28 Nisan '17,Cuma
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Grafik BT Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     AutoCAD  > Dersler AutoCAD Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: tracfukt Puan : 25 kp 12 Mart '06 00:09  
 
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür veya küçültür.
Bu komutu kullanmak için;
• View menüden Zoom,
• Kısayol olarak çizim alanında mouse sağ tuşu ile realtime zoom yapmak için zoom‘u seçmek,
• Komut penceresinden (Command) Zoom girilir.
Birçok çizim boyut olarak küçük ve detaylı olarak çalışmak gerekebilir böylesi durumlarda zoom komutu kullanılarak detaylar büyütülebilir. Bazı durumlarda ise çizim çok büyük olabilir çizimin tamamını görmek için çizimden uzaklaşmak gerekir bu durumlarda ise zoom komutu ile çizimi kullanıcıdan uzaklaştırıyor hissi verilerek çizimin tamamı görülebilir ancak detayları görmek güçleşir.
Zoom komutu ile içeri zoom yapıldığında nesne yakına gelirken dışarı zoom yapıldığında nesne kullanıcıdan uzaklaşır. Zoom komut bu işlemleri yaparken çizim ölçeği ile oynamaz.
Zoom araç çubuğu Şekil 4.1'deki gibidir.
Seçenekleri:
Scale (ölçek); büyültme küçültme ölçeğidir. Sayısal değerler girilerek orijinal boyuttaki çizimi büyültme küçültme imkanı verir. Mesela bu değer yerine 2 girilirse normal çizim iki kat büyür. Zoom işlemi bir önceki ekranın merkez noktasını merkez olarak kullanır. Büyültme veya küçültme işlemi mevcut görüntüye bağımlı olarak hesaplanır. Zoom işleminde sadece pozitif değerler kullanılır bu nedenle ekranda küçük görüntü isteniyorsa 0 ile 1 arasındaki değerler kullanılmalıdır. Mesela girilen değer 0.5 olursa görüntü yarım kat küçülür.
All (tümü); ekranda çizilmiş olan tüm çizimin değişmesine neden olur. Eğer çizim görüntü sınırlarını aşarsa All seçeneği sınırların dışına taşan çizim kısımlarını da ekranda görüntüleyerek tüm çizimi ekrana sığdırır.

Center (merkez); zoom merkezini tanımlamaya izin verir. Çalışılan birimde bir değer veya yükseklik girmek gerekir. Girilen bu değerler ile merkez nokta dahilinde zoom işlemi yapılır.
Dynamic (dinamik);dinamik büyültme küçültme yapma imkanı sağlar. Bu seçeneği aktifleştirmek için diğerlerinde olduğu gibi zoom alt seçeneklerinde seçeneklerin baş harfini girmek yeterlidir. Dinamik zoom seçildiğinde mevcut ve mümkün olan ekran bakış alanı seçimlerini gösteren pencereler sunulur.

