24 Mayıs '17,Çarşamba
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Fen Bilimleri BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Astronomi ve Uzay  > Dersler Astronomi ve Uzay Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: aldeberan_03 Puan : 50 kp 24 Aralık '05 15:25  
 
TELESKOPUNUZU SEÇERKEN
Eğer bir teleskop ya da dürbün almayı düşünüyorsak, onları önce tanımamız gerekir. Böylece, kullanım amacımıza uygun olanı seçmemiz daha kolay olacaktır. Bu yazı, bu aygıtları tanımanızı, böylece teleskop ya da dürbün alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatıyor.

Bir teleskop ya da dürbünün iki kullanım amacı vardır. Bunlardan ilki, uzaktaki bir cismin daha iyi görülebilmesi için, büyütülmesidir. Bu sayede, çıplak gözün seçemeyeceği sönük gök cisimlerini görmemiz mümkün olur. İkincisi de, bir cisimden gözün toplayabileceğinden daha fazla ışık toplamaktır. Optik teleskoplar, görünür ışık altında kullanılan teleskoplardır. Yapılarına göre bunları mercekli ve aynalı teleskoplar olarak iki ana gruba ayırabiliriz.

Optik teleskoplar, iki temel parçadan oluşur. Birinci parça, ışığı toplamaya yarayan objektiftir. Objektif, mercek ya da ayna olabilir. İkincisi ise, göz merceği ya da oküler olarak adlandırılan mercek takımıdır. Mercekli teleskoplar, ilk kullanılan teleskoplardır. Günümüzde de küçük çaplı teleskoplar genellikle merceklidir. Mercekli teleskoplarda, farklı dalga boylarındaki ışığın kırılarak renklerine ayrışmaması için, objektifte birleştirilmiş iki mercek kullanılır. Bu mercekler ayrıca, istenmeyen yansımaları azaltmak ve ışık geçirgenliğini artırmak amacıyla çeşitli malzemelerle kaplanır.

Aynalı teleskoplar ise kendi içlerinde iki ana gruba ayrılabilir: Newton tipi, Cassegrain tipi. Newton tipi teleskoplarda, ana aynadan yansıyan ışık, ikinci, düz bir diyagonal aynaya, oradan da teleskop tüpünün dışarısındaki göz merceğine yansıtılır. Cassegrain teleskoplarda ise, ana aynadan yansıyan görüntü, ikinci bir dışbükey aynaya, oradan da ana aynanın ortasındaki bir delikten göz merceğine yansıtılır. Newton tipi teleskopların fiyatları, Cassegrain teleskoplara oranla daha düşüktür. Ancak, Cassegrain teleskoplar, hem daha kısa olduklarından daha az yer kaplarlar, hem de daha kolay taşınırlar.

Bir teleskop çeşidi daha vardır ki, bu, aynalı teleskoplarla mercekli teleskopların bir tür birleşimi olarak kabul edilebilir. Bunlara verilebilecek en iyi örnekler, Schmidt-Cassegrain ve Maksutov-Cassegrain teleskoplardır. Bu teleskoplarda ışık önce mercekten sonra da aynadan büküldüğü için teleskopun tüpünün boyu daha kısadır. Bu teleskoplar, ötekilerine göre daha pahalıdır.

Teleskopun gücü, genellikle onun büyültme gücüyle karıştırılır. Bu nedenle yanlış anlaşılan bir kavramdır. Bir teleskopun, toplam performansını belirleyen etken aslında sadece büyültme değil, aynı zamanda onun ışık toplama kapasitesidir. Işık toplama kapasitesini belirleyen etken ise, objektifin yani ana merceğin ya da aynanın alanı, dolayısıyla da çapıdır. Çap ne kadar artarsa, ışık toplama miktarını belirleyen alan onun karesiyle orantılı olarak artar. Örneğin, 20 cm çaplı bir teleskop, 10 cm çaplı bir teleskopun 4 katı ışık toplar.

