22 Şubat '18,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sunucu Yazılımları BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Exchange Server  > Dersler Exchange Server Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: pelops Puan : 75 kp 14 Nisan '04 13:29  
EXCHANGE SERVER

Server için Gereksinimler:

Windows NT Server 4.0
Microsoft TCP/IP for Windows NT
Donanım:

Intel 486 ya da daha hızlı işlemci (Pentium 90 ve daha üstü tavsiye edilir)
Microsoft Exchange Server için en az 250 MB boş disk alanı
Windows NT Server pagefile’ı için, en az 50MB+fiziksel bellek miktarında disk alanı
En az 24 MB RAM (32 MB tavsiye edilir)
Kullanıcı sayısına göre işlemci, disk ve bellek gereksinimleri ise şöyledir:

100 – 300 kullanıcı : 1 pentium sunucu, 32 MB bellek ve 2 GB disk

250 – 600 kullanıcı : 1 pentium sunucu, 64 MB bellek ve 5 GB disk

Eğer bir süre kullandıktan sonra, disk alanı problemi yaşarsanız, site’a bir sunucu daha ekleyip mailboxların bir bölümünü yeni sunucuya taşıyabilirsiniz.Client için Gereksinimler:

-Windows 95, Windows 3.1, Windows 3.11:

12 MB boş disk alanı (22 MB tavsiye edilir)
8 MB bellek (12 MB tavsiye edilir - Forms Designer için 4MB daha bellek tavsiye edilir)
-Windows NT Server ve Workstation:

15 MB boş disk alanı (22 MB tavsiye edilir)
16 MB bellek (20 MB tavsiye edilir)
-MS-DOS 5.0 ve Sonraki Sürümleri:

2 MB disk alanı
1 MB bellek


* Windows 95 ile birlikte gelen Microsoft Exchange Inbox, Microsoft Exchange Client’ın tüm özelliklerini içermez. Bu yüzden, Microsoft Exchange Client for Windows 95 yüklenmelidir.

* Windows 3.1, Windows 3.11 ve DOS için Exchange Client da mevcuttur.Exchange Server’ın Yüklenmesi

Exchange Server yüklenmeden önce, şu bilgilerin sağlanmış olması gerekir:

Organization ve site (domain) adı
Sunucunun adı ve sistemdeki kullanımı (ilk Exch. Server mı veya bir site’a katılacak mı?)
Windows NT Server bilgisayarın administrator parolası
Hizmet hesabı (service account) parolası (eğer site’daki ilk sunucu ise hizmet hesabı adı)
Eğer kurulacak sunucu, bir site’daki ilk sunucu ise, ilk önce kullanılacak hizmet hesabı yaratılmalıdır.

Setup dosyası, SERVER\SETUP\I386 dizinindedir.

Kurulacak Exchange Server, bir site’daki ilk Exchange Server olabilir (bir site yaratılmalıdır) veya mevcut bir site’a dahil olabilir.Yeni bir site yaratılacaksa, ‘site name’ olarak domain (alan) adı verilir.

Yüklenme sırasında, hizmet hesabı (service account) adındaki bir kullanıcı hesabının bağlamında koşacak bazı hizmetler yaratılır. Exchange Server’ın bu hizmetleri başlatması için gerekli bu hesabın yaratılmış olması gereklidir. Bir site’daki tüm Microsoft Exchange Server lar, aynı hizmet hesabını kullanmalıdırlar, aksi halde birbirleriyle haberleşemezler.

Eğer bir site’daki ilk sunucu olacaksa, ‘Site Service Account’ diyalog kutusunda hizmet hesabı domain\hesap şeklinde girilir. Bir site’a sunucu ekleniyorsa, mevcut hizmet hesabı kullanılır.

