25 Mayıs '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Sertifikalar BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     MCSE  > Soru ve Cevaplar MCSE Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Soran: sengulcoskun Puan : 250 3 Ocak '07 14:48  
Merhaba arkadaşlar, virtual pc üzerinde 2003 server kurdum. Active directory kurmaya çalışıyorum. Virtual pc de de ilk kez A.D kurmadım ama bu seferkinde şu hatayı veriyor.

"The dependency service does not exist or has been marked for deletion"

Yardımcı olacak arkadşalara teşekkür ederim Herkese iyi çalışmalar!
Konu: MCSE Durum: Cevap Bekliyor  
   sam@rix 3 Ocak '07 16:00 
eğer VMware kulnıyosan AD için öncelikle VM server edition tavsiye olunur.ayrıca sanal makinenin direk IP li ve network deki diğer bilgisayarlardan ping edilebilir olduğuna emin ol netwok e erişimdeki bir sorun yada bir servisin buna bağlı çalışmıyor olmasından kaynaklanan bir hata alıyorsun sanırım son olarakta tavsiyem AD olucak makine ilk defa kurulmus ve baska bir iş için kullanılmamış bir maikine olsun.
    
   blackrose73 25 Ocak '07 11:14 
3.3.1. Active Directory Nedir?
Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active Directory, ağ kaynaklarını yönetmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Windows 2000 Server'in kuruluşunun ardından Active Directory kurularak kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar ve kaynakların yönetimi sağlanır. Active Directory kuruluşu ile birlikte başlıca üç ana program da bilgisayara yüklenir. Daha sonra bu programlar aracılığıyla Active Directory nesneleri yaratılır ve yönetilir.

Active Directory ile yüklenen programlar:

• Active Directory Users and Computers

• Active Directory Sites and Services

• Active Directory Domain and Trusts

Directory (dizin, fihrist), nesneler hakkında bilgileri içeren bir bilgi kaynağıdır. Buradan yola çıkarak, dosya sistemi içinde de bir directory (fihrist ya da dizin) oluşturularak dosyalar ve klasörler hakkındaki bil­giler saklanır. Dağıtılmış bilgisayar sistemlerinde ve Internet gibi yaygın bilgisayar ağlarında ya­zıcı, faks, uygulamalar, veri kaynakları ve kullanıcılar (users) ve gruplar gibi birçok ilgili nesne (object) vardır. Kullanıcılar bu nesneleri bulmak ve kullanmak isterler. Bununla birlikte sistem yöneticileri de bu nesneleri yönetmek isterler, Active Directory iki gereksinimi de karşıla­mak için geliştirilmiş bir sistemdir.Şekil : Active Directory

Active Directory, Windows 2000 Server ağı içinde bir servistir. Bu servis ağ kaynakları (kullanıcılar, aygıtlar, izinler vb.) hakkında bilgi saklar. Windows 2000 Active Directory servisi, sis­tem konfigürasyonu, kullanıcı ve grup bilgileri ve uygulamalar hakkında bilgi saklar. Bunun dışında Windows 2000, Group Policy düzenlemeleriyle birlikte sistem yöneticisi kullanıcıların masaüstlerini (dağıtım masaüstü yönetimi), ağ servislerini ve uygulamaları merkezi olarak bir noktadan yönetir.

3.3.1.1. Directory Servisine Neden Gereksinim Duyulur?
Directory servisi gelişmiş bilgisayar sistemlerinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Kullanıcı­lar ve sistem yöneticileri ilgilendikleri nesnenin (object) tam adını bilmezler. Ancak nesnelerin bir ya da daha fazla özelliğini bilebilirler ve directory'den adı geçen nesnenin özelliklerine ben­zer özelliklere sahip diğer nesnelerin bir listesini almak için bir sorgu yaratabilirler.


Directory Servisi'nin yapabilecekleri:
• İzinsiz girişlere karşı bilgileri korumak için sistem yönetici tarafından nesnelere erişim izinlerinin tanımlanmasını sağlamak.

• Directory veritabanını ağa dahil bilgisayarlara dağıtır.

• Directory bilgilerini daha fazla kullanıcı tarafından ulaşılabilir hale getirir. Bununla bir­likte çökmelere karşı önlem almak amacıyla bir kopyasını çıkarır (replikasyon).

• Çok büyük sayılarda nesnenin saklanabilmesi için directory birçok parçaya bölünür.

Directory servisi özellikle kurumsal anlamda çok sayıda kullanıcı, grup ve kaynağın yönetilmesinde işe yarar. Çünkü hiyerarşiktir. Merkezi olarak yönetilebilir. Her büyüklükteki do­nanımda ve organizasyonda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. (Birkaç yüz nesneli bir sunucudan milyonlarca nesneli binlerce sunucuya kadar.). Ayrıca yönetim birimlerinin delegasyonu gibi yeni kavramlara sahiptir. Active Directory'de delegasyon, büyük miktardaki bilgilerin yönetimi, yö­netici ve kullanıcılara zaman tasarrufu sağlanması gibi birçok yeni özelliğe sahiptir.

