28 Mayıs '17,Pazar
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Eğitim Grupları BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     Lise  > Dersler Lise Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 

Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Yazan: sayha Puan : 75 kp 3 Ağustos '02 10:30  
 
Aşağıdaki cümlelerdekikelimeleri kök ve eklerine ayırarak inceleyelim. Farzedelim sınavı kazandın nasıl okuyacaksın?
okuyacaksın
oku: fiil kökü
-y: kaynaştırma harfi (yardımcı ses)
-acak: kip eki, çekim eki
-sın: şahıs eki, çekim eki
b. Arkadaşlık hiç ölmeyen hep yaşayan bir armağandır.
arkadaşlık
arka: isim kökü
-daş: isimden isim yapım eki
-lık: isimden isim yapım eki
yaşayan
yaş: isim kökü
-a: fiilden isim yapım eki
-y: kaynaştırma harfi
-an: fiilden isim yapım eki
c. Öğretmen, çocuğun bu ters cevabını olgunlukla karşıladı.
olgunlukla
ol-: fiil kökü
-gun: fiilden isim yapım eki
-luk: isimden isim yapım eki
-la: çekim eki
karşıladı.
karşı: isim kökü
-la: isimden fiil yapım eki
-dı: kip eki, çekim eki
d. Bilinen konuları tekrarlamanın gereği var mı?
konuları
konu: isim kökü
-lar: çoğul eki, çekim eki
-ı: hal eki, çekim eki
tekrarlamanın
tekrar: isim kökü
-la: isimden fiil yapım eki
-ma: fiilden isim yapım eki
-n-: kaynaştırma harfi
-ın: ilgi hali, çekim eki
e. Mataramdaki suyun bitmemesini istiyordum.
mataramdaki
matara: isim kökü
-m: iyelik eki, çekim eki
-da: hal eki, çekim eki
-ki: aitlik eki, çekim eki (devamında "su" kelimesi olmasaydı ilgi zamiri olurdu)
bitmemesini
bit-: fiil kökü
-me: fiilden fiil yapım eki (fiili olumsuz yapan –me eki –fiilden isim yapan isim-fiil ekiyle karıştırılmamalıdır)
-me: fiilden isim yapım eki
-s-: kaynaştırma harfi
-i: iyelik eki, çekim eki
-n-: kaynaştırma harfi
-i: hal eki, çekim eki
istiyordum
isti(e)-: fiil kökü (iste- fiilindeki –e sesi daralmış ve –i olmuştur)
-yor: kip eki, çekim eki
-du: kip eki, çekim eki
-m: şahıs eki, çekim eki
f. Yayın hayatı sona eren gazetemizin başarıları çoktu.
Gazetemizin
Gazete: isim kökü
-miz: iyelik eki, çekim eki
-in: ilgi hali, çekim eki
çoktu
çok: isim kökü
-tu: ek-fiil (isme gelir ve onu yüklem yapar), çekim eki
SORU: 2-Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki ses olaylarını yazınız.
• İkinci resim sergisi sanat çevresinde büyük ilgi gördü.
Çevresinde: çevir-esinde: orta hece ünlüsü düşmesi
• Dağın doruğuna ulaştık.
Doruğuna: doruk-una: ünsüz yumuşaması
• Unutkan bir insandı.
Unutkan: unut-gan: ünsüz benzeşmesi (sertleşmesi)
• Kamburluğun sebepleri araştırılıyor.
Kamburluğun kanbur-luk-un: iki ses olayı var kanbur: kambur dudak ünsüzlerinin benzeşmesi kamburluk-un: ünsüz yumuşaması
• Fırında sütlaç var mı? Çocuğun benzi sararmıştı.
sütlaç: sütlü+aş: ünlü aşınması
benzi: beniz-i: orta hece ünlüsü düşmesi
sararmıştı: sarı+ar: ünlü aşınması sararmış-dı: ünsüz benzeşmesi
• Sizleri affetmeyi isterdim. Bu düpedüz sahtekârlık.
affetmeyi: af+etmek: ünsüz türemesi
