30 Nisan '17,Pazar
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Bilişim Teknolojisi BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Güvenlik  > Dersler Güvenlik Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: nevzatyıldirım Puan : 50 kp 28 Haziran '09 10:59  
 

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OLASI TEHLİKELER

Petrol ve petrol ürünleri, karbon ve hidrojenden oluşan ve hidrokarbon dediğimiz bileşiklerin karışımıdır. Bileşimlerinde az miktarda kükürt, azot ve oksijen de bulunabilir. Petrol ürünlerinin tamamı yanıcıdır.Hava ile birleşerek yandıklarında, karbon dioksit ve suya dönüşürler. Kükürt varsa, bu da kükürt dioksit denen oldukça zehirli bir maddeye dönüşür. Petrol ürünleri, yanabilme özelliğinden dolayı, motorlarda, evsel ısınmada ve sanayide kullanılır. Diğer taraftan bu özellik, yangın tehlikesini de beraberinde getirir. Petrol ve petrol ürünlerinin üretimi, depolanması, taşınması ve kullanılmasında karşılaşılacak tehlikeleri Şöyle sıralıyabiliriz.
1- Yangın ve patamla
2- Zehirlenme.
Yanma olayının gerçekleşmesi, yani yangın çıkabilmesi için, üç şeyin bir araya gelmesi gerekir.
                                        Yakıt-Hava-Ateş
Bir yanma veya patlama olabilmesi için, bunlardan üçünün bir araya gelmesi gerekir. Tek başına veya ikisinin bir araya gelmesi halinde, hiçbir şey olmaz. Mesela, Bir açık veya yarı açık depoda, yakıt ve hava yan yanadır. Ateş olmadan yanmaz. Eğitimlerde bunu göstermek için yapılan deneyde, bardak şeklinde bir cam kap kullanılır. Kabın ortasında, iki taraftan iki elektrot dediğimiz madeni çubuk ilave edilmiştir. Bir elektrik devresi yardımı ile, istendiğinde düğmeye basılarak, bu elektrotlar arasında kıvılcım meydana getirilebilir. Ayrıca kabın üzerine kağıt bir kapak geçirilerek, lastik bir halka ile sıkıştırılır.
Deney sırasında, önce kap boşken üzerine bir kağıt kapak geçirilerek kıvılcım meydana getirilir. Hava ve ateş bir aradadır ama, tahmin edeceğiniz gibi, hiçbir şey olmaz. İkincisinde aynı deney, kaba, yarıdan fazla benzin koyularak yapılır. Elektrotlar benzinin içindedir. Kapta benzin ve hava vardır ama, düğmeye basınca, kıvılcım bezinin içinde meydana geldiğinden, hava ile teması yoktur. Gene hiç bir şey olmaz. Üçüncü denemede, kap boşken, sadece birkaç damla benzin ilave edilir. Düğmeye basınca, patlama olur ve kapatılan kağıt yırtılır.
Bazen birkaç damla benzin patlama için yeterli olmayabilir. Fazla benzin koyulması halinde de patlama olmayabilir. Birinci halde, yakıt yeterli değildir. ikinci halde benzin buharı fazla olduğundan hava yeterli değildir. Bu durumda, patlama kriterlerini yeniden belirleyelim. Bir yanma veya patlama olabilmesi için, bunlardan üçünün bir araya gelmesi, yani yeterli hava, yeterli yakıt ve yeterli sıcaklığın bir araya gelmesi gerekir.
Akaryakıt işlemlerindeki tehlikeler arasında, yanma ve patlama iki ayrı olaydır. Önce patlamayı inceleyelim. Gaz veya buhar halindeki petrol ürünleri veya doğal gaz, hava ile karışık olduğu zaman, ateş veya kıvılcım etkisi ile ateş alır. Yakıt ve hava karışımı, En küçük parçasına (molekül) kadar bir arada olduğundan, yanma bir anda bütün karışıma yayılır ve yanma, patlamaya dönüşür. Gaz ve buhar ile hava karışımı dedim ama, hava içinde çok ince dağılmış, sıvı veya katı maddelerde de patlama olabilir. Dizel motorunda sıkıştırılmış sıcak hava içine