3.3.1.2. Active Directory'nin Özellikleri
Active Directory aşağıdaki özellikleri ile temel directory servislerinin işlevlerim geliştirmiştir:

· Ölçeklenebilirlik.

· Genişletilebilirlik.

· Internet-standartlarında adlandırma.

· Tek bir noktadan erişim.

· Hata toleransı.

· Güvenlik kontrolü.

· Birlikte çalışma

Ölçeklenebilirlik özelliği ile Active Directory az sayıda nesne içerebileceği gibi milyonlarca nesne de içerebilir. Genişletilebilirlik özelliği ise Active Directory'nin sahip olduğu şema üzerinde değişiklik yapılabilmesi anlamına gelmektedir, Internet standartlarında adlandırma, ad çö­zümleme ve sorgu (query) protokolleri ise Internet ile bağlantı yapmayı sağlar.

Tek bir noktadan erişim özelliği ise sistem yöneticisinin (Administrator) bir yerden yapacağı logon işlemi ile bütün ağı yönetmesi anlamına gelir. Hata toleransı ise beklenmedik olaylara karşı Active Directory bilgilerinin çoğaltılması işlemlerini içerir.

Güvenlik kontrolü özelliği kullanıcıların erişim kontrollerinin dağıtılabilmesi anlamına gelir. Birlikte çalışma ise Active Directory'nin diğer işletim sistemleriyle bütünleşmesi anlamına gelir. LDAP, X.500 standartları gibi.

3.3.1.3. Active Directory Destekli Teknolojiler
Active Directory'nin amacı standart ya da tek tip bir sistem yönetimi (ağ yönetimi) sağlamaktır. Böylece sistem yöneticileri sistemi daha kolay yönetecek ve kullanıcılar da daha kolay bir şe­kilde sistemden yararlanacaktır. Active Directory'nin amaçlarından birisi de diğer directory sis­temleriyle iletişim kurmaktır. Aşağıdaki tabloda Active Directory'nin desteklediği teknolojileri görebilirsiniz.Tablo : Active Directory tarafından desteklenen teknolojiler

Teknoloji
Amaç
Referans

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
IP adresi dağıtılması
RFC 2131

DNS dinamik update protokolü
Host ad alanının yönetimi
FRC 2052 ve 2163

SNTP (Simple Network Time Protocol)
Dağıtık zaman servisi
RFC 1769

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Directory’lere erişim
RFC 2251

Kerberos v5
Authentication (Kimlik denetimi)
RFC 1510

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Network protokolü
RFC 791 ve 793
Protokol Desteği (Protocol Support)
Desteklenen protokoller şunlardır:

• LDAP: Active Directory çekirdek protokolü "Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)". LDAP versiyon 2 ve 3 desteklenir.

• MAPI-RPC: Active Directory, MAPI arayüzlerini destekleyen uzak prosedür çağrı (remote procedure call-RPC) arayüzlerini destekler.

• X.500: Active Directory bilgi modeli x.500 bilgi modelinden türetilmiştir. X.500, Active Directory'nin tanımlayamadığı birçok protokolü tanımlar.

Bu protokoller:

• DAP -Directory Access Protocol

• DSP -Directory System Protocol

• DISP -Directory Information Shadowing Protocol

• DOP -Directory Operational Binding Management Protocol


Uygulama Programlama Arayüzleri (Appiication Programming interfaces)
Desteklenen API'ler:

• ADSI: Active Directory Servis Arayüzleri (Active Directory Service Interfaces-ADSI):

Active Directory için basit, güçlü ve nesne-temelli bir arayüz sağlar. Geliştiriciler Java, Visual Basic gibi programlama sistemi kullanarak Active Directory'yi yönetebilirler.

• LDAP API: LDAP C API, RFC 1823 içinde tanımlanır ve daha düşük düzey arayüz C programcıları tarafından kullanılabilir.

• MAPI: Active Directory art alan uyumu için MAPI'yi destekler. Yeni uygulamalar ADSI ya da LDAP C API'yi kullanmalıdırlar.

3.3.1.4. Active Directory'de Adlandırma
Active Directory nesnelerini adlandırmak (naming) ve adlarını çözmek (resolving object names) için çeşitli standartlara sahiptir. Bu standartlar şunları içerir:

• DNS (Domain Name System)

• LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

DNS, endüstri standardı kullanılan bir adlandırma ve adların çözülmesi teknolojisidir. DNS sayesinde istemci (client) bilgisayarlar Active Directory hizmetlerine kolayca erişebilirler. Aynı şekilde LDAP da DNS, endüstri standardı kullanılan bir directory erişim protokolüdür. Active Directory bilgilerine erişim sağlar. Active Directory içinde bir kullanıcının ya da bir kaynağın adının kullanımında standart kurallar vardır. X.500 ve LDAP standardı olarak bu adlandırma sisteminin temelleri şunlardır:

Distinguished Name
Active Directory içindeki her bir nesne kendisini ayırt edecek bir ada sahiptir. Bu ada “distinguished name” denir. Distinguished adlar nesnenin bulunduğu domain'i tanımlar. Tipik bir distinguished adı şu şekilde oluşur:

DC=com, DC=sirket, CN=Users, CN=Kadir Tuztaş

Burada sirket.com domaini içinde Kadir Tuztaş için bir distinguished ad tanımlanmıştır. DC, Domain Component (Domain Bileşeni), CN ise Common Name için bir kısaltmadır.

