tasarym haklary ile Fikir ve Sa....."
Bölüm: İş & Meslek
8-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... GÜMRÜKTE BEYAN hakanalinak 75 19 Haziran '05 
" Gümrük beyany;

a) Yazyly olarak,

b) Sözlü olarak,

c) Bilgisayar veri i?leme tekni?i yoluyla,

d) E?ya sahib.....
"
Bölüm: İş & Meslek
9-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ROYALTY VE LıSANS hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"Royalty ve Lisans ücretleri gümrük kyymetinin belirlenmesinde karma?yk olan hususlardan biridir.

Gümrük Kanununun 27 nci madd.....
"
Bölüm: İş & Meslek
10-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... GÜMRÜK KIYMETı hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"E?yanyn kyymeti Gümrük idaresi açysyndan en önemli hususlardan bir tanesidir. Gümrük vergieri ve KDV için temel te?kil eden gümr....."
Bölüm: İş & Meslek
11-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... GÜMRÜKTE EşYANIN MENşEı hakanalinak 75 19 Haziran '05 
" Gümrük Kanununun 18 ila 23 ncü maddelerinde tercihli ve tercihsiz men?e tanymlanmy?tyr.

Gümrük Kanunun ilgili maddelerinde .....
"
Bölüm: İş & Meslek
12-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRK GÜMRÜK TARıFESı hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"Gümrük Vergileri , gümrük yükümlülü?ünün do?du?u tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanyr. Ythalat rejimi ve Te....."
Bölüm: İş & Meslek
13-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... GÜMRÜK ıDARESıNDEN BıLGı TALEBı hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"4458 sayyly gümrük kanunu uyarynca mükellefler fiilen tasarlanan bir ithalat veya ihracat i?lemeleri için gümrük idaresinden bil....."
Bölüm: İş & Meslek
14-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Dolaşım Sertifikaları ve Serbest Ticaret Antlaşmal hakanalinak 75 19 Haziran '05 
"Yki farkly dola?ym sertifikasy mevcuttur.

Bunlardan ilki Avrupa Toplulu?u ile Türkiye arasynda kullanylmakta olan A.TR dola?y.....
"
Bölüm: İş & Meslek
15-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Gümrük Kanunu uyarınca bazı durumlarda Muafiyetler hakanalinak 75 19 Haziran '05 
" Gümrük Kanunu uyarynca bazy durumlarda gümrük vergisinden muafiyet söz konusudur.

1. Cumhurba?kanynyn zat ve ikametgahy için.....
"
Bölüm: İş & Meslek
16-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Gümrükte Cezalar hakanalinak 15 19 Haziran '05 
" Gümrükte cezalar cezanyn uygulanmasyny gerektiren durumuna göre farklylyk göstermektedir.

E?er e?yaya uygulanan tarife, kyy.....
"
Bölüm: İş & Meslek
17-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ışal Anında Tahsil edilen Vergi ve Fonlar hakanalinak 60 19 Haziran '05 
"Gümrük Vergileri ve KDV ithalat anynda tahsil edilir. Özel durumlardan dolayy tahsil edilmeyen vergiler teminata ba?lanyr.

E?.....
"
Bölüm: İş & Meslek
18-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kimler ışalatçı olabilir? hakanalinak 5 19 Haziran '05 
"Ythalat Yönetmeli?inde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarynca ver....."
Bölüm: İş & Meslek
19-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kimler ıhracatçı olabilir? hakanalinak 5 19 Haziran '05 
"6.1.1996 tarih ve 22515 sayyly Resmi Gazete'de yayymlanan Yhracat Yönetmeli?i'nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edece?i ....."
Bölüm: İş & Meslek
20-   Ayrıntılı bilgi için tıklayın... DIş TıCARET VE GÜMRÜK KILAVUZU hakanalinak 15 19 Haziran '05 
" 1980’lerdan sonraki hyzly ekonomik de?i?im ile Türkiye’nin Dy? Ticaret hacmi büyük ölçüde artmy?tyr.

Türkiye DTÖ (Dünya .....
"
Bölüm: İş & Meslek
  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tüm ayrıntıları açmak için tıklayın
  Toplam adet: 55 Sayfa :   1  2  3       
Bu bölüme eklenen örnek uygulamalardan beni haberdar et!


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.