Teleskopların özellikleri açıklanırken, odak uzaklığına da değinilir. Bir teleskopun odak uzaklığı, objektife giren paralel ışınların yani sonsuz uzaklıktaki bir cisimden gelen ışınların objektiften ne kadar uzaklıkta odaklandığıdır. Bir optik aygıtın odak uzaklığı genellikle milimetre cinsinden ifade edilir. Odak uzaklığının objektif çapına oranı ise f-oranı olarak adlandırılır. Çapı 200 mm, odak uzaklığı 2000 mm olan bir teleskopun f-oranı, 10’dur ve f/10 olarak gösterilir. Büyültme, teleskopların maliyetini doğrudan artıran bir etken değildir. Ancak, yüksek büyültme, daha fazla ışık toplamayı gerektirdiğinden, ister istemez çapın büyümesi kaçınılmaz olur.

Teleskopların büyütme gücü çok basit bir formülle hesaplanır. Büyütme gücü, teleskopun yani objektifin odak uzaklığının göz merceğinin odak uzaklığına bölünmesiyle bulunur. Bu basit formülden anlaşılabileceği gibi, göz merceğini değiştirerek teleskopumuzun büyültme gücünü değiştirmemiz mümkündür. Bu nedenle, göz merceği çıkartılıp değiştirilebilen teleskoplar tercih edilmelidir. Örneğin, 1000 mm odak uzaklığına sahip bir teleskopa 10 mm odak uzaklığına sahip bir göz merceği takarsak, 100 defa (100x) büyültme elde ederiz.

Objektifin ve göz merceğinin odak uzaklıkları istenildiği gibi ayarlanabileceğinden, kuramsal olarak büyültmenin bir sınırının olmadığı söylenebilir. Ancak pratikte bir takım sorunlarla karşılaşılır. Belirli çaptaki bir teleskopla, yeterli kalitede görüntü elde edebilmek için, büyültmenin de belirli bir sınırı aşmaması gerekir. Büyültme arttıkça, görüntünün parlaklığı ve ayrıntısı kaybolur. Hangi çaptaki teleskopla ne kadar büyültme yapılabileceğinin kesin bir formülü yoktur. Bununla birlikte kabul edilen bir oran vardır. Buna göre, yapılabilecek en fazla büyültme objektif çapının santimetresi başına 20x’dır.

Teleskop alırken, isteğe bağlı olarak birtakım aksesuar da alınabilir. Örneğin, değişik büyültmeler elde etmek için farklı odak uzaklıklarına sahip göz mercekleri alınabilir. Kimi teleskopların, bir gökcismini izlemek için bir hareket ve bilgisayar donanımı vardır. Bu sayede bu gök cismi, görüş alanında sabit kalır. İzleme mekanizması, özellikle gökyüzü fotoğrafları çekmek isteyenler için gereklidir. Bu donanıma sahip kimi teleskoplar, koordinatları bilgisayara girildiğinde, bir gökcismine yönelebilirler. Hatta, bir kısmında, on binlerce gökcisminin koordinatları kayıtlıdır. Gök cisminin ismini seçerek teleskopun ona yönelmesini sağlayabilir. Bu özellikle, gök cisimlerinin yerlerini bulmakta zorlanan deneyimsiz gözlemciler için çok büyük kolaylıktır.

Dürbünlerin optik özellikleri, teleskopların optik özellikleriyle hemen hemen aynıdır. Dürbünlerin de objektifi ve göz merceği vardır. Teleskoplarda olduğu gibi, ışık toplama miktarını objektifin yüzey alanı, büyültmesini ise odak uzaklıklarının oranı belirler. Dürbünlerin en önemli özellikleri taşınabilir olmaları ve çift objektife ve göz merceğine sahip olmalarıdır. Her iki gözle bakılabildiği için daha rahat bit görüntü sağlarlar. Bu nedenlerle, çok iyi teleskoplara sahip amatör gökbilimcilerin bile mutlaka birer dürbünleri vardır.

Bir dürbünde, büyültme oranı ve objektif çapı, genellikle dürbünün üzerinde yazılıdır. Eğer dikkat ettiyseniz, dürbünlerin üzerinde 8x25, 10x50 gibi ifadeler bulunur. Buradaki ilk sayı büyültmeyi, ikincisi ise, milimetre cinsinden objektif çapını belirtir. Yani, 10x50’lik bir dürbün, 10 kez büyütür ve objektif çapı 50 mm’dir.

