30 Mayıs '17,Salı
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Veritabanları BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     MS Access  > Soru ve Cevaplar MS Access Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Soran: yusuf_proaktif Puan : 250 2 Kasım '08 11:52  
Mc Access 'de gereklilik kuralına yazacağımız deyim oluşturucuda bulunan kodların anlamlarını bilen varsa lütfen yardım etsin...

Ör ;

Abs
Asc
Cbool
.....


bunları access'de nasıl kullanabilir ne anlama geliorlar kütfen yardım ediniz...

Konu: MS Access Durum: Cevap Bekliyor  
   orhanacan 28 Mart '09 23:29 
Fonksiyon Listesi (İngilizcesi=Türkçesi)
abs = Mutlak
Accrint = GerÇekfaİz
Accrintm = GerÇekfaİzv
Acos = Acos
Acosh = Acosh
Address = Adres
Amordegrc = Amordegrc
Amorlinc = Amorlinc
And = Ve
Areas = Alansay
Asc = Asc
Asin = Asİn
Asinh = Asİnh
Atan = Atan
Atan2 = Atan2
Atanh = Atanh
Avedev = Ortsap
Average = Ortalama
Averagea = Ortalamaa
Bahttext = Bahttext
Besseli = Besseli
Besselj = Besselj
Besselk = Besselk
Bessely = Bessely
Betadist = BetadaĞ
Betainv = Betaters
Bin2dec = Bin2dec
Bin2hex = Bin2hex
Bin2oct = Bin2oct
Binomdist = BİnomdaĞ
Ceiling = Tavanayuvarla
Cell = HÜcre
Char = Karakter
Chidist = KİkaredaĞ
Chiinv = Kİkareters
Chitest = Kİkaretest
Choose = Eleman
Clean = Temİz
Code = Kod
Column = SÜtun
Columns = SÜtunsay
Combin = Kombİnasyon
Complex = KarmaŞik
Concatenate = BİrleŞtİr
Confidence = GÜvenİrlİk
Convert = Çevİr
Correl = Korelasyon
Cos = Cos
Cosh = Cosh
Count = BaĞ_deĞ_say
Counta = BaĞ_deĞ_dolu_say
Countblank = BoŞluksay
Countif = EĞersay
Coupdaybs = KupongÜnbd
Coupdays = KupongÜn
Coupdaysnc = KupongÜndsk
Coupncd = KupongÜnskt
Coupnum = Kuponsayi
Couppcd = KupongÜnÖkt
Covar = Kovaryans
Critbinom = Krİtİkbİnom
Cumipmt = TopÖdenenfaİz
Cumprinc = Topanapara
Date = Tarİh
Datevalue = Tarİhsayisi
Daverage = VseÇort
Day = GÜn
Days360 = GÜn360
Db = Azalanbakİye
Dcount = VseÇsay
Dcounta = VseÇsaydolu
Ddb = Çİftazalanbakİye
Dec2bin = Dec2bin
Dec2hex = Dec2hex
Dec2oct = Dec2oct
Degrees = Derece
Delta = Delta
Devsq = Sapkare
Dget = Val
Disc = İndİrİm
Dmax = VseÇmak
Dmin = VseÇmİn
Dollar = Lİra
