25 Mayıs '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Veritabanları BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     MS SQL Server  > Dersler MS SQL Server Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: mahirkoca Puan : 75 kp 19 Haziran '03 20:10  
 
Sql Komutları ile Veritabanı Sorgulama
Bu bölümde temel Sql komutları ile veritabanını sorgulayarak veri alma, sıralama, çift kayıtları elema, sonuçların formatlarını değiştirme işlemlerinin nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.
Select ifadesini kullanmadan önce hangi veritabanı ve tablolar ile işlem yapacağımızı bilmeliyiz. Verilerle işlem yapmadan önce bazı komutlarla bu verilerin çekilmesi gerekmektedir. Bu komutlara sql ifadesi diyoruz. Select ifadesi ile seçmek istediğiniz kolon ve satırları belirtebilirsiniz.
Select ifadesinin kullanımı :
Select ifadesi veritabanından bilgi çekmek için kullanılır.
Select ifadesi ile istediğiniz kolan ve satırları belirtebilirsiniz.
• Select ifadesi istenen satırları bir liste şeklinde verir.
• WHERE ifadesini kullanarak sorgunuzu filtreleyebilir ve sadece sizin kriterlerinize uygun satırların sorgu sonucu olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu kriterler lojik ifadeler, karşılaştırmalar olabilir.
• FROM ifadesi bu verilerin alınacağı tablo isimlerini belirtmemizi sağlar.

Kolonların belirlenmesi :
Sorgu sanucunda tablodaki tüm kolonlar değilde sadece işinize yarayacak kolonların gelmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda istediğiniz kolanların herbirinin adını belirmek zorundasınız.
Select’den sonra kolon isimleri, local değişkenler, hesaplanmış ifadeler belirtebilirsiniz. Yani veritabanından çekilen kolon üzerinde herhangi bir işlem yaptırarak listelettirebilirsiniz. Örneğin veritabanımızda ürün fiyatları olsun. Fakat bizim ürün fiyatları yanında KDV’sinede ihtiyacımız oldu fakat bu bilgi veritabanında yok. Bu durumda Select ifadesi ile veriyi çekme aşamasında iken bunuda hesaplanmış ek bir kolon olarak çekebiliriz. Select ifadesinden sonra sadece kolon isimleri bulunmak zorunda değil.
Kolon isimlerini virgül (,) ile ayırmak zorundayız. Veriler listelenirken kolon bilgileri verdiğimiz sırada gelir. Performan kazanmak için kolon kullanımına alışmalıyız. * kullandığımız takdirde tablodaki tüm alanlar ihtiyacıomız olsun veya olmasın gelecektir. Bu durum ise bize performans kaybı sağlayacaktır.
Aşağıdaki örnekte employees tablosunda belirttiğimiz kolonları çekiyoruz. Bu tablo Northwind veritabanında bulunmaktadır.
ÖRN: SELECT employeeid, lastname, firstname, title
FROM employees

SNÇ:
Where ifadesinin kullanımı :
Where ifadesi ile istediğimiz satırları alabiliriz. Where ifadesinden sonra belirttiğimiz kriterler sınırsız sayıda olabilir.
Where ifadesinden sonra kriter olarak kullandığımız verinin tipi char, nchar, varchar, nvarchar, text, datetime ve smalldatetime ise tek tırnak (‘) kullanmalıyız.
Where ifadesi ile normalde fazla sayıda gelen satır sayısını azaltmış oluruz. Where ifademiz tutarsız ise tüm satırlar yine gelecektir.
ÖRN : SELECT employeeid, lastname, firstname, title
FROM employees
WHERE employeeid=5

SNÇ :
Sonuç olarak tüm kayıtlarımız arasından sadece employeeid’si 5 olan veriler geldi.
Veri Filtreleme :
Zaman zaman ihtiyacınız olan verileri filtrelemek isteyebilirsiniz. Verilerinizi Where ifadesinden sonra kullanacağınız bazı koşullar ile filtreleyebilirsiniz. Bu koşullar şunlardır;
* Karşılaştırma operatörleri =, >, <, >=, <=, <>
* String karşılaştırmalar LIKE ve NOT LIKE
* Lojik operatörler AND, OR
* Lojik operatörler (Negatif) NOT
* Değer aralıkları BETWEEN ve NOT BETWEEN
* Değer listeleri IN ve NOT IN
* Bilinmeyen değerler IS NULL ve IS NOT NULL
Karşılaştırma operatörlerinin kullanımı :
Karşılaştırma operatörleri ile tablodaki bir veri ile belirlenmiş bir veri veya hesaplanmış veri karşılaştırılabilir. Fakat karşılaştırmak istediğiniz alan ve verinin tipleri aynı olmalıdır. Sayısal bir ifadeyi tarih ifadesi ile karşılaştıramazsınız. Burada kullanılan operatörler;
= Eşittir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük veya eşittir
<= Küçük veya eşittir
<> Eşit değildir
NOT ifadesinin kullanımı tavsiye edilemez. Çünkü kullanıldığı takdirde tüm tablo değerlendirilir ve veri akışının yavaş olması problemi yaşanır.
ÖRN: SELECT lastname, city
FROM employees
WHERE country=’USA’