Merkezleme penceresi görüntüyü merkez sayılacak istenilen bir yere taşır, sol mouse tuşuna basıldıktan sonra dinamik zoom yapma imkanı veren pencere ekrana gelir. İstenilen büyüklük kadar pencere ayarlanır ve enter tuşuna basarak dynamic zoom işlemine son verilir.
Zoom In (içeri zoom); ekrandaki görüntüyü merkezini koruyarak iki kat büyütür.
Zoom Out (dışarı zoom); ekrandaki görüntüyü merkezini koruyarak iki kat küçültür.
Zoom Extents (kapsama zoomla); limits ayarlarına bakmaksızın o ana kadar çizilmiş görünür durumdaki tüm nesneleri ekrana sığdırır.
Zoom Window (pencere zoomla); çizimin belirli bir alanını seçme penceresi içine alarak ekran boyuna büyütür.
Zoom Previous (önceki zoom); önceki zoom görüntülerine sıra ile döner. Bu işlem defalarca tekrar edilebilir.
Zoom Realtime (gerçek zamanlı zoom); çizime imleç yardımıyla yaklaşıp uzaklaşmayı sağlar. Standart araç çubuğunda bulunan zoom realtime tıklandığında imleç büyüteç şeklini alır. Mouse yardımıyla ekrana tıklatılarak aşağı yukarı hareket ettirilir. Yakınlaşma veya uzaklaşmada çizim merkezi esas alınır. Klavyeden iki kez enter tuşuna basıldığında realtime zoom imlecine ulaşılabilir. Mouse sol butonuna basılarak ekranın alt kısmına doğru çekilirse çizim uzaklaşır yani küçülür. Tersi bir işlemde yani mouse sol butonuna basıp ekranın yukarısına doğru çekilirse çizim yaklaşır ve nesne büyür.
Pan (Görüntü Kaydır) Komutu: Güncel görünüm alanında görüntülenen çizimi hareketlendirir.
Bu komutu kullanmak için;
• View menüden Pan,
• Kısayol olarak nesne seçilmemiş durumda, çizim alanında mouse sağ tuşu tıklayarak Pan seçilir,
• Standart Toolbar’dan,
• Komut penceresinden (Command) Pan girilir.
Pan komutu genelde zoom komutuyla birlikte kullanılır. Kullanıcı daha fazla detay görmek için büyültme-küçültme yapmak ve aynı ölçekte kalarak kısa bir süre için büyültme-küçültme ekranını kaydırmak isteyebilir. Pan komutu bunu yerine getirir.
Pan komutu, çizim alanını ekrana göre kaydırır ve çizimdeki nesnelerin yerleşim koordinatlarında bir değişiklik yapmaz.
Bu komutun Seçenekleri:
Pan Realtime; bu seçim yapıldığında imleç el simgesine dönüşür. İşaretleme cihazı üzerindeki seç düğmesi aşağı doğru bastırılarak çizimin güncel yerleşimi güncel görünüm alanı koordinat sistemine göre sabitlenir. Çizimi farenin sol tuşu ile tıklayıp istenilen yere taşımak mümkündür. Çizim artık imleçle aynı yönlü olarak hareket eder.
Kaydırma sırasında çizim sınırlarından çok fazla uzaklaştığında, el imlecinin yanında bir çubuk ve çizim kapsamına erişilecek yeri gösteren bir ok görünür. Dört farklı durum hakkında yani kapsamın yukarda, aşağıda, solda ve sağda olduğu hakkında bilgi verir.
Pan Point; bu seçimde ekranda iki nokta verilir. Bunlar base point veya displacement ve second point noktalarıdır. Çizim bu iki noktanın aralığında ve veriliş yönünde kayar. Çizim alanı, ekrana göre kaydırılır, çizimdeki nesnelerin yerleşim koordinatlarında değişiklik olmaz. Ekranda yer değiştirme için bir nokta ve ikinci nokta için bir başka koordinat girmek gerekir. Mesafe ve açı yer değiştirme (Displacement) olarak adlandırılır. AutoCAD mesafe ve açıyı hesaplar ve Pan işlemini gerçekleştirir.
Pan Left; ekrana bakış için bizi sola ilerletir çizimi ise sağa kaydırır.
Pan Right; ekrana bakış için bizi sağa ilerletir çizimi ise sola kaydırır.
Pan Up; ekrana bakış için bizi yukarı ilerletir çizimi ise sağa aşağı kaydırır.
Pan Down; ekrana bakış için bizi aşağıya ilerletir çizimi ise yukarıya kaydırır.
Pan Kısa Yol Menüsü
Zoom ve Pan fare sağ tuş menüsü;
Pan komutu aktif iken Pan kısayol menüsündeki seçenekler kullanılarak Pan komutundan çıkılabilir, Zoom veya 3Dorbit komutuna geçiş yapılabilir. Pan kısayol menüsüne ulaşmak için Pan komutu aktif olduğunda çizim alanında fare sağ tuşuna tıklamak yeterlidir.
Exit (çık); Pan veya Zoom komutunu iptal eder.
Pan (kaydır); Pan komutuna geçiş yapar.
Zoom; gerçek zamanlı zoom’a geçiş yapar.
3Dorbit (3D yörünge); 3Dorbit komutuna geçiş yapar.
Zoom Window (pencereye zoom); dikdörtgen pencereyle belirtilen alanı görüntülemek için zoom yapar.
Zoom Original (orijinale zoom); orijinal görünümü yeniden yükler.