Dollarde = Lİraon
Dollarfr = Lİrakes
Dproduct = VseÇÇarp
Dstdev = VseÇstdsapma
Dstdevp = VseÇstdsapmas
Dsum = VseÇtopla
Duration = SÜre
Dvar = VseÇvar
Dvarp = VseÇvars
Edate = Serİtarİh
Effect = Etkİn
Eomonth = Serİay
Erf = HataİŞlev
Erfc = TÜmhataİŞlev
Error.type = Hata.tİpİ
Even = Çİft
Exact = ÖzdeÞ
Exp = Üs
Expondist = ÜsteldaĞ
Fact = Çarpinim
Factdouble = ÇİftfaktÖr
False = YanliŞ
Fdist = FdaĞ
Find = Bul
Finv = Fters
Fisher = Fisher
Fisherinv = Fisherters
Fixed = SayidÜzenle
Floor = Tabanayuvarla
Forecast = Tahmİn
Frequency = Siklik
Ftest = Ftest
Fv = Gd
Fvschedule = Gdprogram
Gammadist = GamadaĞ
Gammainv = Gamaters
Gammaln = Gamaln
Gcd = Obeb
Geomean = Geoort
Gestep = Besinir
Getpivotdata = Özetverİal
Growth = BÜyÜme
Harmean = Harort
Hex2bin = Hex2bin
Hex2dec = Hex2dec
Hex2oct = Hex2oct
Hlookup = Yatayara
Hour = Saat
Hyperlink = KÖprÜ
Hypgeomdist = HİpergeomdaĞ
If = EĞer
Imabs = Sanmutlak
Imaginary = Sanal
Imargument = SanbaÃ�_deÃ�İÞken
Imconjugate = SaneÞlenek
Imcos = Sancos
Imdiv = SanbÖl
Imexp = SanÜs
Imln = Sanln
Imlog10 = Sanlog10
Imlog2 = Sanlog2
Impower = SanÜssÜ
Improduct = SanÇarp
Imreal = SangerÇek
Imsin = Sansin
Imsqrt = Sankarekök
Imsub = SanÇikar
Imsum = Santopla
Index = İndİs
Indirect = Dolayli
Info = Bİlgİ
Int = Tamsayi
Intercept = Kesmenoktasi
Intrate = Faİzorani
Ipmt = Faİztutari
Irr = İÇ_verİm_orani
Isblank = Boştur
Iserr = Hatadir
Iserror = Hatalidir
Iseven = Çİfttİr
Islogical= Mantiksaldir
Isna = Yoktur
Isnontext= Metİndeğİldİr
Isnumber = Esayiysa
Isodd = Tektİr
Ispmt = Ispmt
Isref = Başvurudur
Istext = Metİndİr
Jis = Jis
Kurt = Basiklik
Large = BÜyÜk
Lcm = Okek
Left = Soldan
Len = Uzunluk
Linest = Dot
Ln = Ln
Log = Log
Log10 = Log10
Logest = Lot
Loginv = Logters
Lognormdist = Lognormdağ
Lookup = Ara
Lower = KÜÇÜkharf
Match = KaÇinci
Max = Mak
Maxa = Maka
Mdeterm = Determİnant
Mduration = MsÜre
Median = Ortanca
Mid = Ortadan
Min = Mİn
Mina = Mİna
Minute = Dakİka
Minverse = Dİzey_ters
Mirr = D_İÇ_verİm_orani
Mmult = DÇarp
Mod = Mod
Mode = EnÇok_olan
Month = Ay
Mround = Kyuvarla
Multinomial = Çokterİmlİ
N = S
Na = Yoksay
Negbinomdist = Negbinomdağ