Gökyüzü gözlemleri için kullanılan dürbünler, genellikle 7-12 kez büyüten dürbünlerdir. Daha yüksek büyültme genellikle tercih edilmez; çünkü elin titremesi, görüşü zorlaştırır. Ancak, yüksek büyültmeli dürbünler, üç ayak üzerine yerleştirilmek suretiyle kullanılırsa, bu titreme önlenmiş olur. Bu nedenle, dürbün satın alırken, eğer 12x’dan daha fazla büyültmeli olanlarını tercih edecekseniz, üç ayağa yerleştirilebilmesi için gerekli donanıma sahip olanlardan seçmelisiniz.

20-35 mm çaplı dürbünler gün ışığında genellikle yeterli olur. Ancak, gökyüzü gözlemleri için 40 mm’den büyük olanlar tercih edilmelidir. Gökyüzü gözlemciliğinde çok kullanılan dürbünler 7x50 ve 10x50 dürbünlerdir. Bu tip dürbünler, arazide başka amaçlarla gözlemler yapmak için de idealdir. 7x50 ve 10x50 dürbünler, kuş gözlemcilerinin de en çok kullandıkları dürbünlerdir. İlgi alanları bu yönde olanlar bir dürbün alarak her iki amaç için de ondan yararlanabilirler.

Doğal olarak, teleskopta olduğu gibi, dürbünün çapı büyüdükçe ışık toplama miktarı artar. Örneğin, 70 mm’lik bir dürbün 50 mm’lik dürbünün yaklaşık iki katı ışık toplar. Ancak unutmamak gerekir ki, çap arttıkça ağırlık, boyut ve fiyat artar.

Dürbünlerde, göz mercekleri genellikle sabittir. Ancak, bazı markaların bazı modellerinin değişken büyütme (zoom) özelliği vardır. Dürbünlerin boyutlarının küçük olmasının bir başka nedeni, objektifle göz merceği arasına yerleştirilen bir prizma sistemidir. Bu prizma sistemi sayesinde, objektiften göz merceğine gelen ışığın yolu katlanmış bir hale getirilir. Böylece, dürbünün toplam uzunluğu azalır.

Teleskop ve dürbünlerde, fiyatı belirleyen etkenlerden birisi de kullanılan mercek ve aynaların niteliğidir. Standart kaplamalı mercekler, çoğu zaman yeterli nitelikte görüntü verirler ve gelen ışığın yaklaşık %4’ünü yansıtırlar. (Kaplanmamış cam, ışığın yaklaşık %10’unu yansıtır.) Çoklu kaplamalı mercekler ise, çok nitelikli görüntü verirler ve ışığın sadece %1’ini yansıtırlar. Ancak, bu merceklerin kullanıldığı teleskop ve dürbünler çok pahalıdır. Aynalarda da çeşitli kaplamalar kullanılmaktadır. Teleskopun fiyatı, bu kaplamaların niteliğiyle orantılı olarak artar.

Dürbün ve teleskopların özelliklerinden bahsettikten sonra, bir de önerimiz olacak. Optik aygıtları satın alırken, eğer onların özelliklerini iyi anlamıyorsanız yetkili satıcılarından almayı tercih edin. Marketlerde ya da kırtasiyecilerde satılan optik aygıtların niteliğine güvenilemeyeceği gibi çoğunlukla değerlerinin çok üzerinde fiyatlar istenir.

Ülkemizde artık Dünya’nın en çok teleskop satan Meade, Celestron ve Orion firmalarının ürünleri bulunuyor. Ancak, bu teleskopları alırken, yetkili satıcılardan almanızı bir kere daha hatırlatırız.

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Astronomi ve Uzay 420 kişi okuyup oyladı: -   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kolaysa bulun ben nurbey uzay çocuğu 250    nurbey
n/Y kesrinin N/H çarpımının uzayın eninden ne kadar azdır???????????????????????????????????????????????????????????????????????.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... uzaya 250    mete92
uzaya kaç tane adam gitti(hayvan degil)? ve ? hangi ülkeden gittiler?.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... gelin bulun 250    nurbey
güneşin 4+5% sinin 2&3%sinin kare kökünün artı 56712890 katının 678 bölümünün %2 si kaçtır?(bilene büyük süpriz ödül).....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... karşılaştırma 250    adısoyadı
bruno,galileo,brahe,kepler,kopernik gibi astronomiye katkı sağlayan bilim insanlarının çalışmalarını çağdaşı olan türk-islam bil.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... :):):):) 250    kutaygs
SAMANYOLU HANGİ GRUPTA YER ALIR ??????????????????????.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ÇOK KOLAY 250    kutaygs
HANGİ LEVHA OKA BENZEYEN BİR ŞEKİLDEDİR ????????????????????.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... uzay 250    kutaygs
yoğunluğu en az olan gezegen hangisidir ?.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Andromeda Galaksisi hakkında Acil! 250    iLLeGaLTM
Merhabalar