püskürtülen yakıt patlar. Şeker fabrikalarında, şeker tozunun, patladığı görülmüştür. Bu, kömür tozu için de geçerlidir. Buna bir şey daha ilave etmek gerekir. Yakıt-hava karışımındaki yakıt yüzdesi az ise veya çok fazla ise, yani hava az ise, patlama veya yanma olmaz. Yani patlama olabilmesi için, yakıt yüzdesinin, bir alt, birde üst limiti vardır. Bu limitler arasında patlama olabilir. Bu limitlerin altında veya üstünde hiçbir şey olmaz. Bu limit, yakıtın cinsine göre değişir. Benzin buharı, LPG ve Doğal gazda farklıdır.
Şimdi patlama özelliklerinden başlayarak yanmayı inceleyelim. Sıvı halindeki petrol ürünleri, normal sıcaklıkta bir miktar buharlaşırlar, açık kapta, bu buhar, hava ile karışır. Ateş veya kıvılcım etkisi ile, bu karışımda ufak bir patlama olur. Bu yanmadan meydana gelen sıcaklık ile buharlaşma ve yanma devam eder, yanma devam edip yakıt ısındıkça, buharlaşma da artar ve yanma gittikçe büyür, sonunda yangın şeklini alır. Burada yanma kontrolümüz dışındadır. Şunu ilave etmek lazım. Sıvı halindeki yakıtlar, normal sıcaklıkta, bir miktar buharlaşırlar dedik. Buhar patlama- yanma için yeterli ise yanar. Yeterli değilse ateş temasında bile yanmaz.
Benzin ve bazı uçucu yakıtlar, ateş temasında yanmaya başlarlar, Fuel oil, motorin gazyağı ve benzerleri, ateş almazlar. Fuel oil ve motorin 60-65 dereceye kadar ısıtılırsa, ateş alabilir. Gazyağı ise 45 derecede yanabilir.
Şimdi, Ateş-Yakıt-Hava üçgenimize yeniden dönelim. Gördük ki, hava ve yakıtın yanabilmesi için belli yüzdelerde karışık olması lazım. Ayrıca uygun karışımlar, belli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında, kendi kendilerine de ateş alabilirler. Dizel motorunda olduğu gibi. Ayrıca yakıt, kızgın bir saç levha veya soba üzerine dökülse, kendi kendine ateş alabilir. Şimdi üçgenimizi biraz değiştirelim. Yanma olabilmesi için, Yeteri kadar hava,Yeteri kadar yakıt ve Yeterli sıcaklık olmalıdır.
Yangın tehlikesinden korunmada, yangın çıkmaması içi gerekli önlemleri almak, yangın çıktıktan sonra söndürmekten daha önemlidir. Burada kural, Ateş-Yakıt-Hava üçgeninden geçer. Bunların üçünü bir araya getirmeyecek önlemleri almak gerekir. Ayrıca, Yangın çıkması halinde, lazım olacak, personel, malzeme, Kimyasal madde ve su, hazır Bulundurulmalı, bütün personel  eğitilerek süratle yangın söndürme çalışmalarına, bilinçli olarak katılabilmesi sağlanmalıdır.
Petrol yangınları ile savaşmada, klasik itfaiye hortumları kullanılamaz. Suyu sis halinde püskürten (pülverize eden) hortum uçları kullanılmalıdır. Bu hortum uçları, Suyu, klasik hortumlar gibi de püskürtebilirler. Yangın halinde tankların soğutulması için, su, bu şekilde kullanılabilir.
Küçük yangınlara, kimyasal madde tüpleri ile de müdahale edilebilir. Bu tüpler içinde, soydun bikarbonat ve-veya karbon di oksit bulunur. Bunlarında her zaman çalışır durumda bulundurulması gerekir. Bu tüpler içinde bulunan karbon dioksit, ısınınca basıncı çok yükselir. Emniyet valfı açılarak boşalır. Bu nedenle Yangın tüpleri, güneşte bırakılmamalı. Gölgede ve 30 derecenin altında muhafaza edilmelidir.
ZEHİRLENME TEHLİKELERİ
Petrol arama ve üretimi ile rafinaj ve dağıtım aşamasında karşılaşılabilecek zehirlenme tehlikeleri, iki gurupta toplanabilir. Birincisi ,petrol ürünü buharları ve hidrocarbon gazları. İkincisi kükürtlü hidrojen (H2S) ve kullanılan kıymasal maddelerdir.