Zoom Extents (kapsama zoom); çizim kapsamını görüntülemek için zoom yapar.
Pan komutu ile saydam görüntü kaydırma işlemi yapılabilir. Diğer bir komut hafızada iken komut satırına Pan yazıp Enter tuşuna basılırsa bu işlem gerçekleştirilebilir.
Saydam büyütme-küçültme taşımalarda var olan kurallar saydam taşıma için de geçerlidir.
Redraw Komutu: Güncel görünüm alanındaki görüntüyü yeniden tazeler.
Bu komutu kullanmak için;
• View menüden Redraw
• Komut penceresinden (Command) Redraw girilir.
AutoCAD çizim alanında çizim yaptıktan sonra çizim alanında küçük artılar oluşur. Bir süre sonra bu artılar rahatsız edici olabilir. Bu durumda AutoCAD’de, artı şeklinde gözüken bu pikselleri tamamen temizlemek için redraw komutunu kullanmak gerekir. Bu komut ekranı siler ve o ana kadar yapılan tüm çizimleri yeniden yerleştirir.
Zoom gibi bazı komutlar redraw komutunu otomatik olarak devreye sokar. Bu yüzden bu tür komutları kullanmadan önce redraw komutunu kullanmaya gerek yoktur.
Redrawall Komutu: Görünüm alanındaki görüntüyü yeniden çizer, işaretçi piksel artılarını temizler. Redrawall işlemi tüm görünüm alanlarına redraw komutunun uygulanmasıdır.
Bu komutu kullanmak için;
• Standart Toolbar’dan ,
• View menüden Redraw,
• Komut penceresinden (Command) Redrawall girilir.
Regen (Yeniden Türet) Komutu: Çizimi yeniden üretir ve mevcut görünüm alanını yeniler.
Bu komutu kullanmak için;
• View menüden Regen
• Komut penceresinden (Command) Regen girilir.
AutoCAD bu komut çalıştırıldığında çizimin veri tabanını yeniden oluşturur. Tüm nesnelerin ekran koordinatlarını yeniden hesaplar. Redraw komutundan farklıdır veri tabanından silinen çizgi, nokta gibi bilgileri temizlemekle kalmayıp aynı zamanda çizgi bitim noktalarını, taralı alanları yeniden hesaplar. Zoom, pan ve view gibi komutlar otomatik yeniden oluşturma işlemine neden olurlar. Karmaşık yüzey veya katı modellerle düzenleme yapılırken hide, shade, render gibi görselleştirme işlemlerinden sonra regen yapmak gerekir.
Regenall Komutu: Çizimi yeniden üretir, görünüm alanlarını tazeler ve çizim veri tabanını yeniden indeksler.
Bu komutu kullanmak için;
• View menüden Regen All
• Komut penceresinden (Command) Regenall girilir.
Regenall çizimi yeniden ürettiği gibi tüm nesneler için ekran koordinatlarını yeniden hesaplar. Optimum görüntü ve nesne seçim performansı için çizim veri tabanını oluşturarak sıralar.
Dsviewer Komutu: Aerial View penceresini açar. Aerial View penceresi, çizim üzerinde kuş bakışı görünüş alma aracıdır. Aerial View penceresi ayrı bir pencere içerisinde tüm çizimin görünüşünü gösterir. Aerial View penceresinin açılması ile komut girmeden zoom ve pan işlemleri yapılabilir böylece istenilen yere girilebilme ve konumlanabilme imkanı tanır.
Bu komutu kullanmak için;
• View menüden Aerial View,
• Komut penceresinden (Command) Dsviewer girilir.
Aerial View penceresi tüm çizimi kalın çizgili bir dikdörtgen içerisinde gösterirken bazı seçenekler de sunar.
Aerial View penceresindeki görünüş menüsü olan View Menu seçenekleri:
Zoom In (içeri zoom); Aerial View penceresindeki çizimin büyüklüğü güncel bakış merkezinde ikilik faktörle yapılan içeri zoomla artar.
Zoom Out (dışarı zoom); Aerial View penceresindeki çizimin büyüklüğü güncel bakış merkezinde ikilik faktörle yapılan dışarı zoomla azalır.
Global; tüm çizimi ve Aerial View penceresindeki güncel çizimi gösterir.
Aerial View penceresindeki ayarlar menüsü veya seçenekler menüsü olarak bilinen Options Menu seçenekleri;
Auto Viewport (otomatik görünüm alanı); görünüm alanının model boşluğu görünümünü otomatik olarak gösterir. Bu seçenek kapalı olduğunda veya seçili değil iken Aerial View penceresini aktif görünüm alanı ile güncel olarak eşleştirmez.
Dynamic Update (dinamik güncelleme); her bir çizimde Aerial View penceresi herhangi bir işlem yapmadan kendisini günceller. Ancak bu seçenek kapalı olduğunda Aerial View penceresine tıklama yapılıncaya kadar kendisini güncellemez. Güncellemedeki kasıt çizilen bir nesne veya çizginin de anında Aerial View penceresinde görünmesidir.
Realtime Zoom (gerçek zamanlı zoom); çizim alanı Aerial View penceresi kullanılarak zoom yapıldığında gerçek zamanlı olarak güncellenir.