SNÇ :
Country alanı USA olanların listesi alındı. Dikkat edilirse country alanı string bir ifade olduğu için USA ifadesi tek tırnak içine alındı. Bu dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
ÖRN : SELECT orderid, customerid
FROM orders
WHERE orderdate < ‘8/1/96’


SNÇ :
String karşılaştırmaların kullanımı :
Satırlarımızdaki verileri LIKE ifadesi ile bazı wildcard’ları kullanarak filtreleyebiliriz. LIKE ifadesini sadece char, nchar, varchar, nvarchar, binary, varbinary, smalldatetime ve datetime veri tiplerinde kullanabiliriz. Bu wilcardlar aşağıdaki gibidir;
% 0 veya daha fazla karakterli string
_ tek bir karakter
[] belirtilenler arasından tek bir karakter
[^] belirtilenler arasında olmayan tek bir karakter
Bu wildcarların LIKE ile kullanım örnekleri aşağıdaki gibidir;
LIKE ‘BR%’ BR ile başlayan tüm isimler
LIKE ‘Br%’ Br ile başlayan tüm isimler. Büyük küçük harf farkı
LIKE ‘%een’ een ile biten tüm isimler
LIKE ‘%en%’ en karakterlerini içeren tüm isimler
LIKE ‘_en’ en ile biten tüm 3 karakterli isimler
LIKE ‘[CK]%’ C veya K ile başlayan tüm isimler
LIKE ‘[S-V]ing’ Tüm 4 karakterli ve ilk karakteri S ile V arasında olan ve ing ile biten tüm isimler
LIKE ‘M[^c]%’M ile başlayan ve ikinci karakteri c olmayan tüm isimler
ÖRN : SELECT companyname
FROM customers
WHERE companyname LIKE ‘%Restaurant%’


SNÇ :
Lojik operatörler :
Birden fazla kriterleri bir arada kullanmamıza yardımcı olurlar. AND operatörü kullandığımız takdirde verdiğimiz tüm koşullara uyan kayıtlar gelir. OR operatörü kullandığımız takdirde verdiğimiz koşullardan birine uyanlar gelir. NOT kullandığımızda ise NOT dan sonraki koşulu sağlamayan kayıtlar gelir. Birden fazla koşul kullandığımız durumlarda parantezi koşulları gruplamak için kullanabiliriz. Böylece daha okunaklı olur ve gruplama işlemini yapabiliriz.
SQL Server 2000 ilk önce NOT operatörüne arkasından AND ve OR operatörlerine bakar. Eğer tüm operatörler aynı grup içerisinde ise soldan sağa doğru işlenir.
ÖRN : SELECT productid, productname, supplierid, unitprice
FROM products
WHERE (productname LIKE ‘T%’ OR productid=46)
AND (unitprice >16.00)


SNÇ :
Birden fazla koşulu parantezler ile gruplandırdık.
Değer aralıkları :
BETWEEN ifadesini Where ile beraber kullanarak belli bir değer aralığındaki kayıtları getirebiliriz. Between ifadesi ile belirlenen aralık dışında kalan verileri almak için NOT BETWEEN kullanabiliriz. Between ifadesinde verilen aralığın bir bitiş noktası olmadır. Between ile verilen aralık (10 and 20) aslında AND ifadesi kullanılmı ve büyük eşittir, küçük eşittirden oluşan bir koşuldur. Bunu kısaca between ifadesi ile yapmaktayız. Örneğin (KOD BETWEEN 10 AND 20) aslında ((KOD>=10) AND (KOD<=20)) demektir.
ÖRN : SELECT productname, unitprice
FROM products
WHERE unitprice BETWEEN 10 AND 20