düpedüz: düpdüz: ünlü türemesi
• Çocuğun minicik elleri vardı.
Minicik: minik-cik: ünsüz düşmesi
• Arabamız köye doğru ilerledi. Pembe en sevdiğim renktir.
İlerledi: ileri-le: ünlü düşmesi
Pembe: dudak ünsüzlerinin benzeşmesi
Renktir: renk-dir: ünsüz benzeşmesi
• Bu işi nasıl başardınız?
Nasıl: ne+asıl: ünlü aşınması
• Bunu çoktandır söylüyordu.
Söylüyordu: söyleyordu: ünlü daralması
SORU: 3- Aşağıdaki cümlelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeleri bulunuz.
• Ailenin yüzkarası oldu.
• Ailenin: kalınla başlayıp inceyle devam ettiği için uymaz.
• Yüzkarası: birleşik kelimelerde büyük ses uyumu aranmaz.
• Ağlarken dudakları titriyordu.
• Ağlarken: kalınla başlayıp inceyle devam ettiği için uymaz; -ken eki büyük ses uyumuna uymayan eklerden biridir.
• Titriyordu: inceyle başlayıp kalınla devam ettiği için uymaz; -yor eki büyük ses uyumuna uymayan eklerden biridir.
• Çanakkale şehitlerini rahmetle andık.
• Çanakkale: birleşik kelimelerde büyük ses uyumu aranmaz.
• Rahmetle: kalınla başlayıp inceyle devam ettiği için uymaz
• Yağmura yakalanmamak için koşarken düşmüş.
• Koşarken: kalınla başlayıp inceyle devam ettiği için uymaz; -ken eki büyük ses uyumuna uymayan eklerden biridir.
SORU: 4- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin küçük ünlü uyumuna uyup uymadıklarını açıklayınız.
Spordan sorumlu bakan oydu.
Sorumlu: küçük ses uyumuna uyar; çünkü yuvarlakla başlamış ve dar-yuvarlakla (u) devam etmiştir.
Ona saatin kaç olduğunu sordum.
Saatin: büyük ünlü uyumuna uymadığı için küçük ünlü uyumuna uyup uymadığına bakılmaz.
Olduğunu: küçük ses uyumuna uyar; çünkü yuvarlakla başlamış ve dar-yuvarlakla (u) devam etmiştir.
Hürriyetine düşkün biriydi.
Düşkün: küçük ses uyumuna uyar; çünkü yuvarlakla (o, ö, u, ü) başlamış ve dar-yuvarlakla (u) devam etmiştir.
Milletin bağımsızlığı esastır.
Milletin: küçük ses uyumuna uyar; çünkü düz sesle (a, e, ı, i) başlamış, düzle devam etmiş.
Monolog çok hoşuna gitti.
Monolog: küçük ses uyumuna uymaz; çünkü yuvarlakla başlamış ve dar-yuvarlakla (u) devam etmemiştir. Türkçe kelimelerde ikinci hece ve sonrasında geniş yuvarlak ünlü ( o, ö) bulunmaz.
Safranbolu'ya tarihî evleri gezmeye gittim.
Safranbolu'ya: birleşik kelimelerde küçük ses uyumu aranmaz.
SORU: 5- Aşağıdaki cümlelerde gövde halinde bulunan kelimeleri bulunuz ve çeşitlerini yazınız.
Yirmi yıl düşmanlarla döğüşmüştü.
Döğ- fiili işteş eki olan –ş’yi almış ve yeni bir fiil meydana gelmiştir; bu sebeple gövde olmuştur, çeşidi de fiil gövdesidir. Oysa düşmanlarla kelimesi iki tane çekim eki aldığı halde gövde sayılmaz.
Zulüm görenleri öcünü almalısın.
Gör-enleri kelimesinde –en eki fiilden isim yapım ekidir. Bu sebeple “gören” isim gövdesidir.
Bugünkü seçimlerin sonucu hakkında son resmî bildiriyi okuyorum.
Seç-im: isim gövdesi
Bildiri: bil-dir-i iki tane yapım eki almış; bildir: fiil gövdesi, bildiri ise isim gövdesidir.
XX. yüzyılın başarılı roman yazarlarındandır.