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: AutoCAD 736 kişi okuyup oyladı: İyi   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Resim formatlarını AutoCAD çizimi haline getirme 250    addundar
Arkadaşlar daha önceden (sanırım AutoCAD 2000'di) jpg vb. resim formatlarını copy-paste special-autocad entity olarak yapıştırdı.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... çizimi nasıl kaydetmem gerekiyor 250    serbay09
autocad 2007 kulanan bir öğrenciyim.ancak bilgisayarımla yaptığım çizimlerin bazılarını kaydedip çıktıktan sonra lazım olduğunda.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sorun 250    lazerci_bora
auta cad ögrenmek istiyorum yalnız hiç bi temelim yok ltfen bana yardımcı olun radus nasıl konulur ölcekli nasıl cizim yapılır l.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sadece tek layerdaki seçimler.... 250    bluescream46
yaa şimdi bir layerı silmek istiyorum ama galiba o layerda blocklanmış bişiler var purge yaptığımda silmiyo fakat diğer layerlar.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lisple registrye yazmak ve okumak için örnek kod l 250    nescafem
Lisp ile Registry'ye yazmak ve okumak için örnek kod arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... REGISTER ETME 250    ahmetkocak1965
AUTOCAD 2004'U KURDUM FAKAT REGISTER EDEMIYORUM. DAHA ONCE ACILIYORDU SIMDI ACILMIYOR.
BENDEN "AUTHORIZATION" KODUNU ISTIYOR.
.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... a4 kağıdına çizilmiş mimari plan 250    exc.
a4 kağıdına çizilmiş mimari bir planı,auto cad de kullanabilmek için bilgisayarıma kopyalama yapabilirmiyim.mimari plan üzerinde.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yazı 250    daywalker87
arkadaşlar autocad sayfasında hatchle taranmış bir kısmın üstüne yazı yazmak istiorum bunu çıkartırken yazı gözükmüyor sadece ta.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... auto cad şifresi 250    otomotivbek
auto cad 2005 i şifreleri olduğu için kullanıyorum
2007 ve 2008 i yükledim ama aktivasyon şifrelerini bulamadığım için
kullan.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... solid2006 -ınventor10 250    AYHAN ERGİN
solid2006,inv.10 ikisinide kurmaya çalıştım ama sorun çıkıyor çözemiyorum. anlayan varmı......
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ingilizce-türkçe sözlük 40 tracfukt
İNGİLİZCE TÜRKÇE
add eklemek
angle açı
angular açısal
base point temel nokta, baz alınan nokta
center merkez
chord kiriş
.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders5 15 tracfukt
BÖLÜM 5
NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
AutoCAD çizim alanında oluşturulan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders4 25 tracfukt
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür v.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders3 25 tracfukt
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Girilen iki nokta arasında çizgi çizer. Bu çizgi, 2B düzleminde veya 3B uzayda ol.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders2 30 tracfukt
BÖLÜM 2
ÇİZİM AYARLARI
2.1 Units (Birimler) Komutu
Koordinat ve açı biçimini kontrol eder ve hassasiyeti tayin eder.
Çizil.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad ders1 25 tracfukt
BÖLÜM 1
AUTOCAD'E GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük yazılım firmalarından olan Autodesk Inc.’in ürünü AutoCAD, b.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... komut satırından bloğu ismi ile çağırmak 50 k_aslan
AŞAĞIDAKİ YAZILANLAR YUKARIDAKİ PROBLEMİ HALLETMEK İÇİN BAŞKA BİRİ İLE YAPILAN YAZIŞMALARDAN DERLENMİŞTİR. UMARIM İŞİNİZE AYRAR......
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... VB VE LİSP YÜKLENMESİ HAKKINDA 10 bnazim