Networkdays = TamİşgÜnÜ
Nominal = Nomİnal
Normdist = Normdağ
Norminv = Normters
Normsdist = Normsdağ
Normsinv = Normsters
Not = Değİl
Now = Şİmdİ
Nper = Dönem_sayisi
Npv = Nbd
Oct2bin = Oct2bin
Oct2dec = Oct2dec
Oct2hex = Oct2hex
Odd = Tek
Oddfprice = Tekyde�er
Oddfyield = TekyÖdeme
Oddlprice = Teksde�er
Oddlyield = TeksÖdeme
Offset = Kaydir
Or = Yada
Pearson = Pearson
Percentile = YÜzdebİrlİk
Percentrank = YÜzderank
Permut = PermÜtasyon
Phonetic = Ses
Pi = Pİ
Pmt = Devresel_ödeme
Poisson = Poisson
Power = Kuvvet
Ppmt = Ana_para_ödemesİ
Price = Değer
Pricedisc = Değerİnd
Pricemat = Değervade
Prob = Olasilik
Product = Çarpim
Proper = Yazim.dÜzenİ
Pv = Bd
Quartile = Dörttebİrlİk
Quotient = BölÜm
Radians = Radyan
Rand = S_sayi_Üret
Randbetween = Rastgelearalik
Rank = Rank
Rate = Faİz_orani
Received = Getİrİ
Replace = Değiştİr
Rept = Yİnele
Right = Sağdan
Roman = Romen
Round = Yuvarla
Rounddown = Aşağiyuvarla
Roundup = Yukariyuvarla
Row = Satir
Rows = Satirsay
Rsq = Rkare
Rtd = Rtd
Search = Mbul
Second = Sanİye
Seriessum = Serİtopla
Sign = İşaret
Sin = Sİn
Sinh = Sİnh
Skew = Çarpiklik
Sln = Da
Slope = Eğİm
Small = KÜÇÜk
Sqrt = Karekök
Sqrtpi = Karekökpİ
Standardize = Standartlaştirma
Stdev = Stdsapma
Stdeva = Stdsapmaa
Stdevp = Stdsapmas
Stdevpa = Stdsapmasa
Steyx = Sthyx
Substitute = Yerİnekoy
Subtotal = Alttoplam
Sum = Topla
Sumif = Etopla
Sumproduct = Topla.Çarpim
Sumsq = Topkare
Sumx2my2 = Topx2ey2
Sumx2py2 = Topx2py2
Sumxmy2 = Topxey2
Syd = Yat
T = M
Tan = Tan
Tanh = Tanh
Tbilleq = HtaheÞ
Tbillprice = Htahde�er
Tbillyield = HtahÖdeme
Tdist = Tda�
Text = MetneÇevİr
Time = Zaman
Timevalue = Zamansayisi
Tinv = Tters
Today = BugÜn
Transpose = Devrİk_dönÜşÜm
Trend = Eğİlİm
Trim = Kirp
Trimmean = Kirportalama
True = Doğru
Trunc = Nsat
Ttest = Ttest
Type = TÜr
Upper = BÜyÜkharf
Value = SayiyaÇevİr
Var = Var
Vara = Vara
Varp = Vars
Varpa = Varsa
Vdb = Dab
Vlookup = DÜşeyara
Weekday = HaftaningÜnÜ
Weeknum = Haftasay
Weibull = Weibull
Workday = İşgÜnÜ
Xirr = AİÇverİmorani
Xnpv = Anbd
Year = Yil
Yearfrac = Yiloran
Yield = ödeme
Yielddisc = ödemeİnd
Yieldmat = ödemevade
Ztest = Ztest
Orhan=Acan
    