Petrol ve petrol ürünleri ile doğal gazın esas maddesi olan hidrokarbonlar, Hafif narkotizandırlar. Özellikle kraking üniteleri ve petrokimya fabrikalarında elde edilen ve olefin denen, çifte bağ içeren ürünler, (bunlara doymamış da denir.) daha narkotizandır. Benzin ve süper benzin ile bazı solventlerde bulunan aromatik dediğimiz maddeler, özellikle benzol ve türevleri, Hem narkotizan hem de kanserojendir, Tinercilerin kokladığı yapıştırıcı madde olan bali, Benzolde eritilmiş kavutçuktur. Avrupa birliği standartlarına, Benzinde bulunabilecek aromatik bileşik miktarı sınırlandırılmıştır. Daha önce böyle bir sınırlandırma yoktu.
Petrol ürünü buharı, yada doğal gazın, solunan havaya karışması, yukarıda sözü edilen etki dışında, solunan havadaki oksijenin azalması veya çok azalması halinde, solunum güçlüğü ve boğulma tehlikesini doğurur. Tabii ki en büyük tehlike karışımın patlaması ve yangın çıkmasıdır.
Patlamadan söz etmişken Televizyon ve gazetelerde sık  “gaz sıkışmasından ileri gelen patlama”dan söz ediliyor. Bu deyimi çok anlamsız buluyorum. Gazlar kendi kendine sıkışmaz. Kompresörler ile sıkıştırılabilir veya ısınınca basıncı yükselebilir. Yanlış olarak gaz sıkışması denen olay ise, Yanıcı gazın kapalı bir yerde, hava ile karışması ve bir ateş ile patlamasıdır. Gaz karışmasının sebebi tesisattan sızıntı, ocağın veya fırının musluğunun açık kalması,Uçucu maddelerin kapaklarının açık kalması veya dökülmesi olabileceği gibi çöplerin veya kanalizasyonlarda veya septik çukurlarında, dışkıların fermantasyona uğrayarak, metan gazı üretmesinden kaynaklanabilir. Havaya karışan gaz, patlayıcılık oranına erişirse. Ateş temasında patlayabilir. Bir kibrit veya çakmak çakma, yanmakta olan bir ocak, elektrik kontağı veya kıvılcımı, statik elektrik, patlamayı tetikleyebilir.
Kullanılan kimyasal maddelerin etkilerine geçmeden önce, petrolde, ve doğal gazda ve rafinerilerde rastlanabilen kükürtlü hidrojenden (H2S) Bahsetmekte yarar var. Bu madde, petrol ürünlerinde ve kullanılan doğal gazda bulunmaz, Çünkü dağıtıma sunulmadan önce giderilir. Ham petrol ve doğal gaz üretiminde ve rafinerilerde havaya karışabilir. Bazı kaplıca sularında da az miktarda vardır. Kokusu çürük yumurtanınkine benzer. Çok zehirli bir gazdır. En büyük tehlikesi, keskin ve karakteristik bir kokusu olmasına karşın, bir süre solunduktan sonra, insanların artık bu kokuyu algılayamamasıdır.. Siyanür ve karbon monoksit ile aynı zehir gurubundandır. Rafinerilerde, kükürt giderme ünitelerinden çıkan ve daha sonra diğer gazlardan ayrılan, kükürtlü hidrojenden kükürt üretilerek, atmosfere yayılması veya yakıldığında , kükürt di oksit haline dönüşerek, havayı kirletmesi önlenir. Aynı zamanda yan ürün olarak kükürt elde edilir.
Rafineriler ve petro kimya tesislerinde bu gaz ile her zaman karşılaşıldığından, gerekli önlemler alınmaktadır. Petrol ve doğal gaz arama ve üretim kuyularının açılması sırasında bazen kükürtlü hidrojen çıkabilir. Ülkemizde yapılan sondajlarda, bu gaza pek rastlanmadığından Şanslı sayılabiliriz ama, hazırlıksız yakalanılabilir. Sondaj kulelerinde, kükürtlü hidrojen çıkarsa bunu gösteren ve alarm veren aletler bulunmalıdır. Veya, genellikle vardır. Bu gazın çıkması halinde derhal alarm verilmeli ve herkes maskelerini takmalıdır. Kritik işlemleri yapacak olanlar dışında bütün personel uzaklaşmalıdır. Çünkü normal kükürtlü hidrojen maskeleri, uzun süre kullanılamaz veya yeterli olmayabilir. Balık adamların kullandığı tüp ve maskeler kullanılmalıdır.