Bağlanılacak site bilgileri doğrulandıktan sonra, yeni sunucu, mevcut Exchange Server’a bir replica olarak eklenir.Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, Performance Optimizer’ı çalıştırmak isteyip istemediğiniz sorulur. Bu Optimizer, makinanızın donanım özelliklerini gözönüne alarak, Exchange Server dosyalarının yüklenmesi için dizinler önerir. Bunları kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz.

Optimizer daha sonra da çalıştırılabilir.

C:\WINNT\System32\perfopt.log ‘a bir log dosyası yazılır.Exchange Server yüklendikten sonra, gerekli bazı account ve gruplara gerekli izinler verilmelidir.

- Site izinlerine sahip kullanıcı ve gruplar, recipient ve mailbox yaratmak gibi görevlere (recipient administration tasklara) eritebilirler.

- Configuration izinlerine sahip kullanıcı ve gruplar, yeni sunucu ve connector eklemek ve site property page’leri değiştirmek gibi görevlere (configuration administration tasklara) eritebilirler.

Bu izinleri vermek için, Admin. Programından, site veya site altındaki configuration’ı seçin. File | Properties | Permissions’dan kullanıcı ve gruplar seçilip eklenebilir.

Kurulum bittikten sonra, Control Panel | Services’den, Microsoft Exchange System Attendant, Directory, Information Store ve Message Transfer Agent (MTA)’nın başlatılmış olduğunu kontrol edin.

Microsoft Exchange Server’ın kurulumu başarıyla tamamlandı.

Administrative Tools’daki User Manager for Domains’de Exchange menüsü olutturulmuttur.

Buradan Options seçeneği ile kullanıcı açılması sırasında kullanılacak bazı ayarlar verilir. Properties seçeneği ile de seçili bir kullanıcının mailbox bilgileri görülebilir.

Exchange Server’ın Internet Mail İçin Çalışır Hale Getirilmesi

Bir kullanıcı açalım (sistemde bazı administrator yetkilerine sahip olabilecek bir kullanıcı. Internet Mail Connector için admin. Mailbox istenecek)

Kullanıcı açmak için 3 yol vardır:

User Manager for Domains’i kullanabiliriz.
Microsoft Exchange Administrator programını kullanabiliriz.
Exchange Admin. Programından, birden fazla NT account’a bir seferde mailbox açabiliriz.
Tools | Extract Windows NT Account List seçeneğinden sonra, Tools | Directory Import ile sunucuda NT hesabı bulunan tüm kullanıcılara bir template’e göre Exchange hesabı açılır.

directory object : sunucu, mailbox, distribution list gibi, exchange server directorysinde saklanan nesneler.

Mailbox:

Mailbox, Exchange Server’da bir kullanıcıya ait mesajları tutan nesnedir. Bir sunucudaki mailboxlar, o sunucunun Private Information Store (pri.I.S)unda saklanırlar.

Mailbox Properties Penceresi :

Advanced tabında yer alan Trust Level, recipient’ın directory snyc. sırasında gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.(directory sync. Requestor’da belirtilenden büyükse gönderilmez)

Kullanıcının gönderebileceği ve alabileceği max. mesaj uzunluğu ve mailbox’ının diskte tutacağı max. alan tanımlanır.

Kullanıcının e-mail adresi elle düzenlenebilir veya

Configuration \ Site Addressing’den site adresine varsayılan bir değer verilebilir. (Tüm mevcut kullanıcılarınki de güncellenbilir.)

Delivery Options penceresinde alternate recipient tanımlayarak, bir kullanıcıya gelen mesajların başka bir kullanıcıya gönderilmesi sağlanabilir. (Aynı pencereden yapılacak ayarla, her iki kullanıcının da mesajı alması mümkün olabilir)

Internet Mail Connector:

Microsoft Exchange Internet Mail Connector, SMTP kullanan herhangi sisteme erişim ve mesaj değişimi sağlar. Internet Mail Connector’da bazı ayarların yapılması gereklidir.