Başarılı: başar: fiil gövdesi, başarı: isim gövdesi; başarılı da yeni bir isim gövdesidir.
Diktatörlüklerde yaşanan bir ayaklanmayı konu edinmektedir.
Diktatörlük: isim gövdesi
Yaşanan: yaşa: fiil gövdesi yaşanan: isim gövdesi
Ayaklanma: ayaklan: fiil gövdesi; ayaklanma: isim gövdesi
Edinmek: edin: fiil gövdesi; edinmek:isim gövdesi
SORU: 6-Aşağıdaki parçalanmış kelimelerin kök ve ek çeşitlerini yazınız.
Örneklerinde > örnek: isim kökü
-leri: iyelik eki, çekim eki (bazen -ler çoğul eki, -i de hal eki olur)
-n: kaynaştırma harfi
-de: hal eki, çekim eki
bulunmamasından
bul-: fiil kökü
-u: kaynaştırma harfi
-n: fiilden fiil yapım eki
-ma: fiilden fiil yapım eki
-ma: fiilden isim yapım eki
-s: kaynaştırma harfi
-ı: iyelik eki, çekim eki
-n: kaynaştırma harfi
-dan: hal eki, çekim eki
Görülüyordum
gör-: fiil kökü
-ü-: kaynaştırma harfi
-l: fiilden fiil yapım eki
-ü-: kaynaştırma harfi
-yor: kip eki, çekim eki
-du: kip eki, çekim eki
-m: şahıs eki, çekim eki
yaptıran
yap-: fiil kökü
-tır: fiilden fiil yapım eki
-an: fiilden isim yapım eki
Göndermektedir
gönder-: fiil kökü
-mek: fiilden isim yapım eki
-te: hal eki, çekim eki
-dir: ek-fiil, çekim eki
Batı
Bat-: fiil kökü
-ı: fiilden isim yapım eki
Kaynaklarındakiler
kayna-: fiil kökü
-k: fiilden isim yapım eki
-ları: iyelik eki, çekim eki
-n: kaynaştırma harfi
-da: hal eki, çekim eki
-ki: ilgi zamiri, çekim eki
-ler: çoğul eki, çekim eki
Harcamasına
harc(ç): isim kökü
-a: isimden fiil yapım eki
-ma: fiilden isim yapım eki
-s: kaynaştırma harfi
-ı: iyelik eki, çekim eki
-n: kaynaştırma harfi
-a: hal eki, çekim eki
doldurmak
dol-: fiil kökü
-dur: fiilden fiil yapım eki
-mak: fiilden isim yapım eki
Seyahatin
Seyahat: isim kökü
-in: ilgi hali, çekim eki
hikâyesi
hikâye: isim kökü
-s: kaynaştırma harfi
-i: hal eki, çekim eki
alınamayacak
al-:fiil kökü
ı: kaynaştırma harfi
-n: fiilden fiil yapım eki
-a: istek kipi eki, çekim eki
-ma: olumsuzluk eki, fiilden fiil yapım eki
-y: kaynaştırma harfi
-acak: Bu ek hem kip eki, çekim eki hem de fiilden isim yapım eki olarak kullanılır. Kendisinden sonra bir isim var ve onu niteliyorsa yapım, çekimli fiil olursa çekim ekidir. Yapım-çekim ekinin kavranması en zor konularından biridir.
Bizimkinden
Biz: isim kökü
-im: iyelik eki, çekim eki
-ki: ilgi zamiri, çekim eki
-n: kaynaştırma harfi
-den: hal eki, çekim eki
Osmanlılar'da
Osman: isim kökü
-lı: isimden isim yapım eki
-lar: çoğul eki, çekim eki
-a: hal eki, çekim eki
Geleyim
gel-: fiil kökü
-e: kip eki, çekim eki
-y: kaynaştırma harfi
-im: şahıs eki, çekim eki
Başlatmalıyız
baş: isim kökü
-la: isimden fiil yapım eki
-t: fiilden fiil yapım eki
-malı: kip eki, çekim eki
-y: kaynaştırma harfi
-ız: şahıs eki, çekim eki
SORU: 7-Aşağıdaki cümlelerde yardımcı ses (kaynaştırma harfi) alan kelimeleri bulup yardımcı sesi gösteriniz. (Örnek: Görülmesi > gör-ü-l-me-s-i)
• Evliya Çelebi'-n-in eseri-n-de dil son derece sadedir.
• Bahçedeki-n-den teyze-s-i haberdar oldu.