   Cevap / Mesaj Yazma:  
 
Mesaj türü:
  Cevap   Mesaj
Mesajınız:
 
Cevap: Soru sahibi verdiğiniz cevabı olumlu yada olumsuz onaylamadığı müddetçe soruyu başka cevap yada mesajın girilmesine izin vermiyecek şekilde kitler. Cevabınız reddedilirse SoruPuanı / 5 up(uzman puanı) bakiyenizden kesilir.
Mesaj: Soruyu başka cevaplara kitlemez fakat soru sahibi tarafından cevap olarakda kabul edilebilir.
Mesaj Yazımı: Mesajınız dilediğiniz uzunlukta olabilir. Mesajınızın görünümünü düzenlemek istiyorsanız <font>,<b>,<u>,<i>,<ul>,<li> html taglarını başlarına + işareti koyarak kullanabilirsiniz.
Örnek: +<b>bu kısım kalın yazılır+</b>ama bu kısım değil

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın
     
Bu soru için verilen cevaplardan beni haberdar et!

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... formda şifreli üye girişi nasıl yapılır 200    PCkoMaNYaK
ogrenci adlı tablomun içinde ogr_id ve ogr_pass adında iki sütun var.

üye giriş formu oluşturmak istiyorum. yani iki textbox.....
Bölüm: MS Access
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Null değeri 50    avci522
Null değerini sorguya form üzerinden parametre olarak gönderebilirmiyiz.....
Bölüm: MS Access
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Listview 250    saltukbugra55
Listview kullanımı konusunda internette çok fazla birşey bulamadım. Kullanılan listview de satır renklerini nasıl oluşturabiliri.....
Bölüm: MS Access
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... probLem 250    access_meraklısı
access'e yeni basLadım sayıLır ...kücük bi veritabanı olusturdum 1 tabloda 8 alan var sorum:bn bi kutuya numaramı yazıp enterlad.....
Bölüm: MS Access
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Deyim oluşturucu / Fonkisyonlar ?... 250    yusuf_proaktif
Mc Access 'de gereklilik kuralına yazacağımız deyim oluşturucuda bulunan kodların anlamlarını bilen varsa lütfen yardım etsin........
Bölüm: MS Access
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... başka access dosyasından form açmak 250    volkangulen
Benim Küçük access dosyalarım var. bu dosyalarımda olan formlarımı tek access dosyamdan yönetmek istiyorum bunun bir yöntemi var.....
Bölüm: MS Access
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... VERİ TABANI HAKKINDA 250    esteemed
öncelikle mrb ark. artık bende aranızdayım :)
işimin yarısı bu access veritabanı ile ilgili olucak. ben bi otobüs firması veri.....
Bölüm: MS Access
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bir mde den başka bir mde yi açmak 250    mehmetcaglar
Elimde 4 veritabanı mde şeklinde. Bunları Başka bir menü adındaki mde veritabanımdan butona tıklanınca açılmasını istiyorum. Teş.....
Bölüm: MS Access
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hasta takip programı 250    medom
basit bi hasta takip programı istiyorum görselliği güzel olsunda içeriği o kadar önemli değil form kapanışları şekilli filan kap.....
Bölüm: MS Access
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yıllık ödev 250    cixpıtı
ben siteye yeni üye oldum bana yardımcı olabilirmisiniz bana access de emlak projesi lazım cvp bekliorum..:).....
Bölüm: MS Access
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MS ACCES HAKKINDA HERŞEY 50 erdemcekal
Bilgi = İşlenmiş Veri
Veritabanı uygulamalarının temel amacı saf verilerin işlenerek kullanılabilir hale getirilmesidir. Bu bö.....
Bölüm: MS Access
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sobs programının son versiyonu ve açık kodlu istey 50 spon
http://www.filearsivi.com/download.php?file=7f08e5985254590b68f802d77fb7b33f

linkinden indirebilirsiniz kodları açık olup ist.....
Bölüm: MS Access
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ACCESTE KAYAN YAZI YAPMAK. 50 akkayaozan
Form üzerinde kayan yazı oluşturmak için;

İlk önce formda 1 tane “Label” oluşturup adını “Label1” yazıyoruz
.....
Bölüm: MS Access
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... PROGRAMINIZ AÇILDIĞINDA KULLANICI ADI VE PAROLA SO 49 akkayaozan
Programınız açıldığında Kullanıcı adı ve Parola sormasını istiyorsanız ;

1-) İlk önce KULLANICILAR adında tablo yapın. Bu tab.....
Bölüm: MS Access
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... access iel veri tabanı yapma 50 =firavun=

ACCESS YLE VERY TABANI YARATMAK

Access 2000'i ba?latmak için Ba?lat menüsünden Programlar bölümünden Microsoft Access'i seç.....
Bölüm: MS Access
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Formlarınızda renkli banner'ler oluşturun 70 pullorum
Merhaba;
Formlarynyzda rengi devamly de?i?en labellar olu?turmak için formunuzun kod kysmyna gelip a?a?ydaki örne?e bakabilirsi.....
Bölüm: MS Access
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sql ile arama yapmak 45 imam[power]
private sub ara_clicl()
dim deger
on error resume next
deger=dlookup("alan_ady","tablo_ady,"kriter")
end sub

bu komutlary.....
Bölüm: MS Access
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Maas 75 bugra9
private sub ders_saati_lostfocus()
maaskatsayisi=7750
sabit=160
saatucreti=maaskatsayisi*sabit
[Ders ücreti]=saatucreti
[Br.....
Bölüm: MS Access
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıki tarih arasındaki zamanı hesaplama 15 enginvarol
Accesste isterseniz girilen iki tarih arasyndaki zamany ;Gün,Ay,Yyl veya Saat olarak hesaplatyp yazdyrabilirsiniz,