Internet Mail Connector (IMC) TCP/IP protokolünü kullanır. TCP/IP yüklü olmalı ve sunucu makina DNS için konfigüre edilmelidir.

* Internet Mail tabında, administrator mailbox, dışarı giden mesajlarda kullanılacak adres tipi, mesaj içeriği verilmelidir. Mesaj içeriği (message content) e-mail domain’lere özel ayarlanabilir.

* Connections sayfasında, transfer modu, mesaj dağıtımı, güvenlik, tekrar deneme peryodu ve mesaj time-out seçenekleri tanımlanır. Dışarı giden tüm mesajlarda DNS’e göre yönlendirme kullanılmalıdır.

* Mesaj büyüklüğü için , General tabında belirtilecek Message Size’dan büyük mesajlar gönderene geri dönecektir (Bu, hem gelen hem giden mesajlara uygulanır). Advanced tabında ise Message Transfer Quota belirlenen değeri aşarsa, IMC OUT folder’ı dolar ve belirli bir değerin altına inene kadar IMC mesaj göndermez.

* Advanced sayfasında, IMC OUT folder’ındaki mesajları denetleyen parametreler vardır. Unread limit : IMC OUT folder’ındaki mesaj sayısı bu değeri aştığında MTA, IMC’ye yeni mesaj dağıtmaz.

Back-off interval : MTA’nın IMC’ye tekrar mesaj göndermek için bekleyeceği süre.

Max unread time : Bir mesajın göndericisine, dağıtılamadı diye geri gönderilmesinden önce kuyrukta beklediği süre.

Max. transfer times : Mesajların kuyrukta bekleme sürelerini ayarlar.

* Connected Sites sayfası, IMC, varolan bir Mic. Exch. Server site’ına bağlanmak için kullanıldığında konfigüre edilmelidir. (Directory Replication yapılabildiği doğrulanmalıdır.) Doğrudan veya dolaylı olarak bu connector’a bağlı olan ve bu connector aracılığıyla mail alan diğer tüm site’lar burada yer almalıdır.

* Address Space, site dışına gönderilecek mesajların izleyeceği yolu tanımlar. Tüm SMTP mesajlarını bir IMC üzerinden göndermek için New Internet’i seçip e-mail domain’i yazmadan OK’i seçin. Tüm mesajları IMC üzerinden bir domain’e göndermek istiyorsanız New Internet’te e-mail domain’i doldurun. (Domain adresi, ilgili site’ın address space’inden elde edilebilir) Birden fazla IMC kullanılması, mesaj yükünü paylaştırmak istendiğinde olur ve Address Spaceler tanımlanır. Internet Mail sayfasında belirtilenden farklı bir adres tipi kullanan kişilere mesaj gödermek için, bu adres tipine ait bir address space tanımlanmalı ve mesajların iletileceği makina adı (FQDN), Routing Address sayfasında verilmelidir.

* Delivery restrictions sayfası, Mic. Exch. Server’da listelenen herhangi bir kullanıcının mesajlarını kabul etme veya reddetmek için düzenlenir. Gelen mesajlara bir etkisi yoktur.

IMC, uygun şekilde konfigüre edildikten sonra, Control Panel | Services’dan başlatılmalıdır.

Bir sunucuda sadece bir IMC yüklü olabilir. Bir IMC’si bulunan bir site’a ikinci bir IMC eklenebilir. İkinci bir IMC eklenmesi, IMC kuyruklarının çok dolu olması veya mail transferinin aksamasını önlemek için bir yedek connector eklenmesi halinde düşünülmelidir.

Dağıtım Listeleri:

Bir dağıtım listesi, bir anda birden fazla kullanıcıya mesaj göndermek için oluşturulan kullanıcılar grubudur.

Dağıtım listelerine, kullanıcı ekleme, administrator veya kendisine ilgili yetki verilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Sadece Address Book’ta yeralan kullanıcılar listeye eklenebilir.