Relative Distinguished Name
Relative Distinguished name bir distinguished adın bir parçasıdır. Ömeğimizde user nesnesi-nin "relative distinguished" adı Kadir Tuztaş'dır. Bir üst nesnenin relative distinguished adı ise Users'dır

Principal Name
User Principal Name (Kullanıcının Ana Adı) kullanıcını logon adı ve domain adından oluşur. Örneğin sirket.com domaini içindeki Kadir Tuztaş'ın adı kadir@sirket.com olabilir. User principal name network'e logon etmek için kullanılır.

Globally Unique identifier
Wındows 2000 yaratılan her bir nesneye 128-bitlik bir GUID (Globally Unique Identifier) atar. GUID, tek bir tane olduğu garanti edilen 128-bit'lik numaradır. Nesneler oluşturulduğunda atanmış bir GUlD'e sahip olurlar. Nesne yer değiştirmiş de olsa adı da değiştirilse GUID hiç­bir zaman değiştirilemez. Uygulamalar nesnenin GUlD'ini saklayabilir ve o anki domain bilgisi ne olursa olsun nesneye erişim kesinleşir.

Kaynak:http://www.bilgisite.com/btez_I/btezI_ad1.htm
    
   Cevap / Mesaj Yazma:  
 
Mesaj türü:
  Cevap   Mesaj
Mesajınız:
 
Cevap: Soru sahibi verdiğiniz cevabı olumlu yada olumsuz onaylamadığı müddetçe soruyu başka cevap yada mesajın girilmesine izin vermiyecek şekilde kitler. Cevabınız reddedilirse SoruPuanı / 5 up(uzman puanı) bakiyenizden kesilir.
Mesaj: Soruyu başka cevaplara kitlemez fakat soru sahibi tarafından cevap olarakda kabul edilebilir.
Mesaj Yazımı: Mesajınız dilediğiniz uzunlukta olabilir. Mesajınızın görünümünü düzenlemek istiyorsanız <font>,<b>,<u>,<i>,<ul>,<li> html taglarını başlarına + işareti koyarak kullanabilirsiniz.
Örnek: +<b>bu kısım kalın yazılır+</b>ama bu kısım değil

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın
     
Bu soru için verilen cevaplardan beni haberdar et!

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Active Directory 250    sengulcoskun
Merhaba arkadaşlar, virtual pc üzerinde 2003 server kurdum. Active directory kurmaya çalışıyorum. Virtual pc de de ilk kez A.D k.....
Bölüm: MCSE
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MCSE eğitim hakkında. help me 75    sawwas
arkadaşlar,
bana gelen maili sizlerle paylaşıyorum. bence güzel bir kampanya yapmışlar... birde yorumlarınızı merak ediyorum, o.....
Bölüm: MCSE
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Disk VOLUME TYPES 40 mahirc
Windows 2003 Server kurulumu yapıldıktan sonraki en önemli aşamalardan biri elbette ki disk yönetimidir.Bu yönetim esnasında kul.....
Bölüm: MCSE
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Active Directory 50 bayEE33
Active Directory

3.3.1. Active Directory Nedir?
Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir.....
Bölüm: MCSE
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MCSE 2003 sertifika hazırlık soruları 4 50 RifatDIVARCI

NOT: Bu sorular, orijinal synav sorusu ya da gerçek synavda çykaca?y iddia edilen sorular de?ildir. Ünite konularyna göre derl.....
Bölüm: MCSE
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MCSE 2003 sertifika hazırlık soruları 3 50 RifatDIVARCI


NOT: Bu sorular, orijinal synav sorusu ya da gerçek synavda çykaca?y iddia edilen sorular de?ildir. Ünite konularyna göre de.....
Bölüm: MCSE
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MCSE 2003 sertifika hazırlık soruları 2 75 RifatDIVARCI


NOT: Bu sorular, orijinal synav sorusu ya da gerçek synavda çykaca?y iddia edilen sorular de?ildir. Ünite konularyna göre de.....
Bölüm: MCSE
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MCSE SORU VE CEVAPLARI 1 75 RifatDIVARCI
MCSE 2003 sertifika hazyrlyk sorulary

NOT: Bu sorular, orijinal synav sorusu ya da gerçek synavda çykaca?y iddia edilen sorul.....
Bölüm: MCSE
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Remote Installation Service (RIS) 15 apocolak
Remote Installation Service (RIS)
İstemci bilgisayarların merkezi bir yerden kurulmasını sağlar. RIS sunucu olarak kulla.....
Bölüm: MCSE
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sorular 25 1971meti
mcse sorulari bir onceki si av sorulari ile yaklasik ayni bunq dikkat.....
Bölüm: MCSE
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Önemli Notlar 25 mucon
MCSE

The two basic methods for remote access include direct dial-up to a network computer and virtual private networks.For di.....
Bölüm: MCSE
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.