29 Nisan '17,Cumartesi
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Fen Bilimleri BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Biyoloji  > Soru ve Cevaplar Biyoloji Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Soran: mevlutgunes Puan : 250 2 Mayıs '07 12:47  
HÜCRE İLE İLGİLİ 50 ADET SORU CEVAP
Konu: Biyoloji Durum: Cevap Bekliyor  
   biyolocici 27 Mayıs '07 13:06 
cevapları yok ama işinize yarar diye düşünüyorum

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ : HÜCRE
1. Hücre:
2. Robert Hooke ……………………………………………………………… inceleyerek hücreyi keşfetmiştir.
3. Hücre teorisinde öne sürülen fikirler:

4. Hücresel organizasyon basamakları:

5. Gözle görülebilen hücreler:
6. İnsanda hiç bölünmeyen hücreler:
7. İnsanda sürekli bölünen hücreler:

8. Aşağıdaki şekillere sahip hücrelere örnekler veriniz.
Oval: İğ:
Yıldız: Silindirik:
Çokgen: Şekilsiz:
9. Hücrenin kısımları:
10. Hücre zarının görevleri:

11. Hücre zarının özellikleri:
12. Hücre zarının yapısında bulunan bileşikler çoktan aza doğru:
13. Akıcı- mozaik zar modeli hakkında bilgi veriniz.

14. Glikolipit, lipoprotein ve glikoproteinler nasıl oluşurlar?

15. Glikoproteinin görevi:

16. ………………………………. ve …………………………….. hücre zarının özgüllüğünü sağlar.
17. Hücre zarının esas yapısını ………………………………………. oluşturur.
18. Glikoproteinler ………………………………… özelliği verir ve ……………………………. görevi yapar.
19. Por:
20. Hücre zarından kolay ve zor geçen moleküller:


21. Su hücre zarından ……….…………………………………. geçer.
22. Hücre zarı üzerindeki , hücre tipine göre değişen yapılar nelerdir?
23. Hücre zarı bozulunca hangi sonuçlar ortaya çıkar.

24. Glikokaliks:
25. Doku sıvısı:
26. Hücrenin serbest yüzeyinde görülen farklılaşmalar:
27. Hücre zarında kolesterolün görevi:
28. Hücre çeperi(hücre duvarı):

29. Hücre çeperi bulunduran canlılar:
30. Hücre çeperi bulunduran canlıların bazı hücrelerinde hücre çeperi bulunmaz.Bu hücreler:

31. Bitki hücrelerinde hücre çeperi ………………………………. moleküllerinden oluşur.
32. Mantarlarda hücre çeperi yapısına ………………………………………………. polisakkariti katılır.
33. Hücre yaşlandıkça hücre çeperi ……………..………….. , çeper içinde zamanla…………………………………………………… ……………………………………………………………………..……………………………………………..……. birikebilir.
34. Hücre çeperi ve hücre zarı arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?


35. Pelikula nedir, hangi canlılarda bulunur?
36. Her hücre …………………………………..………………..…, …………………………………….…………………………………., ………………...………………………………………………….., …………………………………………………………… gibi faaliyetleri düzenli olarak yürütür.
37. Canlılarda hücrelerin şekil ve büyüklükleri ………………………………………………………………. , ………………………………………………………….. , ……………………………………………………………. göre değişir.
38. Prokaryot ve ökaryot hücreyi açıklayarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları yazınız.

39. Sitoplazma yapısında bulunan organik ve inorganik maddeler:

40. Organel:
41. Hücredeki organeller:

42. Alyuvar hücrelerinin özellikleri:

43. Lizozom yapısı:
44. Lizozom organelinin görevi:
45. Lizozom organeli en çok hangi hücrelerde bulunur?

46. Lizozomu hücredeki hangi yapılar oluşturabilir?
47. Sindirim:
48. Sindirim çeşitlerini yazarak , açıklayınız.


49. Hücre dışı sindirim yapan canlılar:
50. Hücre içi sindirim yapan canlılar:
51. Bir mantar hücresinde hücre dışı sindirim enziminin oluşması ve dışarı salınması sırasında görev alan organeller:

52. Lizozom organelinin faaliyeti ile hangi önemli olaylar gerçekleştirilir?


53. Otoliz:
54. Lizozomun bozulmasının sonuçları nelerdir?

55. Yaşlandıkça ciltte oluşan kahverengi lekelerin sebebi nedir?
56. Endoplazmik retikulumun görevi:
57. Endoplazmik retikulum çeşitleri ve bunların görevleri:


58. Hücre bölünürken endoplazmik retikulumda değişiklik olur mu?
59. Hücre yaşı ilerledikçe ER ‘deki değişikliler ve bunların etkileri nelerdir?