 Sn ,
bu dersi değerlendirin!

 
Sn ,
şikayetinizi bildirin!

 
Konu: Lise 2002 kişi okuyup oyladı: İyi   
Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... öğremenim bana aşık galiba 100    pışt ne bakıyon
ya arkadaşlar çok özür diliyom ama ben bi lise öğrencisiyim ve kızım. bizim okulda bi hoca var.tarih hocası. bizim derse girmiy.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... soru 250    mevlutkeles
f(x-2001/x-2002)=x-2000 ise f ^-1(x) nedir?(f üssü -1 ).....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... endokrin bezler 250    aslanrambo
insan vucudundaki endokrinbezler ve salgıladıkları hormonlar neleridr?.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarih 250    SERAP CANO
ziştavi anlaşması kimler arasında imzalandı
önemi.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... OSM-MEMLÜK İLİŞKİLERİ///1479 İSTANBUL ANT. 250    enoses72
OSMANLI-MEMLÜK ilişkilerinin Fatih döneminde tamamen gerginleşmesinin nedenleri nelerdir?

1479 İstanbul antlaşmasının osmanlı.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İSTNBULUN FETHİ? 250    enoses72
İstanbulun fethinin Avrupayı kültürel,siyasal ve ekonomik yönden etkileyen sonuçları nelerdir?
İstanbulun fethinden sonra Fatih.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İSTANBULUN FETHİ 250    enoses72
İstanbulun fethinin Avrupayı kültürel,siyasal ve ekonomik yönden etkileyen sonuçları nelerdir?
İstanbulun fethinden sonra Fatih.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... matematikle ilgili bi soru konu:karmaşık sayılar 250    rock princess
Z=x+yi olmazk üzere mutlak Z =9 mutlak değer içinde Z-3-4i ifadesinin en küçük değeri nedir?.....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... polinomlar 250    dumlucali
3.dereceden p(x)polinomunun x kare-2ile bölümünden ax+b ise p(x) polinomu nedir?.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... dil anlatım ödevim.. (çok acil ltfen yardım edin) 250    nurr_ysg
bir tema belirleyip onu anlatım türlerine göre(öyküleyici,betimleyici, destansı,emredici,öğretici,açıklayıcı,tartışmacı,kanıtlay.....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Masal Türü ve Masal Türünün Özellikleri 50 giresunluselin
* Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren öykülerdir. Masal terimi öncelikle, Sindirella, Çizmeli Kedi gibi sözlü geleneğ.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BATI'DAKİ RÖNESANS İLE TANZİMAT HAREKETİNİN BENZER 30 giresunluselin

• Rönesans hareketinde genel anlamda bir yenilik anlayışı vardır. Tanzimat'ta da yenilikler yapılmıştır.

• Rönesans hareke.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... edebiyat 20 giresunluselin
ŞİNASİ VE ALİ SUAVİ'NİN FİKRÎ, EDEBÎ YÖNLERİ İLE KİŞİLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLI VE ORTAK YÖNLERi
.Şinasi yol açıcı, yenileşmeyi.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Osm. Duraklama Dönemi Ders Notları 50 NokTa_61
OSMANLI DURAKLAMA DÖNEMİ (1579 – 1699)

DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

- III. Murat (1574 –1595)
- III. Mehmet (1595 – 16.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Lise2 DağıLMa DöNeMi 30 NokTa_61
DAĞILMA VE ÇÖKÜŞ DÖNEMİ(1792-1918)

DAĞILMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI :

III. Selim (1789 – 1807)
IV. Mustafa (1807 – 1808)
I.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... TÜRK DİL KURUMU 50 alfonso75
TÜRK DİL KURUMU
Her şeyden önce dil, kişiler arasında en etkin, en doğal ve sürekli iletişim aracıdır. Aynı zamanda bilimsel, d.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... divan edebiyatı 35 selin_10
DİVAN EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

1. GAZEL: Özellikle aşk, güzellik ve içki konusunda yazılmış belirli biç.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... permutasyon kombinasyon 30 safakersoy
I. PERMÜTASYON
A. SAYMANIN TEMEL KURALI
1) Ayrık iki işlemden biri m yolla, diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden bi.....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Teoremler 30 bahard17
Teorem: Bir dik üçgende dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.
4 üçgen ve ortadaki karenin alanı topla.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... öss coğrafya 20 ahmetaydin13
1. SICAK İKLİM TİPLERİ : ( Ekvatoral - Savan - Muson - Çöl )

A) EKVATORAL İKLİM ( Tropikal İklim ).....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... faktöriyel 30 a_s_i_gamzelim
9!+7!/9!-7!=9.8.7!+7!/9.8.7!-7!=7!(9.8.+1)/7.(9.8-1)=73/71
.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ıki sayıyı toplama 5 Asparagas_19
Private sub comman1_click()
top = a + b
print top
End sub
End
.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bakalım bu soruyu kim çözecek? 30 Kıvançöncel
Ezgi cebindeki parasının 1. gün 1\2'sini 2.gün kalan parasının 1\4'ünü , 3. gün 1\6'sını harcıyor.Geriye 2.200.000 lirası kaldığ.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EKONOMİK KULLANİŞLI LAZERLİ ALARM(TÜRKİYE BENİ KEŞ 60 özkan kara
ARKADAŞIM YAPMAN GEREKEN İŞ IŞIĞA DUYARLI B,İR GECE LAMBASI ALMAK.BİRDE NORMAL BİR LAZER.BU AYGITI KAPI VEYA ARCINIZA,ODANIZA K.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... BÜYÜK DEVRİM BENZİNSİZ ÇALIŞAN ARAÇI BEN YAPTIM(BE 75 özkan kara
arkadaşlar önce bunu bir maket üzerinde denemelisiniz.bunun için yapamanız gereken oyuncak kumandalı bir araba alarak onun motor.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Sis Bombası 75 haber
Basit ve Etkili bir sis bombası yapmak için ilk başta aşağıdaki malzemeleri temin ediniz
4 parca şeker
6 parca potasyum nitr.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Nesir Bilgisi Konu Testi 75 sayha
Konu Testi : Nesir Bilgisi Konu Testi1. Herhangi bir konuda görüs ve düsünceyi ileri süren, savunan, destekleyip kanitla.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... LİSE 3 Edb.Yazılı Örneği 60 sayha
Asâletini Kaybeden İrfan

İrfanı hisarla kuşatmış Doğu, mâbede bezirgân sokmamış. Yıllarca davar gütmüş, odun taşımış çömez........
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Roman İncelemesi 75 sayha
Romanın Adı: NUR BABA
Yazarı : YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

Nur Baba romanı bir Bektaşi şeyhiyle genç bir muhibbesi .....
Bölüm: Lise
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 2008 öss için bölüm+puanlar 10 "lemon"
2008 öss'de istediğiniz bölüm için yaklaşık olarak kaç puan almanız gerektiğini bu adresten öğrenebilirsiniz,önce puan türünü so.....
Bölüm: Lise
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... EDEBİYAT 25 reredan
ŞİİR TÜRLERİ


hece ölçüsü şiirdeki hece sayısı ile bulunur dizedeki sesli harfleri sayınız.


nazım biçimi şiirin nasıl y.....
Bölüm: Lise
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Gelecekte kendini mahkemelerde avukat görmek istey 10 poh_poh_perisi
AVUKAT
_________________________________________________________

TANIM

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişki.....
Bölüm: Lise
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... psikolok olmak isteyenler; bakmadan geçmeyin.... 20 poh_poh_perisi
PSİKOLOG
_________________________________________________

TANIM

İnsan ve hayvan davranışlarının yapı ve süreçleri.....
Bölüm: Lise
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarihte zorlananlara 15 tebessüm-burcu
tarih dersine çalışırken konu başlıklarına çalışınız özellikle lise 1de başarınız çok çalışmaya değil teknik yani çıkabilecek so.....
Bölüm: Lise
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Soz sanatları, bi bakın derim:) 25 shntg
SÖZ SANATLARI

Söz sanatları; anlama derinlik, yoğunluk katmak ya da söyleyişi daha etkili hale getirmek için ba.....
Bölüm: Lise
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... denklemler hiç sorununuz kalmayacak 25 mekansiz_saibano
?yklarda verilenleri i?lemde yerine koyarak yapyn.....
Bölüm: Lise
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... çözülmemis soru kalmayacak 25 köksal_zaagaa

ip ucuna gerek yok butün sorularınızı bana yollarsanız cevapları size açık sekılde yollanacaktır
zaagaa@mynet.com .....
Bölüm: Lise
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Yazılılar 15 hselcukkacar
Yazılılarda her soruya mutlaka cevap verin, hiçbir zaman boş soru bırakmayın. Bu sizin öğretmenin gözünde yükselmenizi ve azda o.....
Bölüm: Lise
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... tarihteki halifeligin kaldirilmasi ile ilgili 25 snitch
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924). Saltanatın kaldırılmasından ve Mehmet VI Vahdettin'in İstanbul'dan ayrılmasından sonra, .....
Bölüm: Lise
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.