Visual Basic for Applications (VBA) ve Lisp;

Bunlar Autocad in kullandığı programlama dilleridir, bu diller sayesinde Aut.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Autocad çizim sözlüğü ve komutlar 10 bnazim
AUTOCAD ÇİZİM SÖZLÜĞÜ VE KOMUTLAR ;

2D- 2 Boyut
2P- 2 Nokta
3D- 3boyut
3DARRAY- 3boyut Dizi
3DFACE - Yüzey kaplama,
3D.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD KOMUTLARI 50 k_aslan

Açısal ölçülendirme ( DIMANGULAR )
Bu komut ile açıların ölçülendirilmesi yapılır. en çok 180 derece kadar ölçülendirme yapma.....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ÜCRETSİZ SERTİFİKALI AutoCAD 40 yüksell

Ücretsiz Autocad 2007 Kursu M.e.b. Sertifikalı, yeri Bahçelievler Erkan Avcı E.M.L. de (Bahçelievler metro istasyonu yanı) İrt.....
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS5 25 tracfukt
BÖLÜM 5
NESNE DÜZENLEME İŞLEMLERİ
AutoCAD çizim alanında oluşturulan nesnelerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma ihtiyacı.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS4 20 tracfukt
BÖLÜM 4
GÖRÜNTÜ KONTROL KOMUTLARI
Zoom Komutu: Güncel görünüm alanındaki nesnelerin görünüş büyüklüğünü değiştirir, büyültür v.....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AUTOCAD DERSLERİ-DERS3 25 tracfukt
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Ellipse Komutu: Elips veya eliptik yaylar çizer.
BÖLÜM 3
ÇİZİM KOMUTLARI
Line (Çizgi) Komutu: Gi.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad dersleri-ders2 25 tracfukt
BÖLÜM 2
ÇİZİM AYARLARI
2.1.1 Direction Control Diyalog Kutusu
Seçenekler:
2.5 Isoplane Komutu
Güncel izometrik düzlemi.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad dersleri-ders1 20 tracfukt
1.1 Autocad 2000 İçin Gerekli Donanım İhtiyaçları 1
1.2 Çizim Ortamına Geçiş 1
Başlangıç Diyalog Kutusu : Start Up 1
Advanced.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... MENU ACAD_TR.MNU devamı tek seferde upload etmedi 75 orhunkeskinbicak
// tekseferde upload etmedi?i için as?ydaki text i acadtr.mnu dosyasynyn altyna ekleyin "menu" komutu ile yükleyin

//.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRKÇE türkçe MENU ACAD_TR.MNU AutoCAD 75 orhunkeskinbicak
// as?ydaki text i acadtr.mnu adyyla kaydedin "menu" komutu ile yükleyin
// AutoCAD 2005 türkçe Menu
// yenid.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... civata somun çizim 30 sserkankk
ben basit bir cıvata somun çicimi istiyorum yardımıcı olursanız çok sevinirim.....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Seçilen nesneyi diğer seçilenin layerine aktarmak. 15 mak2004
;;07.10.2002 seçilen nesnenin layerini diğer seçilen gibi yapmak.
;;/////////////MAK////////////////////////
(defun C:laydgs (.....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocadi ikon yerine menü ile daha rahat kullanma 25 ferhatyferhaty
tools option ................................................................................
..................................
Bölüm: AutoCAD
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yay çizimi 25 ferhatyferhaty
yay autoda nasıl çizilir biliyormusuuz şöyle daire çiz iki böl modify 3d operatıon 3d rotate ile böldüğün dairenin birini - diğe.....
Bölüm: AutoCAD
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad çizimi kurtarma bozuldu 25 ssimanov
kurtarmak için iki yötem var.birincisi ve en kolayı bak dosyalarını bilirsiniz.genelde silmeye çalışırız.işte onun çizim adıyla .....
Bölüm: AutoCAD
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... open veya new komutunda pencere açılmama durumu nu 25 orhunkeskinbicak
bu problemin cözümü cok basit ama önce 25 puan rica edeyim
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....
Bölüm: AutoCAD
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... herhangi bir komutun calışmaz hale getirilmesi 25 orhunkeskinbicak
örne?in line komutunun caly?mamasy için
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx.....
Bölüm: AutoCAD
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... autocad de yay baslangıc ve bitis acilarinin ondal 25 orhunkeskinbicak
list komutu ile yanlyz tam degerini göre bildigimiz acylarin ondalik kismini okumak icin==
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....
Bölüm: AutoCAD
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yeni hatch pattern leri kullanima hazir parke vs. 25 orhunkeskinbicak
asagidaki kodu acadiso.pat dosyasynyn sonuna ekleyin
acadiso.pat dosyasini bilgisayariniza aratirarak bulabilirsiniz.*.....
Bölüm: AutoCAD
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AutoCAD uygulamalarını bmp veya tiff formatında ka 20 minikpapatya
AutoCAD'de yapylmy? bir uygulamayy bmp veya tiff formatynda kaydetmek için Command bölümüne bmpout veya tifout yazyp enter demek.....
Bölüm: AutoCAD
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hatch ile yapılan bir taramayı değiştirmenin kısa 25 makbuleparma
ma yani MATCHPROP komutunu giriyorsunuz, taramayı seçiyorsunuz daha sonra değiştirmek istediğiniz taramaya tıklıyorsunuz.aynen .....
Bölüm: AutoCAD
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AutoCAD i kendiniz turkcelestirin 25 orhunkeskinbicak
diyalog kutularini turkcelestirmek icin
acad.dcl dosyasini cift tiklayin

label = ile baslayan tüm kelimeleri türkcelestirin .....
Bölüm: AutoCAD
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.