Sözü edilen gazın zehir etkisini anlamak için, Önce solunum metabolizmasını hatırlamakta yarar görüyorum, Kandaki hemoglobin denilen madde, oksijen ve karbon dioksit ile gevşek olarak bağlanabilme özelliğine sahiptir. Kan vücuda yayıldığı zaman orada meydana gelmiş olan karbon di oksidi alır ve yerine oksijen verir. Akciğerlere gelince aldığı karbon di oksidi, verir ve tekrar oksijen alır. Böylece havadan nefesle alınan oksijen, akciğerlerden vücudun her tarafına taşınır, oradaki karbon di oksit te, akciğere taşınarak dışarı atılır.
Eğer solunan havada kükürtlü hidrojen varsa, hemoglobin, oksijen yerine kükürtlü hidrojen, ile birleşir. Bu birleşme, oksijende olduğu gibi, gevşek bir bileşme değildir. Bir daha da ayrılmaz. Hemoglobin, ne oksijeni alıp götürebilir , ne de karbon di oksidi alıp getirebilir. Yani nefes alınıp verilir ama solunum metabolizması boşa çalışır, vücuda oksijen taşınmadığından, önce beyin ölümü gerçekleşir, sonrada hasta ölür. Bu ölüm, nefes alındığı halde bir nevi boğulmadır.
Siyanürün etkisi de tıpkı kükürtlü hidrojen gibidir. O da aynı şekilde öldürür. Soba ve şofben den zehirlenmelerde, karbon monoksit de aynı şekilde öldürürse de, arada önemli bir fark vardır.Hemoglobin karbon monoksit ile birleşir . Fakat bu reaksiyon Tersinir (reversible) dir. Yani hasta, Temiz havaya çıkarıldığında, Hemoglobin, karbon monoksiti verip oksijen alarak yenilenir. Hasta da kurtulur. Oksijen verilirse tedavi daha etkili olur.
Siyanür ve kükürtlü hidrojen ile zehirlenmelerde, vaktinde nitiritli bazlı ilaçlar verilerek kurtarmak mümkün olabilir. Ancak iki büyük sorun vardır. Birincisi, böyle bir zehirlenme olayı o kadar azdır ki, Bir doktorun böyle bir hasta ile karşılaşması olasılığı milyonda bir den çok azdır. Doktor veya sağlık kuruluşları ne yapılacağını bilmeye bilirler. İkinci sorun ise, bu kadar seyrek kullanılacak bir ilacı, hiçbir eczane ve ecza deposu raflarında bulmak mümkün olmaz.
Hatırladığım kadarı ile Ülkemizde bir kere, yarımca petro kimya tesislerinde, toplu bir kükürtlü hidrojen zehirlenmesi oldu. Sayısını hatırlamıyorum, birkaç kişi öldü. Bundan sonra PETKİM, yurt dışından ilaç getirtti, Aradan çok zaman geçti. Dilerim ki, Günü geçmiş ilaçlar yenilenmiş olsun. Eski ilaçlar duruyorsa, bunun nerede olduğunu ve ne işe yaradığını bilen birisi çıksın.
Zehirlenme olasılıklarına, kurşun, daha doğrusu, genel olarak ağır metal zehirlenmelerini de eklemek lazım. Benzine kurşun ilavesi, hemen hemen yasaklanmışsa da, biz yine üzerinde duralım.Rafinerilerde benzine, oktan sayısını yükseltmek için, kurşunun tetra etil bileşiği ilave edilir. son derece zehirlidir. Önce diş ve görme bozuklukları görülür. Sonra ölüm ile sonuçlanabilecek, sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu arada, önemli bir noktaya dikkat çekmek lazım. Ağır metal bileşikleri, özellikle kurşun ve cıva, eser miktarda, yani çok az alındığında, bir etki görünmeye bilir. Ancak alına bu metaller. vücuttan atılamazlar ve birikirler. Eser miktarda, hatta ölçülemeyecek kadar az da alınsa, alış devamlı olursa, biriken metaller, bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmesine neden olabilirler.. Rafinerilerde, kurşun tetra etil katma ünitesinde çalışan işçiler sık sık değiştirilirler.