Private Information Store, bir sunucudaki tüm mailboxları tutar. Tüm mailboxlar için geçerli olmasını istediğimiz ayarları buradan yapabiliriz.

General tabını kullanarak, bir mailbox’ın saklama sınırını belirleyebiliriz. Issue Warning sınırı aşıldığında kullanıcıya bir uyarı mesajı gönderilir. Prohibit Send’in aşılması halinde ise, kullanıcıya, bir miktar disk alanını boşaltmadan mesaj gönderme izni verilmez. (Kullanıcı hala mail alabilir.) Bu değerleri kullanıcılar için mailbox özelliklerinde Advanced seçeneğinde değiştirebilirsiniz. Public Folder Server ile, bu Private Inf. Store’da mailboxları tutulan kullanıcıların public folder sunucularının hangisi olacağı belirlenir. Farklı bir sunucu verilirse, Pub.I.S ile Pri.I.S ayrılmış olur.

Permissions tabı ile Pri.I.S deki kullanıcı ve gruplara belirli izinler verebilirsiniz. MES (Microsoft Exchange Server), Admin, Permissions Admin ve User öngörülen izinlerini sağlar.

Logons tabı ile ise, sunucunun Pri.I.S’ına logon olmuş kullanıcıları görebilirsiniz.

Mailbox Resources tabı, bu Pri.I.S’deki mailboxların kaynak bilgisini gösterir. Örneğin, bir mailbox’ın kullandığı disk alanı ve içerdiği nesne sayısı görülebilir.

Diagnostics Logging ile, hangi olayların Windows NT Event Log’a kaydedileceği bilgisi ayarlanabilir. Gerçekleşen her olayın bir logging level’ı vardır. None=0, Min=1,Med=3,Max=5 olduğu düşünülürse, ayarlanan bu level’dan daha düşük düzeyli bir olay meydana gelirse bir log üretilir.

MTA Site Configuration :

MTA (Message Transfer Agent), bir sunucudan diğerine mesaj göndermek için gerekli adres ve yönlendirme bilgilerini sağlar.

Site dışına gidecek mesajlar, önce MTA kuyruğuna girerler, oradan uygun connector (bizde IMC) kuyruğuna yerleştirilirler.Microsoft Exchange Administrator:

Birden fazla da domain içerebilen bir kurumun tüm administration’ı bir noktadan, grafik arabirimle yapmayı sağlayan program.

Folders :
- Public Folders :

Bir public folder, beraber çalıştığınız ofis arkadaşlarınızla paylaştığınız bilgileri tuttuğunuz folderdır. Verilen izinlerle bu folderları kimlerin görebileceği ve kullanabileceği belirlenir. Public folderlar, Exchange Server makinalarda tutulurlar.

- System Folders :System folderları, Schedule+ Free/Busy bilgisini, offline Address Book’u ve Eforms

registery folderlarını içerir.

Site Kurma :

Microsoft Excahnage Server’ın belirli bölümlerinde bazı değerlerin tanımlanması gereklidir.

DS Site Configuration :

Nesneleri silme, bir offline Address Book yaratma ve düzenleme, custom attributes tanımlama için yapılacak ayarları içerir.

Site için directory’de belirli nesnelere değerler atamanızı sağlar. Bu directory’de mailboxlar, distribution listler, public folderlar, custom recipients ve mailbox agentlar için nesneler bulunur. Bu bilgi, Mic. Exch. Server içindeki diğer bazı bileşenler tarafından kullanılır.

Tombstone, bir directory’den bir nesne silindiğinde oluşur. Örneğin Address Book’tan bir isim silindiğinde, isim silinir ancak tombstone kayıt kalır. Replication yapıldıkça, diğer serverlar da silindi bligisini alırlar. ‘Tombstone Lifetime’, en az replication yapılan server’lara ulaşılacak kadar olmalıdır. ‘Garbage Collection Interval’, expire olan tombstone kayıtların silinme peryodu.

