25 Mayıs '17,Perşembe
Üyelikİş İlanları
Yardım
  Eğitim Grupları BK Anasayfa Soru Sor Ders Yaz İpucu Yaz Örnek Uyg. Yaz Öneri Yaz
Favorilerime Ekle!
   
     İlkokul  > Soru ve Cevaplar İlkokul Puanınız: 0 kp

Konu:
Soru Başlığınız:
Sorunuz:
Derecesi:
 

 

 


Geriye dönmek için tıklayın! Sayfayı yenilemek için tıklayın!
Soran: Riflemen Puan : 250 25 Aralık '08 20:23  
1.bölgelerdeki iklim türleri nasıl ve neye göre belirlenir???
2.yurdumuzda görülen iklim türleri ile,doğal bitki örtüsü arasında nasıl bir ilişki vardır???


NOT:Eğer cevap götürmessem 1 alıcam arkadaşlar acil lazım bu sorular.!
Konu: İlkokul Durum: Cevap Bekliyor  
   pink04 7 Mart '09 14:57 
2.yurdumuzda görülen iklim türleri ile,doğal bitki örtüsü arasında nasıl bir ilişki vardır yanıtlarım
YERYÜZÜNDEKİ BAŞLICA İKLİM TİPLERİ VE TABİİ BİTKİ ÖRTÜSÜ

Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Yüzlerce km² lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir.
Makroklimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir. Yurdumuzda buna örnek: Iğdır’da pamuk tarımı yapılabilmesi ve Rize’de turunçgiller tarımı yapılabilmesidir.
A.SICAK İKLİMLER
EKVATORAL İKLİM
Görüldüğü yerler: 10 kuzey ve güney enlemleri arsında etkilidir. Özellikle Amazon ve Kongo Havzaları ile Malezya , Endonezya,Filipinler ve Papua Yeni Gine’de etkilidir.


Özellikleri
•Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C’nin üstündedir.
•Yıllık ve günlük sıcaklık farkı en az olan iklimdir (1-2 °C civarında). Sebepleri : Güneş ışınlarının bütün yıl dike yakın açıyla düşmesi ve nemliliğin fazla olmasıdır.
•Her mevsim düzenli yağış alır. Fakat en fazla yağış güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği tarihlerde görülür. Buharlaşma arttığı için.
•Yağışlar oluşum bakımından Konveksiyon yağışlarına örnektir.
•Yıllık yağış miktarı 2000 mm ‘nin üstündedir.
Bitki örtüsü bütün yıl yeşil kalan sık ve uzun boylu yağmur ormanlarıdır.
Yağışların fazla olması ve yüksek sıcaklık kimyasal çözülmeyi artırmıştır.
Topraklar fazla yıkandığı için verimi düşüktür ve kırmızı renkli Laterit topraklarıdır.
Ekvatoral bölgede 1000 m nin altındaki yerlerde sık orman örtüsü, bataklıklar, yüksek sıcaklık ve nem sebebiyle nüfus çok seyrektir.
YAZLARI YAĞIŞLI TROPİKAL( Subtropikal-Savan) İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Ekvatoral iklim ile çöl iklimi arasında görülür (10-20° kuzey ve güney enlemleri arasında görülür)

Özellikleri
•Bu iklim bölgesinde güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla düşer. Güneş ışınlarının dik geldiği yaz dönemi yağışlı , kışlar kuraktır.
•Sıcaklık ortalaması bütün yıl 20 °C nin üstündedir.
•Yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm arasındadır.
Bitki örtüsü savandır. Savanlar uzun süre yeşil kalan , gür ve uzun boylu ot topluluklarıdır. Savan bitki örtüsü içinde yer altı sularının yüzeye çıktığı yerlerde ve akarsu boylarında ormanlar görülür


MUSON İKLİMİ
Görüldüğü yerler: Muson rüzgarlarının etkili olduğu Güney, ve Güneydoğu etkilidir. Avustralya'nın kuzeyinde ve Doğu Afrika'da Madagaskar adasında etkilidir.


Özellikleri
•Muson rüzgarlarından dolayı bu iklimde yaz mevsimi yağışlı , kışlar kuraktır. Bu yönüyle savan iklimi ile benzerlik gösterir.
•Sıcaklık ortalaması bütün yıl 10 °C nin üstündedir.
•Yıllık sıcaklık farkı Savan iklimine göre fazladır.
•Yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarındadır. Ancak kıyı kesimlerde bu yağış miktarı çok daha fazla olabilmektedir. Örnek Hindistan’ın kuzey doğusunda yer alan Çerapunçi 12000 mm yağış almaktadır (Dünyanın en fazla yağış alan yeridir).
Bitki örtüsü kışın yaprağını döken geniş yapraklı muson ormanlarıdır.
ÇÖL İKLİMLERİ
Yıllık yağış miktarı 150 mm nin altında olan bölgelerde çöl iklimleri görülür.
Çöl iklimleri görüldüğü yere göre;
a-Sıcak Çöller ( Tropikal)
Dönenceler çevresinde görülür. Oluşmasında dünyanın günlük hareketinden kaynaklanan dinamik yüksek basınç etkilidir.
•Mutlak ve bağıl nem çok düşüktür. Bu sebeple günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklimdir.
•Belirli bir yağış mevsimi yoktur.bazı yıllar hiç yağış olmayabilir.
•Mekanik çözülmenin en fazla olduğu iklimdir.
•Yıllık sıcaklık farkı günlük sıcaklık farkı kadar yüksek değildir. Çünkü güneş ışınları bu alanlara yıl boyunca dike yakın açıyla düşmektedir.
Bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Cılız ot ve çalılıklarla kaktüs iklimin doğal bitki örtüsünü oluştururlar.
Çöllerde yer altı su seviyesinin yüzeye yakın olduğu veya çıktığı yerler olan vahalar canlı yaşamı için elverişli yerleri oluşturur. Vahaların en önemli tarım ürünü hurmadır.
b- Karasal Çöller
Ilıman kuşak kara içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlarda görülür. Buralarda çöl özellikleri görülme sebebi yağış azlığıdır.
Görüldüğü yerler: Kızılkum (Özbekistan), Karakum (Türkmenistan), Gobi (Moğolistan), Taklamakan (Çin) çölleridir.


B-ILIMAN KUŞAK İKLİMLERİ

ILIMAN OKYANUS İKLİMİ

Görüldüğü yerler: Genel olarak, 30° - 60° enlemleri arasında, karaların batı kıyılarında görülür. Batı Rüzgarları ve sıcak su akıntıları etkisiyle oluşan iklim tipidir. Yurdumuzda Karadeniz kıyılarında bu iklime benzer iklim şartları görülür.


Özellikleri:
•Yazlar serin, kışlar ılıktır. Her mevsim yağışlıdır.
•En sıcak ay ortalaması 24-25 °C, en soğuk ay ortalaması 5-7 °C dir. Yıllık ortalama 13-15 °C dir.
•Günlük ve yıllık sıcaklık farkı azdır. Nemlilik fazla olduğu için.
•Yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. Yükseltisi fazla olan yerlerde bu miktar artmaktadır.
•En fazla yağış Sonbaharda, en az yağış ilkbaharda görülür.
•Yağış oluşumu yamaç yağışı şeklindedir.
Bitki örtüsü yayvan ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlardır. Ormanların tahrip edildiği yerlerde çayırlar bulunur.
AKDENİZ İKLİMİ
Görüldüğü yerler:
Genel olarak, 30° - 40° enlemleri arasında görülür.
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ( Libya ve Mısır hariç. Buralarda görülmeme sebebi yer şekillerinin engebesiz olmasıdır.)
Avustralya’nın güneybatısı, G. Afrika Cumhuriyetinde Kap bölgesi, Şili’nin orta kesimleri ve Kuzey Amerika’da Kaliforniya çevresinde etkilidir
Akdeniz iklimi yurdumuzda; Akdeniz,Ege ve G.Marmara kıyıları ile G.Doğu Anadolu Bölgesinin batısında görülür.


Özellikleri

•Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır.
•Yaz sıcaklığı güneş ışınlarının düşme açısına, kuraklık ise alçalıcı hava hareketlerine bağlıdır.
• En sıcak ay ortalaması 28-30°C , en soğuk ay ortalaması 8-10 °C dir. Yıllık ortalama 18°C dir.
•Kar yağışı ve don olayı çok ender görülür.
•En fazla yağış kışın , en az yağış yazın düşer.
•Kışın görülen yağışlar Cephesel kökenlidir. Cephesel yağışlar en fazla bu ikimde görülür.
•Yıllık yağış miktarı yükseltiye göre değişir. Ortalama 600-1000 mm arasındadır.
Bitki örtüsü ; kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan makilerdir. Makiler, sürekli yeşil kalabilen, kısa boylu, sert yapraklı, kuraklığa dayanıklı, bodur bitkilerdir. Mersin, defne, kocayemiş,keçiboynuzu, zakkum, zeytin, süpürge çalısı gibi bitkiler başlıca maki türleridir.
STEP İKLİMİ
Görüldüğü yerler: Sıcak ve ılıman kuşak kara içlerinde görülür. Yurdumuzda İç Anadolu Bölgesinde ve Ergene Bölümünde görülen karasal iklim buna örnektir.
Özellikleri
•Yazlar sıcak ve kurak , kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer.
•En sıcak ay ortalaması 20-25 °C dir. En soğuk ay ortalaması da 0- (-2) °C dir.
•En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış yazın düşer.
•İlkbaharda görülen yağışlar genelde konveksiyon (Kırkikindi) yağışı şeklindedir.
•Yıllık yağış miktarı 300-500 mm civarındadır.
Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz başlarında kuruyan küçük boylu ot topluluğudur. Buna step (bozkır) bitki örtüsü denir. Bozkır bitki örtüsü içinde geven , deve dikeni, gelincik, çoban yastığı gibi bitkiler yer almaktadır.
Karasal iklimlerde ormanların ortadan kaldırılması sonucunda oluşan bozkırlara antropojen bozkır denir. Bu tür bozkırlar, ormanların tahrip edilmesi sonucunda ortaya çıktığından yer yer orman ağacı topluluklarına rastlanır.
ORTA KUŞAK KARASAL İKLİM
Görüldüğü yerler: Deniz etkisinden uzak kara içlerinde ve ılıman kuşak karalarının doğu kıyılarında (soğuk su akıntısından dolayı) görülür. Yurdumuzda ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum –Kars Bölümünde görülen karasal iklim buna benzer.


Özellikleri:
•Kış erken gelir, çok soğuk olur. Kar ortalama 80-90 gün toprak üstünde kalır. Yaz da erken gelir ve çok sıcak olur. Karlar hızla erir.
•En sıcak ay ortalaması 20 °C civarındadır. Bazen sıcaklık 30 °C ye kadar çıkabilmektedir.
•En soğuk ay ortalaması –10 °C civarındadır. Bazı günler –40 °C ye kadar sıcaklığın düştüğü de gözlenebilmektedir.
•Yıllık sıcaklık ortalaması 3-5 °C dir.
•Yıllık sıcaklık farkı 40-50 °C ye kadar ulaşabilmektedir.
•En fazla yağış ilkbahar ve yaz dönemlerinde düşmektedir. Karasallık arttıkça yağışlar yaz mevsimine kaymaktadır. Ör. Erzurum –Kars bölümünde olduğu gibi.
•En az yağış kışın düşmektedir ve kışın düşen yağışlar kar şeklindedir.
•Yıllık yağış ortalaması 500-600 mm civarındadır.
Doğal bitki örtüsü bozkırdır (yaz yağışlarının fazlalığından dolayı alpin çayır şeklindedir.)
Yağışın fazla olduğu yerlerde iğne yapraklı ormanlar (Tayga) vardır.
Sibirya ve Kanada da iğne yapraklı ormanlara tayga ormanları adı verilir. Taygalar, Dünya ormanlarının % 15'ini oluştururlar.
C- SOĞUK KUŞAK İKLİMLERİ
TUNDRA İKLİMİ
Görüldüğü yerler: Sibirya, İskandinavya Yarımadasının kuzeyinde, Kanada’nın kuzeyinde, Grönland adasının kıyı kesimlerinde görülür.


Özellikleri:
En sıcak ay ortalaması 10 °C yi geçmez. Kışın sıcaklık –30, -40 °C'lara kadar iner.
Toprak yılın büyük bir kesiminde donmuş haldedir. Sadece yazın sıcaklığın artması ile toprağın üst kısmındaki buzlar erir ve bataklıklar oluşur.
Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır.
Bitki örtüsü yosun ,ot ve cılız çalılıklardan oluşan tundra bitki örtüsüdür.
KUTUP İKLİMİ
Görüldüğü Yerler: Grönland adasının iç kesimleri ile Antartika kıtasında görülür.
Özellikleri:
Sıcaklık bütün yıl 0 °C nin altındadır.
Zemin buzlarla kaplıdır.
Bitki örtüsü yoktur.
Güneşlenme süresi çok uzun olmasına rağmen sıcaklık yükselmez. Sebebi güneş ışınlarının eğik açılarla gelmesidir.
Sıcaklık düşük olduğundan buharlaşma ile atmosfere karışan nem azdır. Yağış ta azdır. Bu sebeple kutup iklimine soğuk çöl iklimi de denir.
İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ İLİŞKİSİ
İklim ile bitki toplulukları arasında sıkı bir ilişki vardır. Kutup iklimi haricinde diğer bütün iklimlerin kendine has karakteristik bitki örtüsü vardır.
Bitki örtüleri yer şekillerinden dolayı, yeryüzünde aralıksız kuşaklar oluşturamazlar. Ancak, genel olarak Ekvator'dan kutuplara doğru, geniş yapraklı ormanlar, karışık ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar, şeklinde kuşaklar meydana gelmiştir.
Sıcaklık ve nem, bitki hayatını doğrudan etkiler. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık ve nem oranı azalır. Buna bağlı olarak bitki örtüsü de seyrekleşir. Belirli bir yükseklikten sonra cılızlaşır ve doğal olarak ortadan kalkar.
Bir yamaca düşen yağış miktarı aynı ise, yükseldikçe bitki örtüsündeki değişme sıcaklık azalmasıyla ilgilidir. Ancak, sıcaklık şartları aynı ise, farklılaşma nem miktarının değişmesiyle ilgilidir.
Yükseklere çıkıldıkça bitki toplulukları, geniş yapraklı orman, karışık ormanlar, iğne yapraklı ormanlar ve dağ çayırları şeklinde kuşaklara ayrılır.
    
   Cevap / Mesaj Yazma:  
 
Mesaj türü:
  Cevap   Mesaj
Mesajınız:
 
Cevap: Soru sahibi verdiğiniz cevabı olumlu yada olumsuz onaylamadığı müddetçe soruyu başka cevap yada mesajın girilmesine izin vermiyecek şekilde kitler. Cevabınız reddedilirse SoruPuanı / 5 up(uzman puanı) bakiyenizden kesilir.
Mesaj: Soruyu başka cevaplara kitlemez fakat soru sahibi tarafından cevap olarakda kabul edilebilir.
Mesaj Yazımı: Mesajınız dilediğiniz uzunlukta olabilir. Mesajınızın görünümünü düzenlemek istiyorsanız <font>,<b>,<u>,<i>,<ul>,<li> html taglarını başlarına + işareti koyarak kullanabilirsiniz.
Örnek: +<b>bu kısım kalın yazılır+</b>ama bu kısım değil

Ayrıntılı Bilgi için tıklayın
     
Bu soru için verilen cevaplardan beni haberdar et!

Onay Bekleyen Cevaplar VarCevaplanmış...
    Cevap Bekleyen Sorular : Çöz Kazan ... Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... bulbakalım 250    askımaskım
ben 1997 yılında ve abim de1993 yılında doğmuştur.şuan abimle benim aramda ola yaşın 254 katı 2154 fazlası 1234 eksiği ve 254 e .....
Bölüm: İlkokul
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sosyal bilgiler 250    süper-eren
Milli Mücadele Dönemi'nde ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla çıkarılan kanunun adı nedir?.....
Bölüm: İlkokul
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sosyal bilgiler acil!!yarına lazım!!! 250    Riflemen
1.bölgelerdeki iklim türleri nasıl ve neye göre belirlenir???
2.yurdumuzda görülen iklim türleri ile,doğal bitki örtüsü arasınd.....
Bölüm: İlkokul
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... sosyal bilgiler acil!!yarına lazım!!! 250    Riflemen
1.bölgelerdeki iklim türleri nasıl ve neye göre belirlenir???
2.yurdumuzda görülen iklim türleri ile,doğal bitki örtüsü arasınd.....
Bölüm: İlkokul
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... RASYONEL SAYILAR 250    izzet guzel
RASYONEL SAYILARA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR.....
Bölüm: İlkokul
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... metre ve santimetrenin günümüzdeki önemi 250    arci2
oğlum ilkokul 2. sınıfa gidiyor metre ve santimetre ile ilgili performans ödevi verilmiş metre ve santimetre kullanan 3 meslek s.....
Bölüm: İlkokul
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 7a84a a sayıları kaçtır 250    eskky18
7a84a sayısında a sayılarının basamak degerleri toplamı 2002 ise bu sayı kaçtır.....
Bölüm: İlkokul
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... toplama işleminden 250    eskky18
141+142+143+144+145+146+147+=işleminin sonucu kaçtır.....
Bölüm: İlkokul
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... toplama işleminden 250    eskky18
141+142+143+144+145+146+147+=işleminin sonucu kaçtır.....
Bölüm: İlkokul
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... metre ve santimetrenin günlük hayattaki gerekliliğ 250    sevinay
metre ve santimetre olmasaydı işlerimizde ne gibi zorluklar yaşardık hayatımızı nasıl etkilerdi?.....
Bölüm: İlkokul
Devamı...
 
    Dersler : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Atasözleri 20 berkant9
» Aba vakti aba, yaba vakti yaba alan yanılmaz.
» Abanın kadri, yağmurda bilinir.
» Abdal abdalın ne umduğunu, ne bulduğunu is.....
Bölüm: İlkokul
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... usb ayarı 20 profesor26
usbyi çıkartmadan sağ alt köşeden en az 2 tane vardır.onlardan usb nin kisa yolunu seçin o kendi bişi yüklüyo sora çıkar dedimi .....
Bölüm: İlkokul
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... 23 Nisan 40 cristiron
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı günün yıldönümü ol.....
Bölüm: İlkokul
4-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Türkçe 30 hkawaldah
Orman hayvanları ’’Sırık’’derlerdi ona…Boyu çok uzun olduğu için onunla böyle şakalaşıyorlardı.O,bundan hiç üzüntü duymuyordu.Am.....
Bölüm: İlkokul
5-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ondalık kesirlerde bölme 50 seferad1344
matematik.....
Bölüm: İlkokul
6-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Karbon Döngüsü 50 AnkaraFenLisesi
Tüm canlılar, karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden oluşur. Yani, karbon döngüsü oldukça önemlidir. Karbonun de.....
Bölüm: İlkokul
7-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... kuduz,menenjit,parkinson,guatr,aıds,sara hastalıkl 30 aysava1
KUDUZ
* Merkezi sinir sistemini a?yr ?ekilde etkisi altynda tutan, insanlara, hayvanlardan geçen bir hastalyktyr. Gün.....
Bölüm: İlkokul
8-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Bunları Bilir misin 45 dgirgin14
BUNLARI BİLİYOR MUSUN ?
Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.

Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sade.....
Bölüm: İlkokul
9-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... temiz bir çevre için neler yapmalıyız 15 artist
fen bilgisi.....
Bölüm: İlkokul
10-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... web'e sizse girin 75 zanae
ilk olarak söylemeliyim ki web'e merakınız varsa şimdiden başlayın.
1 dream vaer
1 cute ftp
1 flash animatörünü inndir.com'.....
Bölüm: İlkokul
Devamı...
 
    Örnek Uygulamalar : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... nükleer savaş 30 akıloğlan
irana verilen zaman doldu ya şimdi ne olacak...merakla bekliyoruz.....
Bölüm: İlkokul
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... egitsel oyunlar 15 sezag


ÖĞRETİMDE TAVSİYELER
1- Açıklamaları kısa ve basit yapınız.
2- Hareketi mümkün olduğu kadar çabuk başlatınız.
3- Çocuklar.....
Bölüm: İlkokul
Devamı...
 
    İpuçları : Puan Kullanıcı 
1-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... ilkokuma ve yazma 25 mrdev
çocu?unuz var ve de 1. synyfta ise okumayy henüz sökmü? demektir. onun okumasyny peki?tirmek için bol resimli büyük yazyly(ama a.....
Bölüm: İlkokul
2-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... Zamanımızı İyi Kullanalım 25 dgirgin14
Zaman Yönetimi mücadeleci is aktiviteleri, aile, vb. çevreleyen şartlar içinde ders çalışmanı organize etmek için, çalışma takv.....
Bölüm: İlkokul
3-  Ayrıntılı bilgi için tıklayın... İyi Bir Fen Projesi Nasıl Yapılır? 25 dgirgin14

Evet.. çok korktugunuz fen ödevi ya da projesi sonunda ögretmeniniz tarafindan sinifa açiklandi.. Genellikle bu durumlarda ne .....
Bölüm: İlkokul
Devamı...
 


Anasayfa  |   Üye Giriş  |   Üye Kayıt  |   Bilişim Teknolojisi  |   Bilim & Kültür  |   İş & Meslek  |   Yaşam & İnsan  |   Yardım
Sponsorluk  |   Reklam  |   İletişim


 © Copyright 1999 - İNOPSİS ®
sorucevap.com, bir İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. ® hizmetidir.


Güvenli İnternet'i Desktekliyoruz
Yasal Uyarı: Sorucevap.com internet sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları İNOPSİS Endüstriyel Yazılım Hizmetlerine aittir. Kaynak gösterilerek dahi içeriğin tamamı yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Sadece alıntı yapılan yazıların bir bölümü, alıntı yapılan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.