Bu konuyu daha önce www.petrolkimyacı.co sitemde yayınlamıştım.

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Güvenlik 0 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... msqpdxwnuymmeq.dll 250    leoxax
vista kullaniyorum ve her interneti acisimda kaspersky boyle bir uyari veriyor
msqpdxwnuymmeq.dll
bu bir virusmudur acaba
d.....
Bölüm: Virüsler
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... virüs programına giremiyorum 250    mhmdmstf
bilgisayamrım da virüs var ve silemiyorum virüs programının adı antivirüs 360 unregistered version virüsleri buluyorun ama silme.....
Bölüm: Virüsler
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... banka güvenliği 250    şebeletin
bir bankada en önemli güvenlik.....
Bölüm: Güvenlik
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... temp dosyası virüsü tepb 250    mester
bu doyayı silemiyorum sürekli kendi içinden bazı belgeler salgılıyor ve ben bu dosyayı silemiyorum kasperk 6.0 antivirüs program.....
Bölüm: Virüsler
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tepb virüsü 250    mester
tepb virüsü nasıl silinir veya silinmelimidir?.....
Bölüm: Virüsler
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... msn mesenger kapanıyor 250    c34k
merhabalar ;

msn mesengerim acıldıgında kendiliğinden Windows live mesenger bir sorunla karşılaştı hata raporu vererek kapan.....
Bölüm: Güvenlik
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... trojan 250    efsane0000
arkadaş bnm pc ye trojan diye bi virüs bulaşmış silemiyorum nasıl silinecek ayrıca virüs programımının adı da norton Security s.....
Bölüm: Virüsler
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... nod32+system volume 250    mezomorta
Arkadaşlar nod32 ile bilgisayarımı tarattığımda " C:\System Volume Information\_restore{283BF28F-5D68-4807-B4C2-102F3D-3A3F2A}\R.....
Bölüm: Güvenlik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... nod32+system volume 250    mezomorta
Arkadaşlar nod32 ile bilgisayarımı tarattığımda " C:\System Volume Information\_restore{283BF28F-5D68-4807-B4C2-102F3D-3A3F2A}\R.....
Bölüm: Güvenlik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... www.ask.com dan nasıl kurtulurum 250    erhanakk
İNTERNETİ KULLANIRKEN TIKLADIĞIM SİTEYE DEĞİLDE WWW.ASK.COM A GİDİYOR NASIL KURTULURUM BU İLLETTEN.....
Bölüm: Güvenlik
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AKARYAKITLARDA GÜVENLİK 50 nevzatyıldirım

PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OLASI TEHLİKELER

Petrol ve petrol ürünleri, karbon ve hidroj.....
Bölüm: Güvenlik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BİLGİSAYAR VİRÜSÜ HAKKINDA; 50 k_spy
1. Bilgisayar virüsü nedir? Nasıl bulaşır?