SNÇ :
Aslında aynı ifadeyi aşağıdaki şekildede yazabilirdik.
SELECT productname, unitprice
FROM products
WHERE (unitprice>=10)
AND (UnitPrice<=20)
Değer Listeleri :
Verilen bir liste içerisinde yer alan veya almayan değerleri içeren kayıtları getirir. Listede yer alanları aramak için IN, yer almayanları aramak için NOT IN ifadelerini kullanırız. Birden fazla koşulu OR ilede ayırabiliriz veya IN ile bir liste içerisinde arayabiliriz. İkisinide SQL aynı şekilde çözümler. Yani KOD IN [1,2] diyebildiğimiz gibi KOD=1 OR KOD=2 de diyebiliriz.
NOT IN ifadesi daha öncede belirtildiği gibi veri akışını yavaşlatabilir.
ÖRN : SELECT companyname, country
FROM suppliers
WHERE country IN (‘Japan’,’Italy’)

SNÇ :
Bu ifadeyi şu şekilde de yazabilirdik.
SELECT companyname, country
FROM suppliers
WHERE country=’Japan’ OR country=’Italy’
Bilinmeyen değerler :
Veri girişi sırasında tablodaki kolona veri girilmemiş olabilir ve default veri de atanmamış olabilir. Bu durumda bu kolondaki değer NULL’dur. Null değer 0 (nümerik) veya boşluk (string) ile aynı şey değildir. Bir alana değer girilmemiş kayıtları listelemek isin IS NULL ifadesini kullanabiliriz. Null ifadesini diğer koşullar ile kullanamayız. Yani >Null diye birşey diyemeyiz. Kolonlar Null değer içerebilir tanımını tablo yaratırken yapabiliriz.
ÖRN : SELECT companyname, fax
FROM suppliers
WHERE fax IS NULL


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: MS SQL Server 596 kişi okuyup oyladı: Kötü   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MS SQL Hot backup , vdi mode 250    halidziya
veri depolama alanında kullanılacak bir yedekleme yazılımı yapmak istiyorum. Bu yazılım diskin snaphot'unu alıyor. Bu snapshot'u.....
Bölüm: MS SQL Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL de trigger 250    albay69s
3 tane tablom SATIS_BORC VE URUN ve MUSTERI DIYE
SATIS_BORCA bilgi eklenildiğinde o bilgideki URUN_ID yi alıp
URUNDEKİ urunun .....
Bölüm: MS SQL Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sub Query 250    hemefo
Merhaba,
Bugün çok farklı bir sorguya ihtiyaç duydum ancak bilgim yeterli olmadı.

Kabaca anlatabiliyorum durum biraz karışık.....
Bölüm: MS SQL Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... rapora sql sorusu ile veri aktarmak 250    ulkusd
BIYOKIMYA
dosyano
glukoz
ure
fosfataz
demir
kalsiyum

biyokimya isimli bir tablom var alttakiler de onun alanları benim .....
Bölüm: MS SQL Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Access deki gibi 250    blgisl
access te tabloları bağla diyerek başka mdb lerden bağlantı kurardık.
SQL SERVER da da böyle bir imkan varmı? çok önemli benim .....
Bölüm: MS SQL Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sql sorusu 250    daymoon
bölümü bilgisayar programcılığı olan ve numarası 38 den büyük olan sql cümlesi bu soru için bana yardımcı olurmusunuz
.....
Bölüm: MS SQL Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Fifo maliyet 250    rengah
fifo maliyet hesaplamak için nasıl bir stored procedure yazmak gerekir . bir örnek kod varmı? .....
Bölüm: MS SQL Server
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... server 250    sivaslıım
arkadaşlar server ne nasıl yapılır ne işe yarar allanı seven sölesin
.....
Bölüm: MS SQL Server
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... access te güncelleme sorunu 250    otengam
slm. access bölümünde sorun olduğu için buraya yazmak zorunda kaldım. iki sorunum var. sorgu sonucu oluşan formda liste biçimde .....
Bölüm: MS SQL Server
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sqlde tablo işlemleri 250    mustafa_ozen
İki tablom var

Tablo 1 de


Musteri_id
Siparis_no
Giren
Cikan
Kumulatif_toplam var

2 tabloda

Siparis_no
İhti.....
Bölüm: MS SQL Server
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL Server ile MS Access Arasındaki Farklar 25 tatli.bela
SQL Server ile MS Access Arasındaki Farklar