Offline Address Book (hidden folder), başka kullanıcıların kurumda yer alan diğer kullanıcılar hakkında bilgi edinmesini sağlar. Offline Addr. Book, her site için yaratılır. Sitelar arasında replication yapılmaz. Bir data dosyası oluşturulur ve clientlsr bağlandığında bu data dosyası okunur.

Custom Attributes’a eklenen bir nesne mailbox özelliklerinde görünür ve kullanıcı hakkında ek bilgi girilmesini sağlar.

Information Store Site Configuration :

Information store, bir sunucudaki tüm folderların merkezi deposudur.Client’ların Kurulması:

Client Installation Point (Yükleme Noktası) : Kullanıcılar, Exchage’i makinalarına bir yükleme noktasından kurarlar.
Bunun için, sunucu makinada cd-rom’dan \Clients\Eng\setup.exe çalıştırılmalı. İstenen istemciler seçilerek sunucuya yüklenir. Yüklenen dizin için kullanıcılara uygun izinler verilmelidir.Tüm itletim sistemlerini destekleyen bir Yükleme noktası 80 MB disk alanı gerektirir.

Network share : Kullanıcılar, Exchange’i ağ üzerinden çalıştırılmak üzere makinalarına kurarlar.
Client Installation Disk :
Her .CAB dosyasını bir diskete kopyalayın ve disketlere dosyalarla aynı numaraları verin.
TEMPLATE.PRF dışındaki dosyaları 1. diskete kopyalayın.
DEFAULT.PRF dosyası varsa onu da 1. diskete kopyalayın.

Sn ,
bu dersi değerlendirin!

Sn ,
Bu makale için yorumunuzu yazınız...

 
Konu: Exchange Server 50 kişi okuyup oyladı: Çok Kötü   

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EXCHANGE DURDURMA 250    halidziya
Exchange Server'ın diskin üzerine yazmasını bir süreliğine 3,5 saniye durdurmam mümkün mü ? Mümkün ise nasıl yaparım......
Bölüm: Exchange Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... outlook ta gözüken isim 250    tekniik
Merhabalar;

Şirketimizde exchange server 2003 kullanıyoruz.Outlooklarda şirket adamlarının mail gönderdiğinde ve aldığında bu.....
Bölüm: Exchange Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Mail sorunu 250    spy1980
Merhaba exchange 2003'te dışarıya misal gmail'e nasıl mail atabilirim ne gibi ayarlamalar yapmam lazım.yardımlarınızı bekliyo.....
Bölüm: Exchange Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mail 250    tmakgun
merhabalar
exchange server 2000 kullanıyorum
40 adet client mevcut
fakat bır kullanıcının bugun tarihli 6 adet cok onemlı maı.....
Bölüm: Exchange Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Ofis 07 ile Mic Mail 3.x Kullanılır mı? 250    mtiske
Şirketimizde Bilgi işlemci yok ( Dışardan haftada 2 gunu sadece akşamları gelen birisi var )
Böyle olunca PC problemlerinde ken.....
Bölüm: Exchange Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bir kullanıcının gelen maillerini 3 kişiye iletmek 250    esenerk
Exchange kullanımında yeniyim sistemimizde var olan bir kullanıcının gelen maillerini 3 kişiye iletmek istiyorum. Exchange gener.....
Bölüm: Exchange Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ana makinaya kurulan kılasik bir mail adresini bi 250    M_K_
Exchange Server 2003 2003 kurdum burda outloğa(outlok 2003) bir mail adresi verdim lafıngelişi hotmail terminalkerde ise iç mai.....
Bölüm: Exchange Server
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Exchange 2000 Mail Gitmiyor ? 250    by_J
exchange 2000 1 gün öncesine kadar herşey normaldi mail gelip gidiyordu şimdi ise dışardan mail geliyor ama dışarıya mail yollay.....
Bölüm: Exchange Server
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... acil demokrasi 250    paganinx
Exchange Server kullaniyorum 2 adet problemim var bunlar;
1* Yeni kullanici acmama ragmen xxx@firma.bim
burada kullaniciya ait.....
Bölüm: Exchange Server
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ders 250    inanki_erdem
görsel proglamlama dilinin diğer proglamlama dillerinden farkı nedir?.....
Bölüm: Exchange Server
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... exchange server resimli ve görsel temel kurulum 75 pelops
EXCHANGE SERVER