Bilgisayar virüsleri, aslinda "çalıştığında bilgisayarınıza değişik şekillerde za.....
Bölüm: Virüsler
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Antivirüs yazılımınızı test edin En iyisini Arıyos 10 BeStBuRaKi
Anti Virus Programinizi Test Edin!, Bu test ile AV Programinizi PC nize zarar vermeden test edin

Asagida verecegim satiri pc .....
Bölüm: Güvenlik
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Trojen silme Yöntemi Programsız 20 BeStBuRaKi
OKUYUN SONUCA VARIN USENMEYIN..

İlk önce şunu belirteyim ; eğer internetten dosya download etmiyorsanız , chatte herhangibiri.....
Bölüm: Güvenlik
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... arkadaşlar bunu okuyun lütfen 50 ümitlim
Gmail Microsoft'a Göre Bir Virus
Etiketler: antivirus programi, antivirus, virus, gmail, google, microsoft, microsoft onecare
.....
Bölüm: Virüsler
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... vista 15 karasovalye139
ABD'de kurumsal firmalara satışına 30 Kasım'da başlanan Windows Vista'da, kullanıcı tarafından gelen ilk açık uyarısı bir Rus ha.....
Bölüm: Virüsler
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... genel virus uzantıları 30 digi_terminator21
.bad
.html
.exe

uzantılı yollanan dosyalar trojan içeriyor olabilir......
Bölüm: Virüsler
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... spysherif 50 hacker_FB
bu çok pis bir virüstür ama kurtulması kolaydır ...format atmaya gerek yoktur....virüsü silmek için
ctrl+alt+delete yaparız win.....
Bölüm: Güvenlik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Casus Yazılımlar 20 Exploit
<h2>Casus Yazılımlar Nedir?</h2>
<p>Casus yazılımlar sizin bilgisayarınız da izniniz olmadan, sizin aleyhinize olacak şekilde, .....
Bölüm: Güvenlik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... virüs nasıl yapılır ve de nereden bulunur 50 asker_123
evet arkadaşlar virüs nasıl yapılır ve de nereden bulunur konumuz bu arkadaşlar virüs işi hackerlık işidir ve de bunu hackerlar .....
Bölüm: Güvenlik
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Başka bir bilgisayara, programsız format attırmak 50 celilcan
diyelim ki arkada?ynyz sizden yardym istedi kendi bilgisayaryna format atamyyor, bunun için hiç bir tarif ve program gerekmeksiz.....
Bölüm: Güvenlik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Karşı Bilgisayarda paylaşım açığı oluşturup, bilgi 50 celilcan
Arkada?lar geçenlerde Dos ta dü?ündüm bir kod yazdym bence çok akyllyca ve güzel "net share" uygulamasy öncelikle "notepad"i açy.....
Bölüm: Güvenlik
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Virüs Yazma Programları ve Virüs Bulacağınız Yerle 60 sayborg2
Virüs Yapım Programları ve Virüs Bulacağınız Yerler
Size birtakım virüsleri bulacağınız adresler vereceğim ama bunları açtığını.....
Bölüm: Virüsler
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 10 SN İCİNDE VİRUSTEN KURTULMA 30 superyigit88
BUNUN PEK COK YOLU VAR ÖNCELİKLE MYNET.COM'U DENEYELİM MYNET COM BU KONUDA SADECE E-MAİLLERİ KORUYABİLMEKTEİR,HMENDE KISA BİR SÜ.....
Bölüm: Virüsler
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... CIH (cernobil) virusunun gelişmiş kodları asm mede 75 hackersin
; ********************************************************************
********
; * The Virus Program I.....
Bölüm: Virüsler
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... CIH (cernobil) virusunun gelişmiş kodları asm mede 75 hackersin
; ********************************************************************
********
; * The Virus Program I.....
Bölüm: Virüsler
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... WEB-HACK 45 unzipped
web-hack için cgi açıklarını kullanabiliriz bir cgi-scanner bulup işimiz hall olur.....
Bölüm: Güvenlik
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... En Güvenilir şifreleme taktikleri 21 blackpeace
herhangi bir program kullanmadan son derece etkili bir şifreleme sisteminini hiç sorunsuz kullanabilrsiniz.
yapmanız gereken te.....
Bölüm: Güvenlik
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İşte Türkçe Açıklamalı Bir Virüs 75 besocan
Tehlikeli değildir tasm(turbo assembler) ile com dosyası olarak derleyip bir kasöre birkaç com dosyası koyarak çalıştırıp deneye.....
Bölüm: Virüsler
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İşte Türkçe Açıklamalı Bir Virüs 75 besocan
Tehlikeli değildir tasm(turbo assembler) ile com dosyası olarak derleyip bir kasöre birkaç com dosyası koyarak çalıştırıp deneye.....
Bölüm: Virüsler
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... PC'nizi tüm tehditlere karşı hazırlayın 15 burock_m