Bu yazının konusu hangisinin üstün olduğunu göstermek olmadığı gibi yazıyı okurke.....
Bölüm: MS SQL Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MS SQL Hakkında detaylı bilgi 10 881211
Kurumsal kaynak planlama (ERP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) gibi bir işletmenin en kriti.....
Bölüm: MS SQL Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ASP.NET ile SQL Server Üzerinde Sayfalama 50 lpmt
ASP.NET ile veritabanı işlemlerini ADO.NETi kullanıyorsunuz uygulamanızın durumuna göre verilerinizi sunmanız gerekebilir (ki ge.....
Bölüm: MS SQL Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL Injection 5 881211
Az bilinen ve "SQL Injections" denen bir güvenlik açy?y hakkynda üye arkada?lary bilgilendirmek istedim.
Herkesin malumudur ki.....
Bölüm: MS SQL Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sql komutları 75 raziye
sql komutları
.....
Bölüm: MS SQL Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sql Komu Ve Örnekler 30 erkany

TRANSACT SQL

SELECT

SQL dilinin en temel deyimidir. Tablolarda yer alan verilerden istenilen satırlara erişmek ve onl.....
Bölüm: MS SQL Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sql server güvenliği (26 sayfa) 75 surfcafe
Güvenlik Yönetimi Belge Denetimi (Authentication Processing) SQL Server, girişleri doğrulamak için WinNT’ye güvenir ya da kendi .....
Bölüm: MS SQL Server
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ADO.NET veritabanı baglantı 75 selcukteknik
DataGrid nesnesi verileri listelemek, üzerinde de?i?iklikler yapma gibi i?lemlerde çok kullany?ly bir araç olmasyna ra?men ihtiy.....
Bölüm: MS SQL Server
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL'e giriş 15 Abi_07
Giriş

SQL, Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgulama Dili olarak da çevrilebilir) in kısaltmasıdır. Bağlantılı ver.....
Bölüm: MS SQL Server
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL Enjektion Saldirilari ve Korunma Yollari 75 bad-sector
Giderek yaygınlaşan ve medyanın haber potansiyelini oluşturan; çalınan kredi kartı numaraları, underground sitelerde dağıtılan m.....
Bölüm: MS SQL Server
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MS Sql Server'da birden fazla aynı kayıttan sadece 50 baymyo
Senaryomuz:
MS Sql Server: Falzalık oluşturan kayıtlarım var ama bunlardan bir tanesinin kalmasını istiyorum diyorsanız.. Ve b.....
Bölüm: MS SQL Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sql Komutlari 30 Nemesis2003
1. TEK TABLODAN SORGULAMALAR:

SELECT * FROM tablo

ÖRNEK: Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele.

.....
Bölüm: MS SQL Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL Örnekleri 75 semab
CREATE TABLE staff (
no int,
isim text,
dep int,
gor.....
Bölüm: MS SQL Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... SQL Networ desteği 20 SpiDeR
Network Desteği

SQL server’ın network iletişimini network kütüphaneleri sağlar.By kütüphaneler belli network protokolleri il.....
Bölüm: MS SQL Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Create Database Prompt 20 SpiDeR
En basit şekilde enterprise manager dışında bir data base için komut satırından taratmak için

Use master
go
create database.....
Bölüm: MS SQL Server
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Yararlı Stored Procedure'ler 15 881211
Bu dersimizde faydaly olaca?yny dü?ündü?üm ve sykça kullanaca?ymyz bazy Stored Procedure'leryn ne i?e yarady?yna de?inece?im.
.....
Bölüm: MS SQL Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Güvenlik 20 Burakt
SQL Server da önemli bir güvenlik açığı var, ve bunu Microsoft un sayfasındaki sunuculardan ASP paket sorun gidericiyi yükleyere.....
Bölüm: MS SQL Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tabloda Identity degerini duzeltme 25 DigiThink
/* Son identity degerini olmasi gereken degerle duzeltir. */
CREATE PROCEDURE CorrectIdentity
@tablename nvarchar(255)
AS
.....
Bölüm: MS SQL Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Identity kolonlari yeniden numaralandirma 25 DigiThink
/*----------------------------------------------------------------------*/
/* Verilen tablonun identity kolonunu yeniden numara.....
Bölüm: MS SQL Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sql Srv de charset ve sort orderin degistirilmesi 5 smile_tr
Sql Server da character set ve sort orderi degistirmek icin master database i rebuild etmeniz gerekir. Bunun icin oncelikle mevc.....
Bölüm: MS SQL Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... master veri tabanı onarılması 20 SpiDeR
bu database nin onarımı öncesinde tüm verilerinizin yedeğini almayı kesinlikle unutmayın
Bu yedek işlemini enterprise Manager .....
Bölüm: MS SQL Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sql Server kurulum test 15 SpiDeR
Kurulum ardından Sorgulama olarak test işlemini çok basit olarak yapabilirsiniz bunun için Quary
bölümünde
select @@version
.....
Bölüm: MS SQL Server
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.