Andremoda galaksisinin tutulduğunu duydum.
Fakat böyle bir olayın olması mantıksız geldi.
Bu galaksinin tutulmas.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... aydan getirilen taş 250    almina00
aydan getirilen taşın modeli ve onun hakkındaki bütün bilgileri verirseniz cok sevinirim şimdiden tesekkür ederim.............
Bölüm: Astronomi ve Uzay
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... aydan getirilen taş 250    almina00
aydan getirilen taşın üzerindeki bakterilerin dünyadaki bakterilerle akrabalıgı var mı yok mu???????? LÜTFEN CVPLAYIN BU SORU BN.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BİLİMİN YENİLİKLERİNDE UZAY 10 Voldemord
UZAY

Gökbilimciler, Güneş Sistemi dışında şimdiye kadar gözlenen en küçük gezegeni (dış g.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... uzay 20 inek84
Uzay çok eski dönemlerden beri insanların büyük ilgisini çekmiş, sonu olup olmadığı; varsa, sınırlarının nereye kadar uzandığı b.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TELESKOPUNUZU SEÇERKEN 50 aldeberan_03
TELESKOPUNUZU SEÇERKEN
Eğer bir teleskop ya da dürbün almayı düşünüyorsak, onları önce t.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... YILDIZLARIN PARLAKLIK SİSTEMİ 30 aldeberan_03
YILDIZLARIN PARLAKLIK SİSTEMİ
Gökyüzündeki yıldızlar, hem gerçek parlaklıklarına hem de bize yakın.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... GÖKYÜZÜ KOORDİNATLAR 30 aldeberan_03
GÖKYÜZÜ KOORDİNATLARI
Yeryüzü üzerinde bir bölgeyi tanımlarken, onun coğrafi koordinatlar.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Akanyıldızlar(Meteorlar) 50 aldeberan_03
GİRİŞ

Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda ve merak etmeye başladığımızda artık amatör astronom (gökbilimci).....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kuyruklu yıldızın yapısı 45 sokulu
NÜVE: Nisbeten katı ve stabil olan çekirdek, Su buzu ve diğer donmuş gazlar ve az miktarda kozmik toz ve diğer katı cisimlerden .....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... UZAY TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER 45 PORTY
UZAY TEKNOLOJİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

NASA uzay mekiklerinde hata çıktı:
NASA’nın insanlı uzay araçlarından bazılarında üreti.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Güneş Sistemi 75 reception
GÜNEŞ SİSTEMİMİZ
Güneş Sistemi, Güneş adını vermiş olduğumuz bir yıldız , bu yıldızın çevresindeki belirli yörüngelerde.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ayın dünya üzendeki etkileri 15 nizameddin
ayın dünyamız üzerindeki etkileri.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... karadelikler 10 astrohalil
Öncelikle karadeli?in ne oldu?unu açyklamaya çaly?ayym.Ya?amlaryny bitiren gezegenler bir süre sonra süper nova denen bir patlam.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... yıldazlar ne kadar yaşar 20 targigrades

Yıldızların Yaşam Süreleri
Yıldızlar yaşamın gelişebilmesi için yeterince uzun yaşamalıdırlar.
Yıldız
Kütle (Mgüneş)
Ya.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Türk Nasa'sı kuruluyor ayrıntılı bilgi için tıklay 15 Samurai_133
Türk NASA’sı kuruluyor
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Uzay Kurumu’nun kurulması için girişim başlattı.

Hava Kuvvetleri Ko.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 5 Gezegen ile Ay 15 plasma
5 Gezegen ile Ay

Günbatımlarından sonra batı gökyüzünde çıplak gözle görülebilen 5 gezegen dizilmeye başladı. Merkür.....
Bölüm: Astronomi ve Uzay
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.