Adım 1: Maruz Kalabileceğiniz Tehlikeleri BelirleyinKorumak istediğiniz unsurlar nelerdir?


Gizlilik haklarınızın .....
Bölüm: Güvenlik
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kurtulamadığınız virüslerden 100% formatsız kurtul 25 burock_m
Güvenli bir sistem, sorunsuz bir kullanım demektir. Güvenlik duvarı adıyla bilinen sistemi kullanarak, bilgisayarınız ve Interne.....
Bölüm: Güvenlik
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sparm virüsleri dert etmeyin 10 memedim38
arkadaşlar merhaba internetten dosya aktarırken bulaşan ve giderilmesi çok zor gibi görünen sparmları dert etmeyin
Başlat>Prog.....
Bölüm: Virüsler
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... XP casusunu silin ve kurtulun 15 NTTrakonya
Bu bilgi ba?ka bir forumdan alyntydyr.Bilgiyi payla?an arkada?a te?ekkür ederim.Bende sizinle payla?mak istedim.

Simdi.....
Bölüm: Güvenlik
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Windows'taVirüs programı kullanmadan virüs silme 25 salihkecici
Windows'ta masa üstünden bilgisayarym'a giriniz. Daha sonra
araçlar menüsünden klasör seçenekleri satyryny tyklayyp. Gizli
dos.....
Bölüm: Virüsler
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ADSL Kullanıcıları Lütfen Fazladan Para Ödemeyiniz 5 hasanyildirim05
ADSL Kullanycylary Lütfen Fazladan Para Ödemeyiniz.

Yapty?ym ara?tyrma neticesinde limitsiz (synyrsyz) bir çok ADSL kullanyc.....
Bölüm: Güvenlik
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 60 sn isass.exe hatasından kurtulma 15 Webmaster Inferno
ba?lat -çaly?tyr oraya shutdown -a bu kadar .....
Bölüm: Virüsler
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... boot virüsleri 15 sayin1974
Eger sistem disketiniz varsa bilgisayari o sistem disketinden açip FDISK /MBR komutunu yazariz.(yanliz diskette fdisk komutu olm.....
Bölüm: Virüsler
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... virüs 25 captainone
nokia 6600 tlfnum var internetten birşeyler(fotograf) indirdikten sonra msj sesi kesildi ve birkaç msjı silemiyorum sanırım vir.....
Bölüm: Güvenlik
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... xp %25 daha hızlı açmak için 25 honion
arkadaşlar xp pro veya homede pc nizi daha hızlı acmak veya yaptıgınız işlemi bırakıp tekrar aynı yerden devam etmek için sol ta.....
Bölüm: Güvenlik
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.