Biçim .....
Bölüm: MS Access
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... telefon rehberi 75 zehra_papatya
veri tabanyna eklenen son üç ki?i.....
Bölüm: MS Access
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... otopark 50 djmurat35
otopark uygulaması
uygulama linki:
http://www.jadebeachclub.com/pro/oto.rar.....
Bölüm: MS Access
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... access gizlemek 5 mzebek
1- Aşağıdaki kodu "kod oluşturucusundan" modül ekleyin ve içine kopyalayıp kapatın.
Alıntı:
Private Declare Function IsWindowV.....
Bölüm: MS Access
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... örnek evrek takip 50 ysaygili
private sub ders_saati_lostfocus()
maaskatsayisi=7750
sabit=160
saatucreti=maaskatsayisi*sabit
[Ders ücreti]=saatucreti
[Br.....
Bölüm: MS Access
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... koparatif programı 50 jayjaybk
yönetici idare ve takip.....
Bölüm: MS Access
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Üzerine geldiğinizde kabaran resim butonu 5 Firatyucel81
Öncelikle formunuza bir buton ekleyin.Daha sonra kod bölümüne gelin.
Resim3 - forma eklediğiniz resmin adıdır.Sizin resminizin .....
Bölüm: MS Access
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sobs (Sağlık Ocağı Bilgi Sistemi) programı kullanı 5 spon
önceden demosunu bildirdiğim SOBS (Sağlık Ocağı Bilgi Sistemi) programının tam sürümünü Download Linki: http://www.hemenpaylas.c.....
Bölüm: MS Access
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... arıcılık desteklemeleri 10 umutdeniz15
ady,soyady,t.c.kimlik no,baba ady,adresi, aryly kovan sayysy,kullandy?y ana ary sayysy,destekleme orany 15,oo, destekleme orany .....
Bölüm: MS Access
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... formdaki kişi no ya denk gelen tablodaki kişi no a 45 ibrbir
=DSum("[VERYLEN]-[ALINAN]";"[VERESYYE Y?LEMLERY]";"[ki?i NO]=" & [ki?i NO] & "AND [ki?i NO] =[ki?i NO]")
.....
Bölüm: MS Access
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... accesi gizleme 60 gulsum1
Option Compare Database
Option Explicit

' This module contains the API-Declarations and application-specific implementations.....
Bölüm: MS Access
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... vade tarihi vermek 60 myozdere
önce bi r tarhi alany olu?turun daha sonra vade alany (formda) tarih alany na gelip özellkleri tyklayyp güncelle?tirme sonrasynd.....
Bölüm: MS Access
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Shift Yasaklama 15 fbcelik
Dosyalarınızı shif kullanarak açılmasını önleyebilirsiniz,
http://www.geocities.com/acemi17/shiftkey.mdb

Kaynak : http://for.....
Bölüm: MS Access
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... KÜÇÜK KARAKTER YERİNE BÜYÜK KARAKTER'E ZORLAMA 25 altuntas78
Özellikle Soyadı gibi alanların hep büyük yazılması istenir. Kullanıcı, küçük karakter yazsa bile aşağıdaki kod yazılanların tam.....
Bölüm: MS Access
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... VERİ ERİŞİM SAYFASINDAN YENİ KAYIT YAPAMIYORUM 25 starabuz
Veri erişim sayfasını hazırlayıp kaynağını doğru olarak ayarladınız. kayıtlı verileri okuyabiliyorsunuz. gezinti çubuğunda yeni .....
Bölüm: MS Access
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... VERİ KAYNAĞINI YENİLEME 25 starabuz
Formlarda herhangi bir denetime bir sorgu bağlarsanız (ister kayıtlı, ister gömülü olsun) form ilk açıldığında değerleri okur ve.....
Bölüm: MS Access
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... access Listede yokken kodu 25 adnanyurdakul
combo box ımızın satır kaynağına gerekli sql deyimini yazdıktan sonra
not inlist(listede yokken) kod kısmına aşagıdaki kodu gi.....
Bölüm: MS Access
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Access te formlarınız web sayfası gibi olsun mu 25 kesikparmak
Forma hazyrlarken çok çaly?tynyz ama istedi?iniz görüntüyü elde edemediniz ne yapacaksynyz. Tabi ki görünüm ayarlaryna girmeyece.....
Bölüm: MS Access
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... parametre olayı 25 myozdere
iki tarih arasynda bir sorgu olu?turmak istiyorsanyz ofis97 de olamayabilir fakat xp de
Is Not Null And Between [Forms]![forma.....
Bölüm: MS Access
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yapılacak tüm programlar 15 myozdere
yapacak oldu?unuz tüm programlar deneme yanylma yoluyla oldu?unu hepyiniz biliyorsunuz dur umarym.....
Bölüm: MS Access
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Mouse Hareketlerini Sınırlayın 25 fbcelik
Formlarınızda mouse un hareketlerini engellemek için ilk olarak uygulamak istediğiniz formun vba kısmına şu kodu yapıştırın.Daha.....
Bölüm: MS Access
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... cd takip proğramı 25 djmurat35
güzel kullanışlı bir cd takip proğramı yaptımişinize yarıyacağınızı tahmin ediyorum


bazı eksik leri var ama az biş.....
Bölüm: MS Access
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.