60. …………………………… yapan hücrelerde ER çok bulunur.

61. ER , hücrede …………………………………………………………………. tepkimeler için ayrı ayrı odacıklar oluşturur.
62. ER ‘si olmayan hücreler:
63. Golgi aygıtının yapısı:
64. Golgi aygıtı en çok hangi hücrelerde bulunur?
65. Golgisi olmayan hücreler:
66. Golgi aygıtının görevleri:

67. Golgi aygıtını hangi yapı oluşturur?
68. Kanserleşmenin sebebi:
69. Golgi bozulmasının sonuçları nelerdir?

70. Ribozom hangi hücrelerde bulunur?
71. Hücrede nerelerde ribozom bulunur?
72. Ribozomun görevi:
73. Ribozomun yapısı:
74. Ribozom en çok hangi hücrelerde bulunur?
75. ……………………………………………. ribozom bulunmaz.
76. Hücrede ribozom miktarının azalması ne gibi sonuçlar doğurur?

77. Mitokondri en çok hangi hücrelerde bulunur? Hücredeki mitokondri sayısı neye bağlıdır?

78. Mitokondrisi olmayan canlılar:
79. Mitokondri şekli çizerek kısımlarını gösteriniz.

80. Mitokondrinin neden kendine has DNA , RNA ve ribozomları vardır?
81. Mitokondrinin görevi:
82. Solunum:
83. Mitokondri en çok hangi organda rastlanır?A) Dalak B) Kalp C) Karaciger D) Böbrek E) Mide
84. Hangisine mitokondride rastlanmaz?A) Gliserol B) Yağ asiti C) Maltoz D) Aminoasit E) Fruktoz
85. Sentriyol:
86. Sentrozom hangi hücrelerde bulunur?
87. Sentrozomun görevi:
88. Sentrozomun yapısı:
89. Sentrozomu olmayan hücreler:

90. Hayvanlarda sperm kamçıları ………………………………… organeli tarafından oluşturulur.
91. Plastitler …………………………….. hücrelerinde bulunur.
92. Bulundurdukları pigment çeşidine göre plastit çeşitleri:
93. Kloroplastın yapısını çizerek kısımlarını gösteriniz.

94. Kloroplastın neden kendine has DNA , RNA ve ribozomları vardır?
95. Kloroplastın görevi:
96. Kloroplast bitkinin nerelerinde bulunur?
97. Işıksız ortamdan bitkiler nasıl etkilenirler?
98. Fotosentezin denklemini çizerek, fotosentez için gerekli maddeleri yazınız.


99. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri ve farklılıkları nelerdir?100. Kromoplastlar nasıl oluşur?
101. Kromoplastın görevleri:
102. Kromoplast bitkinin nerelerinde bulunur?
103. Lökoplastın görevleri:
104. Lökoplast bitkinin nerelerinde bulunur?
105. Lökoplastlar ışık alınca …………………………………. dönüşür.
106. Kofulun(vakuol) görevi:
107. Koful çeşitleri ve bunları bulunduran canlılar nelerdir?108. Koful bitki ve hayvanlarda nasıl farklılık gösterir?

109. Kofulu hücredeki hangi yapılar oluşturur?
110. Zarsız organeller:
111. Tek zarlı organeller:
112. Çift zarlı organeller:
113. Anabolizma yapan organeller:
114. Katabolizma yapan organeller:
115. Bölünerek çoğalabilen organeller:
116. Su üreten organeller:
117. Su tüketen organeller:
118. Miktarı hücrenin fonksiyonuna göre değişmeyen organeller:
119. Sadece hayvan hücrelerinde bulunan organeller:
120. Sadece bitki hücrelerinde bulunan organeller:
121. Ortak olarak bulunan organeller:
122. ETS bulunduran organeller:
123. DNA taşıyan organeller:
124. Enerji üreten organeller:
125. Enerji tüketen organeller:
126. Hücrede su oranı hücre yaşlandıkça…………………………………………………………
127. Bitki ve hayvanlar hücresi arasındaki farklar:

128. Bitki ve hayvanların her ikisi de …………… maddeleri …………. maddelere ve ………………… maddeleri ……………….. maddelere çevirebilirken , sadece bitkiler ………………….. maddeleri …………………. maddelere çevirebilirler.
129. Çekirdeğin görevleri:
130. Çekirdeksiz canlılar:
131. Birden fazla çekirdek taşıyan hücreler var mıdır?
132. Çekirdeğin hücredeki önemi ve görevini açıklayan amip deneyini anlatınız.133. Çekirdeğin kalıtım bilgisini taşıdığını gösteren alg (su yosunu) deneyini şekil çizerek anlatınız.

134. Çekirdeğin kısımları:
135. Çekirdek zarının özellikleri ve görevleri:

136. Çekirdek zarı hücre bölünmesi sırasında ne gibi değişikliklere uğrar?
137. Çekirdek plazmasının özellikleri:
138. Çekirdekçiğin görevi:
139. Çekirdekçik hücre bölünmesi sırasında ne gibi değişikliklere uğrar?
140. Kromatin ağı:
141. Kromozom:
142. Gen:
143. DNA:
144. Kromatit:
145. Bir kromozom şekli çizerek kısımlarını gösteriniz.146. Telomer, telomeraz:

147. Farklı canlılardaki kromozom sayıları farklı mıdır? Kromozom sayıları aynı olan canlılar var mıdır?

148. Bir canlının bütün hücrelerindeki kromozom sayıları aynı mıdır?
149. Kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bağlantı var mıdır?
150. Homolog kromozom:
151. Somatik hücre(vücut hücresi):
152. Eşey hücresi(üreme hücresi=gamet):
153. Otozom:
154. Gonozom:
155. İnsanda vücut ve eşey hücrelerinde ,otozomal ve gonozomal kromozomları gösteriniz.


156. İnsanda dişi ve erkeklerde kromozom formülü nasıl belirtilir?
157. Lokus:
158. Alel gen:
159. Baskın gen:
160. Çekinik gen:
161. Haploit hücre:
162. Diploit hücre:
163. Sürekli ve hızlı bölünen dokular:
164. Hücre ne zaman bölünür?

165. Hücrenin bölünebilmesi için yeterli büyüklüğe ulaşması gerektiğini açıklayan amip deneyini anlatınız.166. Kontrolsüz hücre bölünmesi sonucunda neler olur?
167. Hücrenin yaşam döngüsü:


168. Tek hücreli ve çok hücrelilerde bölünme neleri sağlar?


169. Hücre bölünmesi çeşitleri:
170. Mitoz bölünme görülen canlılar:
171. Mitoz bölünme safhaları:
172. İnterfaz safhasında görülen olaylar:


173. Karyokinez:
174. Profaz safhasında görülen olaylar:


175. İğ ipliklerinin yapısında hangi moleküller bulunur ve bu ipliklerin görevi nedir?

176. Metafaz safhasında görülen olaylar:

177. Anafaz safhasında görülen olaylar:
178. Telofaz safhasında görülen olaylar:


179. Sitokinez:
180. Mitoz bölünme safhalarını çiziniz.


181. Hayvan ve bitki hücrelerinin sitoplazma bölünmelerinde hangi farklılıklar vardır?

182. Mitoz sonucu kaç hücre oluşur , oluşan hücrelerin özellikleri nelerdir?

183. Mitoz sonucunda , hücrede kromozom sayısında değişiklik olur mu?
184. Ard arda görülen mitoz bölünmelerde oluşan hücre sayısı nasıl hesaplanır?

185. Endomitoz:
186. Endomitoz görülen hücre ya da canlılar:
187. Amitoz bölünme:
188. Amitoz bölünme görülen canlılar:
189. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
190. Mayoz bölünmede amaç:
191. Hayatı boyunca mayoz bölünme geçirmeyen canlılar:
192. Mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelere…………………………………………………… denir.
193. Mayoz bölünmenin safhaları:


194. Mayoz bölünmenin interfazında görülen olaylar:

195. Mayoz I ‘in Profaz I evresinde görülen olaylar:


196. Mayoz I ‘in Metafaz I evresinde görülen olaylar:

197. Mayoz I ‘in Anafaz I evresinde görülen olaylar:

198. Mayoz I ‘in Telofaz I evresinde görülen olaylar:


199. Mayoz II ‘nin Profaz II evresinde görülen olaylar:

200. Mayoz II‘nin Metafaz II evresinde görülen olaylar:

201. Mayoz II‘nin Anafaz II evresinde görülen olaylar:

202. Mayoz II‘nin Telofaz II evresinde görülen olaylar:

203. Canlılar için crossing-over olayının önemi:

204. Mayoz sonucu kaç tane hücre meydana gelir , yavru hücreler birbirine ve ata canlıya benzer mi?

205. Spermatogenez olayı ………………………………………. gerçekleşir.
206. Spermatogenezde gerçekleşen olayları yazınız?

207. Oogenez olayı ……………………………………………….. gerçekleşir.
208. Oogenezde gerçekleşen olayları yazınız?


209. Aşağıda mayoz bölünmede gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olayların mayozun hangi safhasında gerçekleştiğini karşısına yazınız?
a. İğ ipliklerinin oluşumu:
b. Eş kromozomların hücrenin karşı kutuplarına çekilmesi:
c. Homolog kromozomların hücrenin ekvatorial kutbunda sıralanması:
d. Tetrat oluşumu:
e. Krossing-over olayı:
210. Homolog ve eş kromozomları(kardeş kromatitler) karşılaştırınız.


211. Mitozda krossing over gerçekleşmemesinin sonuçları nelerdir?
212. Mitoz bölünme ile mayoz bölünme arasındaki farkları yazınız.

213. 2N= 46 olan bir hücrenin haploid kromozom sayısı, hücre tipi ( vücut veya üreme hücresi ), homolog kromozom çifti sayısı, kromatit sayısı ne olur?214. 2n = 24 kromozomlu bir hücre 2 mitoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerde birer kez
de mayoz bölünme geçirirse;
a) Toplam kromozom sayısı:
b) Sonuçta kaç hücre oluşur.
c) En son oluşan hücrelerde kaçar kromatid bulunur.
215. Hücrede neden madde giriş çıkışı gerçekleştirilir?

216. Hücre zarından küçük ve büyük moleküllü maddelerin geçişi nasıl gerçekleştirilir?


217. Enerji harcanıp harcanmamasına göre hücrede görülen taşıma çeşitleri:
218. Pasif taşıma:
219. Pasif taşıma ile taşınan maddeler:
220. Pasif taşımanın özellikleri:

221. Pasif taşıma çeşitleri:
222. Difüzyon:
223. Difüzyona örnekler veriniz.


224. Difüzyon hızı nelere bağlıdır?

225. Kolaylaştırılmış difüzyon:
226. Kolaylaştırılmış difüzyona örnek vererek, bu olayı bir şekille anlatınız.227. Osmoz:
228. Osmozu bir deneyle açıklayınız.

229. Osmotik basınç:

230. Osmotik basıncı artıran ve azaltan sebepler nelerdir?

231. Bitki hücrelerinde glikozun nişastaya dönüştürülmesi hangi sonuçları doğurur?

232. Saf suyun osmotik basıncı ……………………………………..
233. Osmotik basınç bir ortamın su yoğunluğu arttıkça …………………………………..
234. İzotonik ortam (izotonik çözelti ):
235. Canlıların yaşayabildiği yoğunluğa sahip olan ortam ………………………………. ortamdır.
236. Hipertonik çözelti:
237. Plazmoliz:
238. Hipotonik çözelti:
239. Deplazmoliz:
240. Turgor:
241. Turgor basıncı:
242. Turgor basıncı bir ortamın su yoğunluğu arttıkça …………………………………..
243. Emme kuvveti:
244. OB > TB:
245. OB < TB:
246. OB = TB:
247. Hemoliz:
248. Diyaliz:
249. Böbrek hastaları neden diyaliz makinesi ile tedavi görürler?250. Aktif taşıma:
251. Aktif taşıma yapan canlılara ya da hücrelere örnek veriniz.


252. Aktif taşıma çeşitleri:
253. Aktif taşımanın özellikleri:


254. Sürekli aktif taşıma yapan hücrelerde ………………………………………….. organeli fazla bulunur.
255. Hücre zarından gerçekleşen aktif taşımayı bir şekille gösteriniz.256. Madde alış-verişi deneylerinde neden bağırsak kullanılır?
257. Büyük moleküllü maddelerin taşınması hangi aktif taşıma çeşitleri ile olur?