Server için Gereksinimler:

Windows NT Server 4.0
Microsoft TCP/IP for Windows NT
Donanım:

Intel 486.....
Bölüm: Exchange Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Cep Telefonu ile Uçak Düşürmek 75 kerimdereli
Arkadaşlar, malüm hepimiz insanız ve bazen birşeylerin olmasını çok isteriz. Hemen hemen hepimiz, hemen hemen hergün gök yüzü.....
Bölüm: Exchange Server
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... programlama dilleri hakkındaki bütün sorularınız b 75 karajack
PROGRAMLAMA DİLLERİ
Programlama dili programcının programı yazarken kullandığı özel bir dildir. Bilgisayara yaptırılacak .....
Bölüm: Exchange Server
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Exchange Server’ın Yüklenmesi 75 sakyn
EXCHANGE SERVER

Server için Gereksinimler:

Windows NT Server 4.0
Microsoft TCP/IP for Windows NT
Donanym:

Intel 486.....
Bölüm: Exchange Server
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek kablo ile iki bilgisayar kullanma 60 fevziccc
mesela tek utp kablo ile ikği bilgisayarı çalıştırmanız icab etti onun içinde,kablonun 8 kablosunu 4-4 olmak üzere ikiye ayırıyo.....
Bölüm: Exchange Server
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek kablo ile iki bilgisayar kullanma 60 fevziccc
mesela tek utp kablo ile ikği bilgisayarı çalıştırmanız icab etti onun içinde,kablonun 8 kablosunu 4-4 olmak üzere ikiye ayırıyo.....
Bölüm: Exchange Server
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek kablo ile iki bilgisayar kullanma 60 fevziccc
mesela tek utp kablo ile ikği bilgisayarı çalıştırmanız icab etti onun içinde,kablonun 8 kablosunu 4-4 olmak üzere ikiye ayırıyo.....
Bölüm: Exchange Server
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Tek utp kablo ile iki bilgisayarı networke dahil e 75 fevziccc
Bilindiği gibi ethernet kartının her elektronik ürün gibi + , - ve nötr bölümleri vardır.
Yine bilindiği gibi bir utp kablonun .....
Bölüm: Exchange Server
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MS Exchange Sunucunuz relay`e kapalımı? 45 mehmetm
Ağustos 1999`da, Microsoft Exchange`in mail-relaying açığını kapatmak için Service Pack2 sonrası bir hotfix çıkardı. Bu yama, su.....
Bölüm: Exchange Server
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... exchange 20000 75 onur2000
exchange 2000

actıve dırectory kullanan gelısmıs bı programdır. bır oncekı surumu 5.5. tır.

maıl programıdır.....
Bölüm: Exchange Server
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Outlook'ta yeni bir profil oluşturdunuz ÇALIŞMADIM 15 ozcann
OUTLOOK ta yeni profil oluştuduktan sonra c:\windows dizini altında "hosts" dosyası vardır. bu dosyayı birlikte aç diyerek noteb.....
Bölüm: Exchange Server
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Outlook'ta yeni bir profil oluşturdunuz ÇALIŞMADIM 15 ozcann
OUTLOOK ta yeni profil oluştuduktan sonra c:\windows dizini altında "hosts" dosyası vardır. bu dosyayı birlikte aç diyerek noteb.....
Bölüm: Exchange Server
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz