28 Mayıs '17,Pazar
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Eğitim Grupları BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Lise  > Dersler Lise Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: PORTY Puan : 75 kp 22 Nisan '04 19:55  
 
KİMYA BİLİMİNE KATKIDA BULUNAN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ÜNLÜ BİLİM ADAMLARI

Joseph Black (1728-1799)
Joseph Black, 16 Nisan 1728'de Fransa'nın Bordeux kentinde doğmuş olan İngiliz kimyacı ve fizikçidir. "Sabit Hava" olarak adlandırdığı karbondioksit gazını tanımlamış, gizli ısı kavramını geliştirmiş ve bikarbonatları bulmuştur.
İskoç kökenli olmasına karşın Belfast'da doğmuş olan babası, Bordeux'da şarap ticaretiyle uğraşıyordu. İlköğrenimini Belfast'da tamamlayan Joseph, daha sonra Glasgow Üniversitesi'nde tıp ve doğa bilimleri öğrenimi gördü. Burada William Cullen'den kimya dersleri aldı. Cullen ile arasında kısa sürede öğretmen öğrenci bağını aşan bir profesör asistan ilişkisi kuruldu. Black, 1751'de tıp çalışmalarını tamamlamak üzere Edinburg'a geçti. 1756'da Glasgow'da kimya öğretmeni olarak Cullen'den boşalan yere atandı. Aynı zamanda anatomi profesörlüğüne getirildi ama bu görevin yerine tıp kürsüsüne geçmeyi yeğledi. Ayrıca hekim olarak da çalıştı.
Bilinen havadan ayrı bir gazın (Karbondioksit) bulunduğunu gösteren deneyleri, Lavosier'in buluşlarının ve modern kimyanın habercisiydi. 1756'da yayımlanan makalesinde zayıf alkalilerin (Karbonatlar), karbondioksit yitirdiklerinde yakıcı (güçlü alkali) özellik kazandıklarını; yeniden karbondioksit aldıklarında ise, yeniden zayıf alkali durumuna geldiklerini gösterdi.
Karbondioksit'in asit gibi etkide bulunduğunu, mayalanma (Fermantasyon), soluma ve odunkömürünün yanması sonucunda da elde edildiğini belirleyen Black, bu gazın havada da bulunması gerektiği sonucuna vardı.
Black'in Glasgow'daki çalışmaları, sonunda gizli ısı kavramını geliştirmesiyle sonuçlandı. Buzun erirken herhangi bir sıcaklık değişimi olmadan ısı aldığını fark etti ve bu ısının buz parçacıklarıyla birleşerek gizli hale geçtiğini öne sürdü. Bu varsayımın doğruluğunu nicel olarak 1761'de kanıtladı ve bu kuramı derslerinde aktarmaya başladı. Black'in bu konuda hiçbir ayrıntılı yayını bulunmamasına karşın, arkadaşı James Watt, yoğunlaştırıcı buhar makinesini geliştirirken kuşkusuz bu görüşlerden etkilenmişti.
Black, kütlesi eşit olan değişik cisimleri aynı sıcaklığa ulaştırmak için değişik miktarlarda ısı gerektiğini de saptadı ve böylece özgül ısı kuramına ulaştı.
Black'in dersleri, ölümünden (10 Kasım 1799, Edinburg-İngiltere) sonra kendi notlarına öğrencilerinin notları da eklenerek kaleme alındı ve hem arkadaşı hem de meslektaşı olan John Robinson tarafından biyografik bir önsözle birlikte "Lectures on The Elements of Chemistry, Delivered in The University of Edinburgh (Kimyanın Unsurları Üzerine Edinburg Üniversitesi'nde Verilen Dersler)" adıyla 1803'de yayımlandı.
Antoine Laurent Lavoisier (1743
1794)
Daha önceki deneysel çalışmalar bir tarafa kimyanın gerçek anlamda bilimsel nitelik kazanması Lavosier'in Kimya Bilimine Giriş adlı kitabı ile mümkün olmuştur.
Lavosier, bilim dünyasında ilk önce yanma olayına ilişkin geliştirdiği teoriye ün kazanır. Lavosier, araştırmalarına başladığında Kimya'da antik Yunanın maddeye ait dört element olan toprak,su, hava, ateş ile yanmaya ilişkin "Hogiston" kuramı geçerli idi: Bir tahta parçası yandığında duman-alev çıkarır, yanan nesne bir miktar kül bırakıp yok olur. Yanma, yanan maddenin "ateş maddesi" (phologistan) çıkarması demek. Geriye en az kül bırakan maddeler phologistan bakımından en zengin maddelerdir.
O zamana kadar yanma olayını açıklamadaki güçlüğün sebebi havadaki gazlara ilişkin bilgi eksikliğinden idi. Lavosier, kapalı bir kapta fosfor yakınca gazın ağırlığının değişmediğini, oysa havanın içeri girmesiyle beraber gazın ağırlığının arttığını saptamıştı. Ama bu gözlem, kuramsal ve doyurucu bir açıklama bekliyordu.
Priestley'in "yetkin gaz" dediği oksijenin gerçek önemini anlayan bilim adamı yine Lavoisier olmuştur. Priestley'in deneylerini tekrarlar. Bir önceki deneyini iletir: Yanmadan sonra oluşan civa oksidi (calx) tarttıktan sonra daha fazla ısıtır. Kora dönüşen kırmızı oksidin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu geriye civa taneciğiyle bir miktar "elastik akacı" kaldığını saptar. Yetkin gaz denilen şey bu idi. Bu artığın ağırlığı ile civarın ilk aşamada ısıtılmasından azalan hava ağırlığının da eşit olduğunu gördü. Bunun anlamı: Yanma, yanan maddenin phologistan salmasıyla değil, oksijenle birleşmesiyle gerçekleşir.
Bu bağlamda Lavosier'in birşey keşfetmesinden bahsedilemez. Daha çok, başkalarının bulduğu nesne ve olguları açıklayan, kimyasal bileşime açıklık getiren bir kuram oluşturmak, nesneleri adlandırmada yeni bir sistem kurmasından bahsedilebilir.
Jön Jacob Berzelius (1779-1848)
Berzelius, çağdaş kimyanın öncülerinden sayılan bir bilim adamıdır. Kimyaya en önemli katkıları, atom ağırlıklarının belirlenmesi, çağdaş kimyasal simgeleri ve elektrokimya kuramını geliştirmesi, bir çok yeni elementi bulup ayırması, klasik çözümleme tekniklerine katkısı, terimlerini de kendisinin önerdiği izomerlik ve kataliz konusundaki araştırmalarıdır. Bilimde deneysel yaklaşımın en katı savunucularından olan Berzelius, her yeni kuramın, kimya alanındaki bütün bilgi birikimiyle uyumlu ve tutarlı olması gerektiğini savunmuştur.
Berzelius, daha çocukluk yıllarından başlayarak kimyaya büyük ilgi duymasına karşın Upsala Üniversitesi'ndeki tıp öğreniminde başarısızlığın eşiğine kadar geldi. Fizik derslerindeki üstün başarısı dışında en düşük notları alarak, 1802'de tıp doktorasını güçlükle tamamlayabildi ve Stockholm Üniversitesi'nde tıp, botanik ve eczacılık asistanı olarak çalışmaya başladı. 1807'de profesörlüğe getirildi. Ertesi yıl Stockholm Kraliyet Bilimler Akademisine seçildi. 1818'de de Akademi'nin daimi sekreteri oldu. 1815-1832 yılları arasında Stockholm'deki Karolinska Kraliyet Tıp ve Cerrahi Enstitüsü'nde Kimya profesörlüğü yapan Berzelius'a, 1835'te İsveç Kralı XIV.Karl tarafından "Baron" ünvanı verildi.
Berzelius, kimyasal bileşiklerin yapısını çözümlemeye 1807'de başladı. Öğretim görevinden arta kalan zamanlarında evinin mutfağında kurduğu laboratuvarın yetersiz olanaklarıyla ve kendi geliştirdiği tekniklerle çalışarak 10 yıl içinde 2000 kadar bileşiği inceledi. Bütün çalışmalarında katlı oranlar yasasını, atom kuramını, eşbiçimlilik (İzomorfizma) ilkelerini ve Gay-Lussac'ın birleşen hacimler yasasını dayanak noktası olarak alan Berzelius, bütün öbür elementlerin atom ağırlıklarının belirlenmesinde oksijenin atom ağırlığını temel birim olarak kabul etti. Bu çalışmalarının ürünü olan birleşen oranlar ve atom ağırlıkları tablosu 1818'de yayımlandı; 1926'da yeniden gözden geçirilerek, bugünkü değerlere çok yakın bir kesinliğe ulaştı.
Berzelius, elementlerin atom ağırlıklarını belirlerken bir yandan da çeşitli eriyiklerin elektroliziyle ilgili deneylere başladı. Bu çalışmaların sonucunda, bileşiklerin artı ve eksi elektrik yüklü iki ayrı bileşenden oluştuğunu öne süren Elekrokimyasal İkicilik (Dualizm) Kuramı'nı geliştirdi. Varsayımını, inorganik bileşiklerin yanı sıra organik bileşikleri de kapsayacak biçimde geliştirmeye çalışırken, Kimyasal Kök Kuramı'nın doğuşuna katkıda bulundu.
Berzelius, seryum (1803), selenyum (1817) ve toryum (1828) elementlerini buldu; silisyum (1823), zirkon (1824) ve titan (1825) elementlerini ayırdı; mineralleri kimyasal bir temele göre sınıflandırdı. Ayrıca tellür, vanadyum, molibden, tungsten, uranyum ve daha başka elementlerin bileşikleri üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptı. Kimya laboratuvarlarına su banyosu, kurutucu, yıkama şişesi, filtre kağıdı, kauçuk hortum ve üfleç tekniklerini kazandırarak ağırlıksal çözümlemenin temellerini attı.
Stockholm Akademisi'nin bülteni Transactions'da çoğu İsveç dilinde olmak üzere 250'den fazla özgün makalesi yayımlanan Berzelius'un kimya ve fizik bilimlerindeki gelişmelere ilişkin raporları ve beşinci baskısını yapan, bu arada Almanca ve Fransızca'ya da çevrilen kimya ders kitapları, o dönemde kimyanın gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir. Berzelius, 7 Ağustos 1848'de Stokholm'de hayata veda etmiştir.
Otto Hahn (1879-1968)
Otto Hahn, radyokimyacı Fritz Strassmann ile birlikte çekirdek bölünmesi (Fizyon) olayını keşfeden Alman kimyacıdır. 1944 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Hahn, 1966'da da Strassmann ve Lise Meitner ile birlikte Enrico Fermi Ödülü'nü paylaşmıştır.
Bir camcının oğlu olarak 8 Mart 1879'da Frankfurt'ta doğan Otto Hahn, ailesinin mimar olmasını istemesine karşın, Marburg Üniversitesi'nde kimya öğrenimi gördü. 1901'de doktora çalışmasını tamamladı. Bir yıllık askerlik görevinin ardından aynı üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı.
1904'te İngilizce öğrenmek amacıyla Londra'ya gitti ve University College'da radyoaktivite konusunda araştırmalar yapan Sir William Ramsey'in yanında çalıştı. Ramsey'in kendisine araştırması için verdiği işlenmemiş Radyum üzerinde çalışırken, radyotoryum adını verdiği yeni bir radyoaktif madde buldu. Bu başarısından ve Ramsey'in övgülerinden cesaret alan Hahn, radyoaktiflik konusundaki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ramsey'in desteğiyle Berlin Üniversitesi'nde görevlendirildi ama yeni görevine başlamadan önce, radyoaktiflik konusunda daha fazla deneyim kazanmak amacıyla Montreal'de Ernest Rutherford'un yanında birkaç ay çalışmak üzere Kanada'ya gitti. 1906'da Almanya'ya dönüşünden kısa bir süre sonra Avusturyalı fizikçi Lise Meitner, Hahn'a katıldı ve iki bilimadamı birlikte çalışmaya başladılar. Beş yıl sonra Hahn ve Meitner, Berlin-Dahlen'de yeni kurulmuş olan Kaiser Wilhelm Kimya Enstitüsüne geçtiler. Hahn, enstitünün radyokimya bölümünün başına getirildi.
1913'te Stettin Kent Meclisi başkanın kızı Edith Junghans ile evlenen Hahn, ertesi yıl I.Dünya Savaşı nedeniyle askere alındı ve 1915'te Avrupa cephelerinin kimyasal savaş uzmanlığına getirildi.
Savaştan sonra Hahn ve Meitner, protaktinyum adını verdikleri yeni bir radyoaktif element bulduklarını açıkladılar. O güne değin hemen hemen tüm doğal radyoaktif elementler bulunduğundan, Hahn, bundan sonraki çalışmalarını, radyoaktif yöntemlerin kimya sorunlarına uygulanması alanında yoğunlaştırdı.
1934'te Hahn, en ağır doğal element olan uranyumun nötronlarla bombardıman edilmesi sonucunda birkaç radyoaktif ürünün oluştuğunu bulan İtalyan fizikçi Enrico Fermi'nin çalışmasıyla ilgilenmeye başladı. Fermi, bu ürünlerin uranyuma benzeyen yapay elementler olduğunu sanıyordu. Hahn ve Meitner, genç Strassmann'ın da yardımıyla, ilk bakışta Fermi'nin yorumuyla uyum içinde olan ama anlaşılması gitgide güçleşen sonuçlar elde ettiler. 1938'de Meitner'in Nazilerin Yahudiler üzerinde uyguladığı soykırımdan kurtulmak için Almanya'dan kaçmasına karşın, Hahn ve Strassmann, çalışmalarını sürdürdüler. İki bilim adamı, 1938'in sonunda önceki beklentinin tersine, uranyumun ürünlerinden birinin daha hafif olan radyoaktif baryum elementi olduğunu buldular ve bunun, uranyum atomunun daha hafif iki atoma bölündüğünü kanıtladığını anladılar. Hahn, bu çalışmanın bir dökümünün Lise Meitner'e gönderdi. Yeğeni Otto Frich ile birlikte çalışan Meitner, bu süreci tanımlayarak çekirdek bölünmesi olarak adlandırdı.
II.Dünya Savaşı başlamadan önce bilim adamları, bu buluşun yol açabileceği çok önemli sonuçları kavramışlardı; bu nedenle savaş sırasında Almanya'da çekirdek bölünmesinden askeri amaçlarla yararlanmanın yollarını aramak üzere bir grup kuruldu. Bu arada Hahn'ın da kendi araştırmalarını sürdürmesine izin verildi. Savaştan sonra öbür nükleer bilimadamlarıyla birlikte İngiltere'ye götürülen Hahn, 1944 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandığını öğrendi, ama 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atıldığını öğrenince derinden sarsıldı.

Almanya'ya dönüşünde eski Kaiser Wilhelm Derneği'nin (Günümüzde Max Planck Bilimi Geliştirme Derneği) başkanlığına getirilen Hahn, nükleer silahların daha fazla geliştirilmesine ve denenmesine karşı bir kampanya başlattı. Pek çok ünvanla onurlandırıldı. 1966'da Meitner ve Strassmann ile birlikte Enrico Fermi Ödülü'nü paylaştı. 1951 yılında Türkiye'de "Atom Enerjisi ve Atom Parçalanması" adıyla bir kitabı yayımlanmıştır. Hahn, 29 temmuz 1968'de Göttingen'de yaşama veda etti.
Çekirdek Bölünmesi: Ağır atom çekirdeklerinin, kendiliğinden veya nötronlarla reaksiyona girerek, toplam kütleleri reaksiyondan önceki kütleden daha az olan atom ve parçacıklara bölünmesi ve kaybolan kütlenin enerjiye dönüşmesidir.


 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Lise 2471 kişi okuyup oyladı: Normal   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... öğremenim bana aşık galiba 100    pışt ne bakıyon
ya arkadaşlar çok özür diliyom ama ben bi lise öğrencisiyim ve kızım. bizim okulda bi hoca var.tarih hocası. bizim derse girmiy.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... soru 250    mevlutkeles
f(x-2001/x-2002)=x-2000 ise f ^-1(x) nedir?(f üssü -1 ).....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... endokrin bezler 250    aslanrambo
insan vucudundaki endokrinbezler ve salgıladıkları hormonlar neleridr?.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarih 250    SERAP CANO
ziştavi anlaşması kimler arasında imzalandı
önemi.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... OSM-MEMLÜK İLİŞKİLERİ///1479 İSTANBUL ANT. 250    enoses72
OSMANLI-MEMLÜK ilişkilerinin Fatih döneminde tamamen gerginleşmesinin nedenleri nelerdir?

1479 İstanbul antlaşmasının osmanlı.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İSTNBULUN FETHİ? 250    enoses72
İstanbulun fethinin Avrupayı kültürel,siyasal ve ekonomik yönden etkileyen sonuçları nelerdir?
İstanbulun fethinden sonra Fatih.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İSTANBULUN FETHİ 250    enoses72
İstanbulun fethinin Avrupayı kültürel,siyasal ve ekonomik yönden etkileyen sonuçları nelerdir?
İstanbulun fethinden sonra Fatih.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... matematikle ilgili bi soru konu:karmaşık sayılar 250    rock princess
Z=x+yi olmazk üzere mutlak Z =9 mutlak değer içinde Z-3-4i ifadesinin en küçük değeri nedir?.....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... polinomlar 250    dumlucali
3.dereceden p(x)polinomunun x kare-2ile bölümünden ax+b ise p(x) polinomu nedir?.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dil anlatım ödevim.. (çok acil ltfen yardım edin) 250    nurr_ysg
bir tema belirleyip onu anlatım türlerine göre(öyküleyici,betimleyici, destansı,emredici,öğretici,açıklayıcı,tartışmacı,kanıtlay.....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Masal Türü ve Masal Türünün Özellikleri 50 giresunluselin
* Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal terimi öncelikle, Sindirella, Çizmeli Kedi gibi sözlü geleneğ.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BATI'DAKİ RÖNESANS İLE TANZİMAT HAREKETİNİN BENZER 30 giresunluselin

• Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır. Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır.

• Rönesans hareke.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... edebiyat 20 giresunluselin
ŞİNASİ VE ALİ SUAVİ'NİN FİKRÎ, EDEBÎ YÖNLERİ İLE KİŞİLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLI VE ORTAK YÖNLERi
.Şinasi yol açıcı, yenileşmeyi.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Osm. Duraklama Dönemi Ders Notları 50 NokTa_61
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ (1579 – 1699)

DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

- III. Murat (1574 –1595)
- III. Mehmet (1595 – 16.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lise2 DağıLMa DöNeMi 30 NokTa_61
DAĞILMA VE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ(1792-1918)

DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

III. Selim (1789 – 1807)
IV. Mustafa (1807 – 1808)
I.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRK DİL KURUMU 50 alfonso75
TÜRK DİL KURUMU
Her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. Aynı zamanda bilimsel, d.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... divan edebiyatı 35 selin_10
DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

1. GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biç.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... permutasyon kombinasyon 30 safakersoy
I. PERMÜTASYON
A. SAYMANIN TEMEL KURALI
1) Ayrık iki işlemden biri m yolla, diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden bi.....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Teoremler 30 bahard17
Teorem: Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.
4 üçgen ve ortadaki karenin alanı topla.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... öss coğrafya 20 ahmetaydin13
1. SICAK İKLİM TİPLERİ : ( Ekvatoral - Savan - Muson - Çöl )

A) EKVATORAL İKLİM ( Tropikal İklim ).....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... faktöriyel 30 a_s_i_gamzelim
9!+7!/9!-7!=9.8.7!+7!/9.8.7!-7!=7!(9.8.+1)/7.(9.8-1)=73/71
.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıki sayıyı toplama 5 Asparagas_19
Private sub comman1_click()
top = a + b
print top
End sub
End
.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bakalım bu soruyu kim çözecek? 30 Kıvançöncel
Ezgi cebindeki parasının 1. gün 1\2'sini 2.gün kalan parasının 1\4'ünü , 3. gün 1\6'sını harcıyor.Geriye 2.200.000 lirası kaldığ.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EKONOMİK KULLANİŞLI LAZERLİ ALARM(TÜRKİYE BENİ KEŞ 60 özkan kara
ARKADAŞIM YAPMAN GEREKEN İŞ IŞIĞA DUYARLI B,İR GECE LAMBASI ALMAK.BİRDE NORMAL BİR LAZER.BU AYGITI KAPI VEYA ARCINIZA,ODANIZA K.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BÜYÜK DEVRİM BENZİNSİZ ÇALIŞAN ARAÇI BEN YAPTIM(BE 75 özkan kara
arkadaşlar önce bunu bir maket üzerinde denemelisiniz.bunun için yapamanız gereken oyuncak kumandalı bir araba alarak onun motor.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sis Bombası 75 haber
Basit ve Etkili bir sis bombası yapmak için ilk başta aşağıdaki malzemeleri temin ediniz
4 parca şeker
6 parca potasyum nitr.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Nesir Bilgisi Konu Testi 75 sayha
Konu Testi : Nesir Bilgisi Konu Testi1. Herhangi bir konuda görüs ve düsünceyi ileri süren, savunan, destekleyip kanitla.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... LİSE 3 Edb.Yazılı Örneği 60 sayha
Asâletini Kaybeden İrfan

İrfanı hisarla kuşatmış Doğu, mâbede bezirgân sokmamış. Yıllarca davar gütmüş, odun taşımış çömez........
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Roman İncelemesi 75 sayha
Romanın Adı: NUR BABA
Yazarı : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Nur Baba romanı bir Bektaşi şeyhiyle genç bir muhibbesi .....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 2008 öss için bölüm+puanlar 10 "lemon"
2008 öss'de istediğiniz bölüm için yaklaşık olarak kaç puan almanız gerektiğini bu adresten öğrenebilirsiniz,önce puan türünü so.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EDEBİYAT 25 reredan
ŞİİR TÜRLERİ


hece ölçüsü şiirdeki hece sayısı ile bulunur dizedeki sesli harfleri sayınız.


nazım biçimi şiirin nasıl y.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Gelecekte kendini mahkemelerde avukat görmek istey 10 poh_poh_perisi
AVUKAT
_________________________________________________________

TANIM

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişki.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... psikolok olmak isteyenler; bakmadan geçmeyin.... 20 poh_poh_perisi
PSİKOLOG
_________________________________________________

TANIM

İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçleri.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarihte zorlananlara 15 tebessüm-burcu
tarih dersine çalışırken konu başlıklarına çalışınız özellikle lise 1de başarınız çok çalışmaya değil teknik yani çıkabilecek so.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Soz sanatları, bi bakın derim:) 25 shntg
SÖZ SANATLARI

Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için ba.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... denklemler hiç sorununuz kalmayacak 25 mekansiz_saibano
?yklarda verilenleri i?lemde yerine koyarak yapyn.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... çözülmemis soru kalmayacak 25 köksal_zaagaa

ip ucuna gerek yok butün sorularınızı bana yollarsanız cevapları size açık sekılde yollanacaktır
zaagaa@mynet.com .....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Yazılılar 15 hselcukkacar
Yazılılarda her soruya mutlaka cevap verin, hiçbir zaman boş soru bırakmayın. Bu sizin öğretmenin gözünde yükselmenizi ve azda o.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarihteki halifeligin kaldirilmasi ile ilgili 25 snitch
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924). Saltanatın kaldırılmasından ve Mehmet VI Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılmasından sonra, .....
Bölüm: Lise
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.