258. Endositoz:
259. Fagositoz:
260. Hangi canlılar ya da hücreler fagositoz yaparlar?

261. Pinositoz:
262. Hangi canlılar ya da hücreler pinositoz yaparlar?

263. Ekzositoz:
264. Hangi canlılar ya da hücreler ekzositoz yaparlar?
265. Endositoz yapamayan canlılar:
266. Hücre zarının yüzeyi endositozla …………………………………….. , ekzositozla ……………………………….
267. Biyosentez:
268. Metabolizma çeşitleri:
269. Anabolik reaksiyon:
270. Anabolik reaksiyonlara örnekler veriniz.

271. Katabolik reaksiyon:
272. Katabolik reaksiyonlara örnekler veriniz.

273. Bazal metabolizma:
274. Bazal metabolizma nasıl ölçülür?

275. Bazal metabolizma hızı nelere bağlıdır?

276. Besinler hücreye alınışından atılışına kadar hangi yolları izler?
277. Nukleus: Liz:
Karyo: Trof:
Hetero: Homo:
Somatik:
278. ( ) Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.
( ) Sinir hücreleri oldukça büyük hücrelerdir.
( )Hücre zarı ancak elektron mikroskobu ile görülebilir.
( ) Hücre zarındaki glikoproteinler hücrenin kimliğini belirleyen özel işaretlerdir.
( ) Hücre zarı kendini belli oranda tamir edebilir.
( ) Küçük değerlikli moleküller , büyük değerliklilere göre daha zor geçer.
( ) ER hücreyi mekanik basınçtan korur.
( ) Hiç bölünmeyen hücrelerin hacimlerinde artış görülebilir.
( ) İri vücutlu canlılarda , hücreler daha büyüktür.
( ) İri vücutlu canlılarda hücre sayısı daha fazladır.İYİ ÇALIŞMALAR… ………………..
Biyoloji Öğrt.
    
   Cevap / Mesaj Yazma:  
 
Mesaj türü:
  Cevap   Mesaj
Mesajınız:
 
Cevap: Soru sahibi verdiğiniz cevabı olumlu yada olumsuz onaylamadığı müddetçe soruyu başka cevap yada mesajın girilmesine izin vermiyecek şekilde kitler. Cevabınız reddedilirse SoruPuanı / 5 up(uzman puanı) bakiyenizden kesilir.
Mesaj: Soruyu başka cevaplara kitlemez fakat soru sahibi tarafından cevap olarakda kabul edilebilir.
Mesaj Yazımı: Mesajınız dilediğiniz uzunlukta olabilir. Mesajınızın görünümünü düzenlemek istiyorsanız <font>,<b>,<u>,<i>,<ul>,<li> html taglarını başlarına + işareti koyarak kullanabilirsiniz.
Örnek: +<b>bu kısım kalın yazılır+</b>ama bu kısım değil

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın
     
Bu soru için verilen cevaplardan beni haberdar et!

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hücre 50    byzamane00
Bir hücre kendisi için gerekli olan maddeyi dış ortamdan nasıl alır?Kim almasını söyler?Nasıl seçer?.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kloroplast 250    mlk-81
kloroplast ın görevi nedir???.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bioloji 250    mlk-81
otoliz hangi organel tarafından nasıl gerçekleşir??.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Biyolojik Çeşitlilik 250    BequMm..
Bazı canlılar aynı türe ait olmadıkları halde çiftleşebilir ve yavru meydana getirebilirler.Bu canlılar hangileridir ? Çiftleşme.....
Bölüm: Biyoloji
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bakteri 250    GülÇe
bazı bakterilerin hücre duvarlarını saran kapsülleri bulunur. bu kapsüller bakterilere hangi yararı sağlar?.....
Bölüm: Biyoloji
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... insan klonlama 250    FERISH
insan klonlamanın avantajları ve zararları hemen cevap istiyorum..... ödevim var liütfen ayrıntılı olsun ve maddeler halinda .....
Bölüm: Biyoloji
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bitkisel doku 250    anil_yanar
1.parankima hücreleri
2.odun borusu hücreleri
3.meristem doku hücreleri
4.sert doku
5.soymuk borusu hücreleri

yukarıda ve.....
Bölüm: Biyoloji
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mitokondri 250    sümeyrademir
mitokondri hangi canlılarda bulunur
.....
Bölüm: Biyoloji
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... mitokondri 250    sümeyrademir
mitokondri hangi canlılarda bulunur
.....
Bölüm: Biyoloji
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... karma bezler 250    runye
karaciğer neden holokrin salgı epiteline girer.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... gen 30 altuğkaan
Gen, genel anlamıyla bir kalıtım birimidir. Bir tanıma göre gen, genom dizisinde yeri tanımlanabilen, transkripsiyonu yapılan, d.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... fotosentez(bunları bilen oks "dede oss dede 1.olu 50 caglar_25801
bu deste bilmeniz gereken üç sey vardır
1)fotosentez/? de ne girer ne çıkar
2)nasil olur?
3)nerede gerçeklesir
.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Biyoloji Olimpiyatı Soruları 10 cemguneri
4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları
1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangi.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... hücre organelleri 50 bahard17
Hücre Organcıkları ya da Organeller, hücre biyolojisi söz konusu olduğunda, ökaryot hücrenin sitoplazmasında asılı halde duran v.....
Bölüm: Biyoloji
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... turler 50 caglar_25801
türler, oldukça buyuk bsir alanı kaplar.7 bolumde incelenen turler buyuktenkuçuğe doğru sırasıyla ALEM,ŞUBE,SINIF,TAKİM,AİLE,CİN.....
Bölüm: Biyoloji
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... lise dersleri biyoloji sunuları 50 overseer000


biyoloji lise 1-2-3 dersleri ile ilgili power point sunuların linkleri (22 adet sunu)
not : sunuları indirebilirsiniz.

i.....
Bölüm: Biyoloji
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kanser 50 s_ucar
İnsan vücudunda, somatik hücreler(vücut hücreleri,2n) ve germ hücreleri(üreme hücreleri,n) olmak üzere iki çeşit hücre vardır.Ge.....
Bölüm: Biyoloji
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Karbon Döngüsü 40 AnkaraFenLisesi
Tüm canlılar, karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden oluşur. Yani, karbon döngüsü oldukça önemlidir. Karbonun değ.....
Bölüm: Biyoloji
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Azot Döngüsü 45 AnkaraFenLisesi


Yaşamın başlangıcından beri, atmosfer ve okyanuslar azot içerir. Azot canlılar için önemli bir maddedir. Çünkü, protein.....
Bölüm: Biyoloji
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... DNA 30 kaplan2
Bir insanın saç şeklinin,göz renginin,kemik yapısının,kan grubununve bunun gibi bir çok özelliklerin ortaya çıkmasında nükleik a.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOTOLİZ 50 VESİLİTO22
FOTOSENTEZ DE FOTOLİZ OLAYINDA KAÇ TANE SU MOLEKÜLÜ GİRER? EĞER ÇIKAN SUYUN OKSİJEN KAYNAĞI KARBODİOKSİT İSE FOTOLİZ SONRASINDA .....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıNSAN SAğLIğI ıLE ıLGıLı 75 HALDESKOLEY
TIPTA KULLANILAN KYMYASAL MADDELER VE KULLANIM ALANLARI.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... AKRABA EVLıLıKLERıNıN SONUÇLARI 75 Selin Bilgiç
AKRABA EVLYLYKLERYNYN GENETYK SOUÇLARI.....
Bölüm: Biyoloji
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... FOTOSENTEZ NEDİR,NASIL OLUŞUR? 30 berkay_aysan
TANIM: Yeşil yapraklı bitkilerin inorganik maddeler(su, karbondioksit) ışık enerjisi ve klorofil yardımı organik besin üretmeler.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bitki yaprağında kendi resminizi görmek istermisin 25 static angel
önce resminizi olan bir film negatifini bir çiçe?in yapra?y üzerine kenarlaryndan yapy?tyryyorsunuz.bi kaç gün bitkiyi güne?te b.....
Bölüm: Biyoloji
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bilim karsitligi boyle yapilir 25 genolog
Eller gider aya biz gideriz yaya! Sözü niye söylenmiş?
Bu sözü söyleyenlerin arasında sen de var mısın? Olup olmadığına bu yazı.....
Bölüm: Biyoloji
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Kim demis akraba evliligi kotu diye? 25 genolog
Kim demis akraba evliligi kotu diye?
Sen de mi kötü diyorsun? O zaman bu yazıyı muhakkak okumalısın.
Akraba evliliklerine yapi.....
Bölüm: Biyoloji
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.